Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Petrografické složení fluviálních písčitých štěrků v nivě Dyje (bývalá těžebna CEMEX Zaječí)

 

David Buriánek, Pavel Havlíček

Zprávy o geologických výzkumech 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 96–99
Mapové listy: Břeclav (34-23)

Celý článek (PDF, 0.14 MB)