Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje

 

Pavel Havlíček, Zdeněk Novák