Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 (ročník 26)

Látková bilance kontaktní metamorfózy pelitických sedimentů Bělokarpatské jednotky
Adamová,M., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 7–8
pdf (0.09 MB)

Geochemie sedimentů Račanské jednotky Magurské skupiny flyšové (Západní Karpaty)
Adamová,M., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 7–7
pdf (0.05 MB)

Křídové sedimenty v JV. části listu 13-41 Čáslav
Adamovič,J., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 8–9
pdf (0.11 MB)

Zpráva o strukturně-geologickém výzkumu střední části Konicko-Mladečského devonu
Bábek,O., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 10–11
pdf (0.09 MB)

Výzkum radonového rizika v České republice
Barnet,I., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 11–13
pdf (0.12 MB)

Rybí fauna vrtu HJ-2 Sedlec (Spodní Baden, Vídeňská pánev)
Brzobohatý,R., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 13–14
pdf (0.08 MB)

Palynologický výzkum kvartérních sedimentů
Břízová,E., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 14–15
pdf (0.09 MB)

Nové výsledky mikropaleontologického studia miocénu v Brně - Líšni
Bubík,M., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 15–16
pdf (0.1 MB)

Nové poznatky o rodu Spiroplectinella Kiselman, 1972 (Foraminiferida)
Čtyroká,J., Zlinská,A., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 17–18
pdf (0.05 MB)

Nové údaje o stratigrafii miocénu na listu 34-23 Břeclav
Čtyroký,P., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 18–21
pdf (0.13 MB)

Analýza pevných fází fluidních inkluzí v minerálech metodami elektronové mikroanalýzy
Ďurišová,J., Dobeš,P., Frýda,J., Gabašová,A., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 21–22
pdf (0.09 MB)

Sedimentárně petrografický výzkum předmagurské jednotky v Moravskoslezských Beskydech
Eliáš,M., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 22–23
pdf (0.09 MB)

Žula v dolnovltavském údolí u Klecan
Fediuk,F., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 24–25
pdf (0.04 MB)

Zpráva o výsledcích revizního geologického mapování jesenického úseku čistecko-jesenického plutonu
Fediuk,F., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 25–27
pdf (0.08 MB)

Sledování malých povodí v rámci systému Geomon
Fottová,D., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 27–28
pdf (0.09 MB)

Příprava vzorků pro laboratoř REM
Gabašová,A., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 28–28
pdf (0.04 MB)

Výskyt vulkanitů se sulfidickou mineralizací v metabazitové zóně brněnského masivu u České
Hanžl,P., Slobodník,M., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 28–29
pdf (0.08 MB)

Kvarterní sedimenty na listu geologické mapy 1:50 000 Břeclav
Havlíček,P., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 29–30
pdf (0.09 MB)

Paleopedologický a kvartérně geologický výzkum ve Veselí n. Moravou
Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 30–31
pdf (0.09 MB)

Korálové datování devonských vápenců na konicku (V. od Jevíčka) a u Leskovce (JJZ. od Horního Benešova)
Hladil,J., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 31–32
pdf (0.1 MB)

Záchranný geologický výzkum koněpruského rifu v hodině dvanácté
Hladil,J., Gabašová,A., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 33–34
pdf (0.1 MB)

Zpráva o kvarterních sedimentech na listu geologické mapy 1:25 000 Horní Stropnice
Holásek,O., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 34–35
pdf (0.09 MB)

Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 Soběslav
Holásek,O., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 35–37
pdf (0.1 MB)

Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1 :25 000 Veselí nad Lužnicí
Holásek,O., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 37–38
pdf (0.1 MB)

Vulkanologické výzkumy v Doupovských horách
Hradecký,P., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 39–40
pdf (0.1 MB)

Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50000 Ledeč nad Sázavou
Hrubeš,M., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 40–41
pdf (0.09 MB)

Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50000 Zruč nad Sázavou
Hrubeš,M., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 41–42
pdf (0.07 MB)

