C -
Paleontologie

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 (ročník 37)

C - PALEONTOLOGIE

Eocenní aglutinované foraminifery a nález druhu Sculptobaculites barri ve vrtu Krumvíř 2 na Moravě
Bubík,M., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 80–82
pdf (0.11 MB)

Nové nálezy ichnofosilií z paleozoických fylitů od Železného Brodu
Koptíková,L., Mikuláš,R., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 83–84
pdf (0.93 MB)

Nové nálezy akumulací organických zbytků v koněpruských vápencích (spodní devon, Barrandien, Česká republika)
Košan,P., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 84–87
pdf (0.96 MB)

Plzeňská Čílina u Ejpovic, lokalita nového společenstva s Cilinella svobodai (Havlíček, 1951) (Brachiopoda) v řevnických křemencích libeňského souvrství
Moravec,J.K., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 87–88
pdf (1.1 MB)

Předběžná zpráva o rodu Steneofiber (Mammalia, Rodentia) z terciérní lokality Dolnice v chebské pánvi
Nedomová,J., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 89–90
pdf (0.09 MB)

Průběžná zpráva o systematické revizi lokalit křídových body- a ichnofosilií v bývalém okrese Rychnov nad Kněžnou
Pokorný,R., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 91–92
pdf (0.07 MB)

Paleobotanický výzkum permských obzorů boskovické brázdy
Šimůnek,Z., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 92–96
pdf (0.1 MB)

Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (východní Čechy)
Vodrážka,R., Mikuláš,R., Čech,S., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 96–97
pdf (1.13 MB)

Nové poznatky z tafonomie konulárií a sphenothalů z lokality Kařízek (dobrotivské souvrství, pražská pánev)
Vyhlasová-Brabcová,Z., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 98–99
pdf (1.13 MB)

Nový druh ostreoidního mlže ze santonu západní Libye
Záruba,B., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 100–101
pdf (0.92 MB)