Území mapového listu "BŘECLAV (34-23)" se týkají následující články:

Geologický výzkum na soutoku Dyje, Kyjovky a Moravy
Pavel Havlíček, Eva Břízová, Jan Hošek, Tamara Sidorinová, ročník 49, 2016, str. 225–232
pdf (2.41 MB)

Petrografické složení fluviálních písčitých štěrků v nivě Dyje (bývalá těžebna CEMEX Zaječí)
Buriánek,D., Havlíček,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 96–99
pdf (0.14 MB)

Osteologické nálezy ve štěrkovně CEMEX Zaječí
Nývltová Fišáková,M., Havlíček,P., Kadlec,F., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 66–68
pdf (0.45 MB)

Údolní niva Dyje mezi Lednicí a Bulhary
Havlíček,P., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 89–90
pdf (0.36 MB)

Kvartérně-geologický výzkum a vývoj údolní nivy v Přírodním parku "Niva Dyje" mezi Břeclaví a Lednicí
Havlíček,P., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 58–59
pdf (0.14 MB)

Přírodní park "Niva Dyje" (jižní část): geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy
Havlíček,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 71–73
pdf (0.06 MB)

Regionálně-geologické zhodnocení sedimentů jury v oblasti jihovýchodních svahů českého masivu
Adámek,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 9–11
pdf (0.08 MB)

Geochemický výzkum subfosilní polygenetické pseudočernozemě a navátých písků při soutoku Dyje s Moravou (Barvínkův hrúd)
Adamová,M., Havlíček,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 117–118
pdf (0.08 MB)

Geologická stavba velkomoravského mocenského centra Břeclav-Pohansko a jeho okolí
Havlíček,P., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 71–73
pdf (0.14 MB)

Granulometrie kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy s Dyjí
Nehyba,S., Havlíček,P., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 84–87
pdf (0.18 MB)

Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje
Havlíček,P., Novák,Z., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 187–189
pdf (0.13 MB)

Geologická mapa 1:500 000 moravské části vídeňské pánve
Čtyroký,P., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 88–91
pdf (0.17 MB)

Geochemická charakteristika spraší významných moravských lokalit
Adamová,M., Havlíček,P., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 91–94
pdf (0.15 MB)

Kvartérně geologické a paleontologické výzkumy na jižní Moravě
Břízová,E., Havlíček,P., Kovanda,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 14–18
pdf (0.24 MB)

Kvartérní sedimenty a fosilní půdy na Kienberku u Mikulova
Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 147–148
pdf (0.07 MB)

Chemické složení jihomoravských spraší
Adamová,M., Havlíček,P., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 9–14
pdf (0.15 MB)

Rybí fauna vrtu HJ-2 Sedlec (Spodní Baden, Vídeňská pánev)
Brzobohatý,R., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 13–14
pdf (0.08 MB)

Palynologický výzkum kvartérních sedimentů
Břízová,E., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 14–15
pdf (0.09 MB)

Nové údaje o stratigrafii miocénu na listu 34-23 Břeclav
Čtyroký,P., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 18–21
pdf (0.13 MB)

Kvarterní sedimenty na listu geologické mapy 1:50 000 Břeclav
Havlíček,P., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 29–30
pdf (0.09 MB)

Kvartérní sedimenty v okolí Milovic, Lednice a Sedlce
Havlíček,P., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 50–51
pdf (0.07 MB)

Výzkum významných pleistocenních lokalit Brno-Stránská skála, Sedlec a Horka-Sv. Ondřej
Kovanda,J., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 84–87
pdf (0.15 MB)