Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 (ročník 43)

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Nové poznatky o geologické stavbě Písečného vrchu u Bečova
Adamovič,J., Peroutka,J., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 9–11
pdf (0.15 MB)

Kulovité železité konkrece v křídových pískovcích severních Čech: geneze a formy výskytu
Adamovič,J., Ruckl,P., Langrová,A., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 12–15
pdf (0.19 MB)

Sedimenty pouzdřanské jednotky ve vrtu HV-1 v Dolních Věstonicích
Bubík,M., Poul,I., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 15–18
pdf (0.1 MB)

Dočasný výchoz zahořanského souvrství v Praze-Vysočanech a jeho význam pro pochopení faciálního vývoje svrchního ordoviku v severovýchodní části pražské pánve
Budil,P., David,M., Steinová,M., Mikuláš,R., Peršín,J., Kozák,V., X,J., Šarič,R., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 19–21
pdf (0.17 MB)

Variská metamorfóza velmi nízkého stupně bazaltových a ryolitových žil v brněnském masivu
Buriánek,D., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 22–26
pdf (0.23 MB)

Tektonické založení jižního okraje české křídové pánve v okolí Kounic
Coubal,M., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 27–30
pdf (0.34 MB)

Spodnopermské vápence v okolí Rovenska pod Troskami
Čáp,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 31–32
pdf (0.17 MB)

Příspěvek k poznání průběhu libuňského zlomu v Českém ráji
Čech,S., Hradecká,L., Švábenická,L., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 33–38
pdf (0.23 MB)

Nové poznatky o vulkanickém stylu děčínského souvrství, získané dokumentací příležitostných odkryvů při stavbě dálnice D8 u Radejčína
Rapprich,V., Cajz,V., Kycl,P., Suchý,J., Radoň,M., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 39–42
pdf (0.24 MB)

Synsedimentární porušení lochkovského souvrství v podolském profilu
Röhlich,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 43–45
pdf (0.18 MB)

Nové výskyty neogenních fluviálních sedimentů v oblasti křivoklátsko-rokycanského pásma
Stárková,M., Hradecký,P., Sidorinová,T., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 46–49
pdf (0.13 MB)

Biostratigrafie spodnokřídových uloženin slezské jednotky na základě studia miospor, dinocyst a foraminifer (Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
Svobodová,M., Hradecká,L., Skupien,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 50–57
pdf (0.2 MB)

Svrchní turon a hranice turon-coniac na základě studia vápnitých nanofosilií v jizerském vývoji české křídové pánve
Švábenická,L., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 58–64
pdf (0.25 MB)

Vývoj sedimentačního prostředí při hranici lochkov-prag v pražské pánvi na základě gamaspektrometrických dat
Vacek,F., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 65–67
pdf (0.12 MB)

Magnetosusceptibilitní stratigrafický záznam v požárském souvrství v lomu Požáry 1 v Praze-Řeporyjích (ludlow až lochkov; pražská pánev)
Vacek,F., Čáp,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 67–69
pdf (0.14 MB)

Šikmé zvrstvení a erozní plochy v pískovcích Příhrazských skal v Českém ráji
Valečka,J., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 70–73
pdf (0.22 MB)

Bechlejovické zlomové pole u Děčína; tektonicky nejvíce zaklesnuté kry v české křídové pánvi
Valečka,J., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 74–77
pdf (0.3 MB)

Křídové sedimenty na území listu 03-341 Kněžmost
Valečka,J., Zelenka,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 78–80
pdf (0.24 MB)

Geologické poměry kraje jindřichohradeckého se zvláštním přihlédnutím ke Kardašově Řečici (klenovský pluton, moldanubický batolit)
Verner,K., Dudíková Schulmannová,B., Trubač,J., Paclíková,J., Kryštofová,E., Pertoldová,J., Janoušek,V., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 81–83
pdf (0.1 MB)

Některé biogenní textury v křídových sedimentech Českého ráje
Zelenka,P., Čáp,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 84–86
pdf (0.11 MB)

B - KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Nové poznatky o kvartérních organických sedimentech na území Geoparku Český ráj
Břízová,E., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 87–95
pdf (0.33 MB)

Petrografické složení fluviálních písčitých štěrků v nivě Dyje (bývalá těžebna CEMEX Zaječí)
Buriánek,D., Havlíček,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 96–99
pdf (0.14 MB)

