C -
Paleontologie

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 (ročník 43)

C - PALEONTOLOGIE

Mechovková fauna z pazourků v glacifluviálních sedimentech ve Fukovském výběžku (okres Děčín, severní Čechy)
Kaše,J., Zágoršek,K., Pokorný,R., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 139–142
pdf (0.91 MB)

Paleoekologie cyprisového souvrství na základě rostlinných mikrofosilií z miocénu sokolovské pánve
Konzalová,M., Dašková,J., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 143–149
pdf (0.17 MB)

Terestrické dřeviny a mikroorganismy v paleolakustrinních sedimentech Žichova-Lužice v Českém středohoří
Konzalová,M., Dašková,J., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 149–151
pdf (0.12 MB)

Předběžná zpráva o revizi třídy Scaphopoda Bronn, 1862 z české křídové pánve
Kubajko,M., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 152–153
pdf (0.08 MB)

Předběžná zpráva o revizi ostrakodů klabavského a šáreckého souvrství (pražská pánev, spodní a střední ordovik)
Lajblová,K., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 154–155
pdf (0.09 MB)

Nový nález trilobita Holoubkovia klouceki (Růžička, 1926) (Lichida) v mílinském souvrství (tremadok) v Barrandienu
Mergl,M., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 156–157
pdf (0.1 MB)

Nový nález artikulovaného exoskeletonu trilobita Spinibole (Spinibole) olgae Chlupáč, 1966 z Moravského krasu
Rak,Š., Viktorýn,T., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 157–159
pdf (0.17 MB)

Fosilní pulci lokality Shanwang (spodní až střední miocén; provincie Shandong, Čína)
Roček,Z., Dong,L., Přikryl,T., Sun,C., Li,J., Wang,Y., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 160–162
pdf (0.17 MB)

Paleontologické výzkumy v karbonu okolí Jesenice (žihelská pánev)
Šimůnek,Z., Lojka,R., Zajíc,J., Drábková,J., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 163–166
pdf (0.24 MB)

Paleontologický výzkum v permokarbonu podkrkonošské pánve
Šimůnek,Z., Stárková,M., Zajíc,J., Mikuláš,R., Drábková,J., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 167–171
pdf (0.24 MB)

Revize vybraných skupin dekapodů (infrařád Astacidea Latreille, 1802 a Glypheidea Winckler, 1882) z české křídové pánve
Veselská,M., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 172–174
pdf (0.11 MB)

Poznámky k taxonu Trilobites ferus Barrande, 1852 (Trilobita, Lichida) z motolského souvrství (wenlock, silur) od Lištice u Berouna (pražská pánev, Čechy)
Vokáč,V., Krýda,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 175–176
pdf (0.07 MB)

Fosilní pulci lokality Enspel (pozdní oligocén, Německo)
Wuttke,M., Roček,Z., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 177–178
pdf (0.16 MB)

Mechovky z dočasného odkryvu v okolí obce Rousínovec (karpatská předhlubeň, jižní Morava)
Zágoršek,K., Jašková,V., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 179–182
pdf (0.17 MB)