A -
Regionální geologie a stratigrafie

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 (ročník 43)

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Nové poznatky o geologické stavbě Písečného vrchu u Bečova
Adamovič,J., Peroutka,J., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 9–11
pdf (0.15 MB)

Kulovité železité konkrece v křídových pískovcích severních Čech: geneze a formy výskytu
Adamovič,J., Ruckl,P., Langrová,A., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 12–15
pdf (0.19 MB)

Sedimenty pouzdřanské jednotky ve vrtu HV-1 v Dolních Věstonicích
Bubík,M., Poul,I., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 15–18
pdf (0.1 MB)

Dočasný výchoz zahořanského souvrství v Praze-Vysočanech a jeho význam pro pochopení faciálního vývoje svrchního ordoviku v severovýchodní části pražské pánve
Budil,P., David,M., Steinová,M., Mikuláš,R., Peršín,J., Kozák,V., X,J., Šarič,R., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 19–21
pdf (0.17 MB)

Variská metamorfóza velmi nízkého stupně bazaltových a ryolitových žil v brněnském masivu
Buriánek,D., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 22–26
pdf (0.23 MB)

Tektonické založení jižního okraje české křídové pánve v okolí Kounic
Coubal,M., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 27–30
pdf (0.34 MB)

Spodnopermské vápence v okolí Rovenska pod Troskami
Čáp,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 31–32
pdf (0.17 MB)

Příspěvek k poznání průběhu libuňského zlomu v Českém ráji
Čech,S., Hradecká,L., Švábenická,L., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 33–38
pdf (0.23 MB)

Nové poznatky o vulkanickém stylu děčínského souvrství, získané dokumentací příležitostných odkryvů při stavbě dálnice D8 u Radejčína
Rapprich,V., Cajz,V., Kycl,P., Suchý,J., Radoň,M., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 39–42
pdf (0.24 MB)

Synsedimentární porušení lochkovského souvrství v podolském profilu
Röhlich,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 43–45
pdf (0.18 MB)

Nové výskyty neogenních fluviálních sedimentů v oblasti křivoklátsko-rokycanského pásma
Stárková,M., Hradecký,P., Sidorinová,T., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 46–49
pdf (0.13 MB)

Biostratigrafie spodnokřídových uloženin slezské jednotky na základě studia miospor, dinocyst a foraminifer (Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
Svobodová,M., Hradecká,L., Skupien,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 50–57
pdf (0.2 MB)

Svrchní turon a hranice turon-coniac na základě studia vápnitých nanofosilií v jizerském vývoji české křídové pánve
Švábenická,L., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 58–64
pdf (0.25 MB)

Vývoj sedimentačního prostředí při hranici lochkov-prag v pražské pánvi na základě gamaspektrometrických dat
Vacek,F., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 65–67
pdf (0.12 MB)

Magnetosusceptibilitní stratigrafický záznam v požárském souvrství v lomu Požáry 1 v Praze-Řeporyjích (ludlow až lochkov; pražská pánev)
Vacek,F., Čáp,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 67–69
pdf (0.14 MB)

Šikmé zvrstvení a erozní plochy v pískovcích Příhrazských skal v Českém ráji
Valečka,J., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 70–73
pdf (0.22 MB)

Bechlejovické zlomové pole u Děčína; tektonicky nejvíce zaklesnuté kry v české křídové pánvi
Valečka,J., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 74–77
pdf (0.3 MB)

Křídové sedimenty na území listu 03-341 Kněžmost
Valečka,J., Zelenka,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 78–80
pdf (0.24 MB)

Geologické poměry kraje jindřichohradeckého se zvláštním přihlédnutím ke Kardašově Řečici (klenovský pluton, moldanubický batolit)
Verner,K., Dudíková Schulmannová,B., Trubač,J., Paclíková,J., Kryštofová,E., Pertoldová,J., Janoušek,V., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 81–83
pdf (0.1 MB)

Některé biogenní textury v křídových sedimentech Českého ráje
Zelenka,P., Čáp,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 84–86
pdf (0.11 MB)