Plastické deformace sedimentů v zářezu dálnice D8 u obce Bílinka v Českém středohoří
Holásek,O., Čáp,P., Havlíček,P., Hroch,T., Štor,T., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 99–101
pdf (0.25 MB)

Vývoj a rizikovost svahových deformací v údolí Jizery východně od Semil
Kycl,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 101–104
pdf (0.17 MB)

Malakostratigrafie dolnovážské nivy u Trakovic (jihozápadní Slovensko)
Ložek,V., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 105–107
pdf (0.1 MB)

Malakostratigrafie pěnitcového převisu ve vchodu jeskyně Řečiště (Moravský kras)
Ložek,V., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 108–111
pdf (0.13 MB)

Odlišný rozpad inženýrskogeologických typů hornin litologického komplexu suchovršických vrstev
Malík,J., Prouza,V., Kycl,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 112–114
pdf (0.17 MB)

Kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří: nová data z GIS analýz a relativního datování kamenitých akumulací a svahových depresí
Raška,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 115–119
pdf (0.28 MB)

Svahové deformace v oblasti Keprníku, Hrubý Jeseník
Roštínský,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 120–123
pdf (0.17 MB)

Geoelektrické vlastnosti blokovobahenních proudů
Šilhán,K., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 124–126
pdf (0.13 MB)

Vliv geologické stavby svahů na vznik a výskyt blokovobahenních proudů
Šilhán,K., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 127–129
pdf (0.14 MB)

Předběžný geologický výzkum fluviálních sedimentů východně a severovýchodně od Kněžmostu
Štor,T., Havlíček,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 130–132
pdf (0.19 MB)

Geologie kvartérních fluviálních sedimentů na soutoku Labe s Jizerou
Tyráček,J., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 133–138
pdf (0.12 MB)

C - PALEONTOLOGIE

Mechovková fauna z pazourků v glacifluviálních sedimentech ve Fukovském výběžku (okres Děčín, severní Čechy)
Kaše,J., Zágoršek,K., Pokorný,R., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 139–142
pdf (0.91 MB)

Paleoekologie cyprisového souvrství na základě rostlinných mikrofosilií z miocénu sokolovské pánve
Konzalová,M., Dašková,J., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 143–149
pdf (0.17 MB)

Terestrické dřeviny a mikroorganismy v paleolakustrinních sedimentech Žichova-Lužice v Českém středohoří
Konzalová,M., Dašková,J., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 149–151
pdf (0.12 MB)

Předběžná zpráva o revizi třídy Scaphopoda Bronn, 1862 z české křídové pánve
Kubajko,M., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 152–153
pdf (0.08 MB)

Předběžná zpráva o revizi ostrakodů klabavského a šáreckého souvrství (pražská pánev, spodní a střední ordovik)
Lajblová,K., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 154–155
pdf (0.09 MB)

Nový nález trilobita Holoubkovia klouceki (Růžička, 1926) (Lichida) v mílinském souvrství (tremadok) v Barrandienu
Mergl,M., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 156–157
pdf (0.1 MB)

Nový nález artikulovaného exoskeletonu trilobita Spinibole (Spinibole) olgae Chlupáč, 1966 z Moravského krasu
Rak,Š., Viktorýn,T., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 157–159
pdf (0.17 MB)

Fosilní pulci lokality Shanwang (spodní až střední miocén; provincie Shandong, Čína)
Roček,Z., Dong,L., Přikryl,T., Sun,C., Li,J., Wang,Y., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 160–162
pdf (0.17 MB)

Paleontologické výzkumy v karbonu okolí Jesenice (žihelská pánev)
Šimůnek,Z., Lojka,R., Zajíc,J., Drábková,J., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 163–166
pdf (0.24 MB)

Paleontologický výzkum v permokarbonu podkrkonošské pánve
Šimůnek,Z., Stárková,M., Zajíc,J., Mikuláš,R., Drábková,J., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 167–171
pdf (0.24 MB)

Revize vybraných skupin dekapodů (infrařád Astacidea Latreille, 1802 a Glypheidea Winckler, 1882) z české křídové pánve
Veselská,M., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 172–174
pdf (0.11 MB)

Poznámky k taxonu Trilobites ferus Barrande, 1852 (Trilobita, Lichida) z motolského souvrství (wenlock, silur) od Lištice u Berouna (pražská pánev, Čechy)
Vokáč,V., Krýda,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 175–176
pdf (0.07 MB)

