Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Přívalové proudy v okolí Machu Picchu, Cuzco, Peru

 

Jan Klimeš, Vít Vilímek