B -
Kvarter, inženýrská geolofie

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 (ročník 37)

B - KVARTER, INŽENÝRSKÁ GEOLOFIE

Organické sedimenty v CHKO Žďárské vrchy
Břízová,E., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 50–52
pdf (0.08 MB)

Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů
Břízová,E., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 53–54
pdf (0.07 MB)

Nový výzkum rašelinišť na Šumavě
Břízová,E., Havlíček,P., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 55–56
pdf (0.08 MB)

Kvartérní sedimenty na listu 22-221 Sedlčany
Holásek,O., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 57–58
pdf (0.07 MB)

Kvartérní sedimenty na listu 12-443 Chotilsko
Holásek,O., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 59–60
pdf (0.07 MB)

Kvartérní sedimenty na listu 22-212 Kamýk nad Vltavou
Holásek,O., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 61–63
pdf (0.08 MB)

Svahové deformace severní části Radhošťského hřbetu v Moravskoslezských Beskydech, mapové listy 25-23-04, 25-23-05, 25-24-01 A 25-24-06 v měřítku 1 : 10 000
Jánoš,V., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 63–64
pdf (0.07 MB)

Střední holocén ve svahovinách v Karlštejně-Budňanech
Kovanda,J., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 65–68
pdf (0.1 MB)

Mapování geodynamických jevů na severovýchodním okraji Příhrazské plošiny
Kyrianová,I., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 69–70
pdf (0.09 MB)

Malakostratigrafický výzkum pěnovců na Pivném potoce v Bílých Karpatech
Ložek,V., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 71–72
pdf (0.11 MB)

Nebezpečné geodynamické jevy na území Kosmonoské výšiny
Rybář,J., Rout,J., Nýdl,T., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 73–75
pdf (0.13 MB)

Paleontologický a archeologický výzkum na lokalitě Spytihněv-Duchonce
Škrdla,P., Nývltová Fišáková,M., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 76–77
pdf (1.7 MB)

Korelace moravské "hlavní terasy" a alpské "Hochterrasse" - předběžné závěry
Tyráček,J., Havlíček,P., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 78–79
pdf (0.06 MB)