Fosilní pulci lokality Enspel (pozdní oligocén, Německo)
Wuttke,M., Roček,Z., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 177–178
pdf (0.16 MB)

Mechovky z dočasného odkryvu v okolí obce Rousínovec (karpatská předhlubeň, jižní Morava)
Zágoršek,K., Jašková,V., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 179–182
pdf (0.17 MB)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE, GEOCHEMIE

Geochemie a mineralogie spilitů pruhu Slatina-Pavlíkov v CHKO Křivoklátsko
Adamová,M., Stárková,M., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 183–188
pdf (0.15 MB)

Korelace radonu v hlubším geologickém podloží a v objektech v horninových typech generalizovaných podle nové geologické mapy České republiky 1 : 500 000
Barnet,I., Pacherová,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 189–191
pdf (0.11 MB)

Rozdíly v koncentracích radonu v hlubším horninovém podloží a v jeho kvartérním pokryvu - regionální podklady pro detailizaci přechodného radonového indexu v České republice
Barnet,I., Pacherová,P., Kondrová,L., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 192–194
pdf (0.1 MB)

Zirkon z extrémně frakcionovaných peraluminických granitů západoevropských variscid
Breiter,K., Škoda,R., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 194–198
pdf (0.19 MB)

Přirozené radionuklidy a aktivita 137Cs v přehradních sedimentech Brněnské přehrady
Ďurďová,L., Zimák,J., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 199–201
pdf (0.12 MB)

Melanitové Ti-granáty severočeských kenozoických vulkanitů
Fediuková,E., Fediuk,F., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 202–206
pdf (0.24 MB)

Distribuce antropogenního znečištění v říčních sedimentech řeky Bíliny
Franců,E., Geršl,M., Fárová,K., Zelenková,K., Kopačková,V., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 207–210
pdf (0.2 MB)

Mafické mikrogranulární enklávy v sedlčanském granitu (středočeský plutonický komplex) a jejich vztah k žilným horninám v okolí
Holub,F.V., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 211–214
pdf (0.26 MB)

Typy furongských (svrchnokambrických) vulkanitů ve střední části křivoklátsko-rokycanského komplexu
Hradecký,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 215–218
pdf (0.22 MB)

Geochemická diskriminace libereckého a jizerského granitu v západní části krkonošsko-jizerského kompozitního masivu
Jarchovský,T., Fediuk,F., Klomínský,J., Schovánek,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 219–222
pdf (0.16 MB)

Kontaminace půd těžkými kovy v okolí závodu na výrobu olovnatého skla ve Světlé nad Sázavou
Knésl,I., Kříbek,B., Mihaljevič,M., Šikl,J., Buda,J., Lukeš,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 223–229
pdf (0.17 MB)

Geofyzikální sledování a petrologická charakteristika permského „melafyru" na jižním okraji orlické pánve u Předního Arnoštova
Krmíček,L., Přichystal,A., Šešulka,V., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 229–232

Radon v kvartérních sedimentech na podloží s kontrastním radonovým indexem v oblasti Železných hor a české křídové tabule
Pacherová,P., Barnet,I., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 233–236
pdf (0.1 MB)

Geochemie a mineralogie platinoidů v chromitových rudách z ložiska Centralnoje I, Polární Ural, Rusko
Pašava,J., Knésl,I., Vymazalová,A., Vavřín,I., Gurskaja,L.I., Kolbancev,L.R., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 236–239
pdf (0.2 MB)

První bezpečně prokázaný předvariský monazit v moldanubiku
Procházka,V., Rajlich,P., Korbelová,Z., Goliáš,V., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 240–244
pdf (0.17 MB)

Granodiority redwitzitové suity z vrtu HU-15 z Horního Slavkova
René,M., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 245–247
pdf (0.23 MB)

Vznik druhotných amfibolů v ultrabazických a bazických horninách ranského masivu
Schovánek,P., Fediuk,F., Klomínský,J., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 248–252
pdf (0.19 MB)

Izotopy uhlíku v organické hmotě spodnokřídových sedimentů slezské jednotky (Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
Smaržová,A., Skupien,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 252–255
pdf (0.25 MB)

Chemismus žil „svatojanského diabasu" úseku Loděnice-Bubovice
Tasáryová,Z., Janoušek,V., Frýda,J., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 256–258
pdf (0.12 MB)

