Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Předběžná zpráva o rodu Steneofiber (Mammalia, Rodentia) z terciérní lokality Dolnice v chebské pánvi

 

Jana Nedomová