Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "HOLOCÉN" v:

Měkkýši svrchní části sedimentů nivy Zákolanského potoka v Otvovicích u Kralup nad Vltavou
Kovanda,J., Horsák,M., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 62–65
pdf (0.22 MB)

Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby
Baroň,I., Jánoš,V., Klimeš,J., Novotný,R., Hubatka,F., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 46–49
pdf (0.66 MB)

Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení
Baroň,I., Vařilová,Z., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 53–57
pdf (0.8 MB)

Kvartérně-geologický výzkum a vývoj údolní nivy v Přírodním parku "Niva Dyje" mezi Břeclaví a Lednicí
Havlíček,P., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 58–59
pdf (0.14 MB)

Kvartérní sedimenty na území listu 11-424 Dolní Bělá
Holásek,O., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 64–66
pdf (0.21 MB)

Měkkýši svahové kaskádky pěnovců, slínů a almů u Liptovské Lužné v Nízkých Tatrách
Kovanda,J., Horsák,M., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 70–73
pdf (0.26 MB)

Subfosilní měkkýši ložiska slatin u Spišské Belé východně od Vysokých Tater
Kovanda,J., Horsák,M., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 73–76
pdf (0.21 MB)

Malakostratigrafie nivy Klentnického potoka u Pavlova (CHKO/BR Pálava)
Ložek,V., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 79–81
pdf (0.33 MB)

Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině
Rybář,J., Jánoš,V., Klimeš,J., Nýdl,T., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 92–96
pdf (0.39 MB)

Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní
Břízová,E., Havlíček,P., Mentlík,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 61–64
pdf (0.19 MB)

Přírodní park "Niva Dyje" (jižní část): geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy
Havlíček,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 71–73
pdf (0.06 MB)

Výzkum údolní nivy Jizery v okolí Benátek nad Jizerou
Havlíček,P., Marek,J., Břízová,E., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 73–75
pdf (0.06 MB)

Staroholocenní pěnovec v Malém dolíku u Bílichova (Džbán, severozápadní Čechy)
Ložek,V., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 79–81
pdf (0.21 MB)

Užití historických dat při rekonstrukci avulze koryta Berounky mezi Zbraslaví a Lahovicemi
Stehlík,F., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 85–87
pdf (0.13 MB)

Vliv člověka na lokální vývoj holocenní vegetace v nivě řeky Świder (Polsko)
Břízová,E., Szwarczewski,P., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 57–58
pdf (0.81 MB)

Svrchní pleistocén a holocén ve vchodu jeskyně Malý Lesík (Moravský kras)
Ložek,V., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 62–65
pdf (0.13 MB)

Rekonstrukce holocenních koryt řeky Berounky v oblasti mezi Černošicemi a Lahovicemi
Rajchl,M., Stehlík,F., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 67–69
pdf (0.76 MB)

Organické sedimenty v CHKO Žďárské vrchy
Břízová,E., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 50–52
pdf (0.08 MB)

Střední holocén ve svahovinách v Karlštejně-Budňanech
Kovanda,J., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 65–68
pdf (0.1 MB)

Malakostratigrafický výzkum pěnovců na Pivném potoce v Bílých Karpatech
Ložek,V., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 71–72
pdf (0.11 MB)

Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
Břízová,E., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 52–54
pdf (0.09 MB)

Pylová analýza na archeologické lokalitě Plešivec
Břízová,E., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 55–58
pdf (0.09 MB)

Výzkum organických sedimentů v CHKO Žďárské vrchy
Břízová,E., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 59–60
pdf (0.07 MB)

Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů ve Slezských Beskydech
Břízová,E., Hradecký,J., Pánek,T., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 65–68
pdf (0.13 MB)

Erozní a akumulační procesy procesy v říčních nivách po povodni v srpnu roku 2002
Cílek,V., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 69–71
pdf (1.09 MB)

Tanatocenózy měkkýšů v nivních uloženinách řeky Radějovky mezi Radějovem a Petrovem
Hlaváč,J., Havlíček,P., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 78–82
pdf (0.12 MB)

Vznik holocenních suťových brekcií ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení
Žák,K., Mikšíková,L., Hercman,H., Melková,J., Kadlec,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 106–109
pdf (0.09 MB)

Studium aktuoekologie jezerních Thecamoeb Šumavy
Lorencová,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 99–100
pdf (0.07 MB)

Fauna z Předmostí - výzkum z roku 1992
Nývltová Fišáková,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 102–104
pdf (0.08 MB)

Předběžná zpráva o výzkumu ostrakodové fauny čejčského jezera
Symonová,R., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 109–110
pdf (0.07 MB)

Geochemický výzkum subfosilní polygenetické pseudočernozemě a navátých písků při soutoku Dyje s Moravou (Barvínkův hrúd)
Adamová,M., Havlíček,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 117–118
pdf (0.08 MB)

Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorků ze sedimentů Čejčského jezera
Břízová,E., Havlíček,P., Vachek,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 122–123
pdf (0.08 MB)

Malakostratigrafický výzkum holocenní sedimentace a eroze v Bílých Karpatech
Ložek,V., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 136–138
pdf (0.18 MB)

Eolická komponenta v holocenních fluviálních sedimentech na lokalitě Stará Boleslav-děkanská zahrada
Růžičková,E., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 143–146
pdf (0.21 MB)

Změny mikrochemismu psamitické frakce sedimentů říčky Kamenice v profilu od Tanvaldu po ústí do Jizery u Spálova, severní Čechy
Fediuk,F., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 151–153
pdf (0.08 MB)

Těžké minerály aluviálních náplavů sedlovského potoka na Kolínsku
Novák,F., Pauliš,P., Běhal,Z., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 157–158
pdf (0.07 MB)