Izotopické složení uhlíku grafitu v granulitovém komplexu jižních Čech
Vrána,S., Žák,K., Veselovský,F., Jačková,I., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 259–262
pdf (0.15 MB)

F - VÝZKUMY V ZAHRANIČÍ

Kvartér v okolí Jalapy (severní Nikaragua)
Havlíček,P., Čáp,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 263–265
pdf (0.17 MB)

Nález vápenato-alkalických lamprofyrů v asociaci alkalických hornin a karbonatitů Mushugai Khuduk v Mongolsku
Krmíček,L., Kynický,J., Krmíčková,M., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 266–270
pdf (0.22 MB)

Rozšíření a degradace permafrostu ve vybraných oblastech Mongolska
Kynický,J., Bartošová,R., Cihlářová,H., Krmíčková,M., Krmíček,L., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 270–273
pdf (0.12 MB)

Geneze páskovaných granitoidních hornin peralkalického masivu Khan Bogd v jižním Mongolsku
Kynický,J., Krmíček,L., ,Cheng Xu., Mašek,J., Krmíčková,M., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 274–277
pdf (0.27 MB)

Obsahy platinoidů z Cu-Au(Mo) porfyrového ložiska Kalmakyr v Uzbekistánu
Pašava,J., Vymazalová,A., Košler,J., Koneev,R.I., Jukov,A.V., Khalmatov,R.A., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 278–282
pdf (0.21 MB)

H - HYDROGEOLOGIE

Proudění podzemní vody ve východní a severovýchodní části české křídové pánve (3H, 14C a SF6 stopovače, obsahy dusičnanů): doba zdržení a otázky efektivního monitoringu kontaminace
Churáčková,Z., Bruthans,J., Lachman,V., Musil,V., Kadlecová,R., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 283–287
pdf (0.17 MB)

Výskyt selenu v podzemní vodě v povodí Suchomastského potoka v oblasti Českého krasu
Kadlecová,R., Bruthans,J., Buzek,F., Doušová,B., Krejčová,S., Zeman,O., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 288–292
pdf (0.29 MB)

Parametry krasových kanálů a proudění v Česku na základě kvantitativních stopovacích zkoušek
Vojtěchová,A., Bruthans,J., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 293–296
pdf (0.12 MB)

J - NEROSTNÉ SUROVINY

Nová verze internetové databáze dekoračních a stavebních kamenů České republiky
Dudíková Schulmannová,B., Skarková,H., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 297–299
pdf (0.13 MB)

Geomikrobiologické studium důlních vod v okolí Ratibořských Hor v Jihočeském kraji
Faltejsek,L., Poňavič,M., Rambousek,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 300–302
pdf (0.11 MB)

Výzkum opuštěných odkališť po úpravě rud v Horním Benešově na Bruntálsku
Rambousek,P., Řepka,V., Mašek,D., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 303–306
pdf (0.15 MB)

Lokalizace důlních děl na základě archivních pramenů
Večeřa,J., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 307–310
pdf (0.28 MB)

L - GEOFYZIKA

Využití gamaspektrometrie a metody RFA na vybraných lokalitách průzkumu a těžby uranu na území Krkonošského národního parku
Mrázová,Š., Rambousek,P., Knésl,I., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 311–315
pdf (0.22 MB)

Využití mikrogravimetrie pro lokalizaci starých důlních děl v Horním Městě a Horním Benešově
Skácelová,Z., Blecha,V., Večeřa,J., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 316–319
pdf (0.27 MB)

Projekt Příprava komplexu geofyzikálních metod pro diagnostiku, monitoring a analýzu poruch základů staveb a pozemních komunikací vzniklých v důsledku povodní
Špaček,K., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 320–322
pdf (0.12 MB)

M - METODIKA

Zhodnocení stanovení SiO2, Na2O, MgO a K2O v silikátových vzorcích pomocí z-skóre získaných z devatenáctimezilaboratorních porovnávání
Dempírová,L., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 323–325
pdf (0.1 MB)

Zhodnocení přesnosti a relativní chyby stanovení hlavních složek silikátových analýz v Centrální laboratoři České geologické služby
Dempírová,L., Šikl,J., Kašičková,R., Zoulková,V., Kříbek,B., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 326–330
pdf (0.08 MB)

Úvodem
Růžička,M., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 8
pdf (0.05 MB)