B -
Kvartér, inženýrská geologie

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 (ročník 43)

B - KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Nové poznatky o kvartérních organických sedimentech na území Geoparku Český ráj
Břízová,E., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 87–95
pdf (0.33 MB)

Petrografické složení fluviálních písčitých štěrků v nivě Dyje (bývalá těžebna CEMEX Zaječí)
Buriánek,D., Havlíček,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 96–99
pdf (0.14 MB)

Plastické deformace sedimentů v zářezu dálnice D8 u obce Bílinka v Českém středohoří
Holásek,O., Čáp,P., Havlíček,P., Hroch,T., Štor,T., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 99–101
pdf (0.25 MB)

Vývoj a rizikovost svahových deformací v údolí Jizery východně od Semil
Kycl,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 101–104
pdf (0.17 MB)

Malakostratigrafie dolnovážské nivy u Trakovic (jihozápadní Slovensko)
Ložek,V., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 105–107
pdf (0.1 MB)

Malakostratigrafie pěnitcového převisu ve vchodu jeskyně Řečiště (Moravský kras)
Ložek,V., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 108–111
pdf (0.13 MB)

Odlišný rozpad inženýrskogeologických typů hornin litologického komplexu suchovršických vrstev
Malík,J., Prouza,V., Kycl,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 112–114
pdf (0.17 MB)

Kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří: nová data z GIS analýz a relativního datování kamenitých akumulací a svahových depresí
Raška,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 115–119
pdf (0.28 MB)

Svahové deformace v oblasti Keprníku, Hrubý Jeseník
Roštínský,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 120–123
pdf (0.17 MB)

Geoelektrické vlastnosti blokovobahenních proudů
Šilhán,K., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 124–126
pdf (0.13 MB)

Vliv geologické stavby svahů na vznik a výskyt blokovobahenních proudů
Šilhán,K., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 127–129
pdf (0.14 MB)

Předběžný geologický výzkum fluviálních sedimentů východně a severovýchodně od Kněžmostu
Štor,T., Havlíček,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 130–132
pdf (0.19 MB)

Geologie kvartérních fluviálních sedimentů na soutoku Labe s Jizerou
Tyráček,J., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 133–138
pdf (0.12 MB)