Palynologický výzkum důležitých kvartérních lokalit v Polsku - mezinárodní a mezioborová spolupráce
Břízová,E., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 192–193
pdf (0.07 MB)

Vývoj krušnohorských rašelinišť
Břízová,E., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 56–58
pdf (0.15 MB)

Výzkum nivy řeky Moravy a jeho význam pro studium povodní
Břízová,E., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 61–62
pdf (0.11 MB)

Organické sedimenty na listu Olomouc
Břízová,E., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 62–63
pdf (0.11 MB)

Přírodní památka Jezero - palynologický a paleoalgologický výzkum
Břízová,E., Havlíček,P., Vachek,M., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 64–66
pdf (0.14 MB)

Výzkum organických sedimentů na jižní Moravě
Břízová,E., Havlíček,P., Vachek,M., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 67–68
pdf (0.06 MB)

Pěnovce v údolí Čimického potoka v Praze 8
Fediuk,F., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 69–70
pdf (0.12 MB)

Stratigrafie výplně suchého tetínského údolí v Českém krasu
Ložek,V., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 81–84
pdf (0.2 MB)

Radiokarbonová data rašelin z oblasti Josefova Dolu v Jizerských horách
Nývlt,D., Břízová,E., Mrázová,Š., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 88–89
pdf (0.08 MB)

Organické sedimenty na listech Hora Svatého Šebestiána a Načetín
Břízová,E., Havlíček,P., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 13–14
pdf (0.08 MB)

Vliv reliéfu na složení fluviálních hlín
Růžičková,E., Zeman,A., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 70–71
pdf (0.09 MB)

Recentní pěnovce v Čimické rokli v Praze 8
Cílek,V., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 124–128
pdf (0.78 MB)

Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje
Havlíček,P., Novák,Z., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 187–189
pdf (0.13 MB)

Kvartérní sedimenty nivy Moravy u Uherského Ostrohu
Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 189–191
pdf (0.07 MB)

Předběžná zpráva o výskytu malakocenóz kvartérního pokryvu sesuvného území u Čeřeniště (České středohoří)
Hlaváč,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 191–192
pdf (0.11 MB)

Výzkum organických sedimentů na listech Kyjov a Vracov
Břízová,E., Havlíček,P., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 11–12
pdf (0.09 MB)

Niva Labe v okolí Staré Boleslavi
Růžičková,E., Zeman,A., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 68–70
pdf (0.11 MB)

Výsledky výzkumu nivy Labe u Kostelce nad Labem
Růžičková,E., Zeman,A., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 70–80
pdf (0.08 MB)

Malakostratigrafický výzkum pěnovců Bílých Karpat
Ložek,V., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 114–115
pdf (0.1 MB)

Nález fragmentu lidského zubu z mezolitické vrstvy v České Lípě
Drozdová,E., Beneš,J., Jarošová,L., Svoboda,J., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 73–75
pdf (0.28 MB)

Radiokarbonové datování sedimentů z paleomeandrů Labe
Břízová,E., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 147–149
pdf (0.12 MB)

Několik poznámek k pylové analýze jezerních sedimentů v Krkonoších (Wielki Staw, Polsko)
Břízová,E., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 150–151
pdf (0.09 MB)

Vztah zříceniny hradu Mydlovary u Nymburka k holocenním fluviálním sedimentům Labe
Zeman,A., Růžičková,E., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 170–172
pdf (0.14 MB)

Neogenní sedimenty a holocenní půdy u Jezeřan-Maršovic
Havlíček,P., Neruda,P., Oliva,M., Smolíková,L., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 111–112
pdf (0.08 MB)

Rekonstrukce životního prostředí ve středověké Praze
Břízová,E., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 161–162
pdf (0.11 MB)

Palynologický výzkum organických výplní paleomeandrů Labe
Břízová,E., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 162–163
pdf (0.1 MB)

Předběžné výsledky palynologického výzkumu rašeliniště Oceán
Břízová,E., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 163–164
pdf (0.1 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů a půd u Ovčár
Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 165–166
pdf (0.08 MB)

Holocenní sedimenty Labe mezi Nymburkem a Tišicemi
Růžičková,E., Zeman,A., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 179–180
pdf (0.1 MB)

Opálové intuskrustace skalních povrchů
Cílek,V., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 21–21
pdf (0.05 MB)

Výzkum holocenních sedimentů v korelaci s vývojem klimatu
Ložek,V., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 74–75
pdf (0.09 MB)

Kvartérně geologický výzkum "Čejčského Jezera"
Břízová,E., Havlíček,P., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 15–16
pdf (0.09 MB)

Geologický a paleontologický výzkum lokality Mušov sv. od Pasohlávek
Čtyroká,J., Havlíček,P., Novák,Z., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 17–19
pdf (0.13 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 13-41 Čáslav
Holásek,O., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 33–34
pdf (0.11 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 13-11 Benátky nad Jizerou
Holásek,O., Havlíček,P., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 35–37
pdf (0.15 MB)

Nové poznatky o pliocenních a kvartérních sedimentech v severníc části Hornomoravského úvalu
Hrubeš,M., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 41–42
pdf (0.14 MB)

Výzkum mladopleistocenních a holocenních sedimentů v korelaci s vývojem podnebí
Ložek,V., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 62–62
pdf (0.06 MB)

Palynologický výzkum kvartérních sedimentů
Břízová,E., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 14–15
pdf (0.09 MB)

Výzkum subfosilních půd v sériích nivních uloženin na jižní Moravě
Smolíková,L., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 75–75
pdf (0.05 MB)

Kvartér na listu 23-32 Kamenice nad Lipou
Tyráček,J., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 80–81
pdf (0.09 MB)

Konec pleistocénu - IGCP projekt 253
Tyráček,J., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 81–83
pdf (0.14 MB)