Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Střední holocén ve svahovinách v Karlštejně-Budňanech

 

Jiří Kovanda