Shrnutí fytopaleontologických nálezů na významnějších lokalitách permokarbonu boskovické brázdy
Hykyšová-Šolcová,I., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 42–44
pdf (0.09 MB)

Zirkonová typologie granitoidů moldanubického batolitu
Jalovec,J., Klečka,M., Matějka,D., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 44–45
pdf (0.09 MB)

Přehled dosavadních znalostí o žulovském masivu ve Slezsku, Česká republika
Jedlička,J., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 45–46
pdf (0.09 MB)

Nález kryptomelanu z lokality Kamienna Góra, Dolní Slezsko (Polsko)
Jedlička,J., Povondra,P., Ždimera,A., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 47–47
pdf (0.03 MB)

Výskyt a vznik analcimu v podkrkonošském permokarbonu
Jelenová,M., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 48–48
pdf (0.04 MB)

Pliocenní a kvartérní sedimenty na listu 03-43 Jičín
Kadlec,J., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 49–50
pdf (0.1 MB)

Miocenní mořské sedimenty redeponované do jeskyní střední části Moravského krasu
Kadlec,J., Čtyroká,J., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 50–51
pdf (0.09 MB)

Předběžné výsledky šlichové prospekce na granátovou surovinu v oblasti Lhenicka (jižní Čechy)
Klečka,M., Skálová,L., Strnad,L., Svobodová,J., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 52–53
pdf (0.1 MB)

Studium silně diferenciovaných muskovitických granitů (typ Šejby) v Novohradských horách
Klečka,M., Matějka,D., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 53–54
pdf (0.09 MB)

Přehled geologických a geochemických poměrů v západním okolí Neveklova (netvořicko-neveklovský metamorfovaný ostrov)
Kollertová,O., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 54–55
pdf (0.08 MB)

Podrobný geologický a geofyzikální výzkum ringové magnetické struktury v jižní části moldanubického plutonu mezi Novou Bystřicí a Landštejnem
Kopecký jr.,L., Pokorný,L., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 56–56
pdf (0.04 MB)

O slatinách u Rynholce, profilu svahovin v Karlštejně a o sprašových sériích ve Stranzendorfu a Krems-Střelnice (Dolní Rakousko)
Kovanda,J., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 57–58
pdf (0.1 MB)

Pteropodové horizonty v podrohovcovém členu menilitového souvrství ve Velkých Němčicích (spodní oligocén, ždánická jednotka)
Krhovský,J., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 59–60
pdf (0.09 MB)

Inženýrskogeologické poměry kvartéru na Klatovsku a Domažlicku
Lochmann,Z., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 60–62
pdf (0.13 MB)

Horninové prostředí skalního podkladu na listu inženýrskogeologické mapy 1:50 000 Klatovy
Lochmann,Z., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 62–63
pdf (0.09 MB)

Malakostratigrafický výzkum vybraných kvartérních profilů v Čechách, na Moravě i na Slovensku
Ložek,V., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 63–64
pdf (0.1 MB)

Výsledky základního geologického výzkumu a mapovaní 1:25 000 na listu 23-331 Veselí nad Lužnicí
Melecha,A., Mašek,J., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 64–66
pdf (0.16 MB)

Přehled geologických poměrů na území listu 1:50 000 Soběslav
Mašek,J., Malecha,A., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 66–67
pdf (0.11 MB)

Paleozoická klastika u Borotic východně od Znojma
Maštera,L., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 68–68
pdf (0.05 MB)

Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve středočeském kambriu
Mikuláš,R., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 68–69
pdf (0.09 MB)

Geochemie řečištních sedimentu v oblasti mezi Lásenicí a Rapšachem (Jindřichohradecko)
Ojuntuja,G., Saroor,A.H.M., Jelínek,E., Klečka,M., Matějka,D., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 69–70
pdf (0.09 MB)

Zpráva o geologickém mapování na listu Jevíčko
Otava,J., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 70–72
pdf (0.14 MB)

Společenstva triasových brachiopodů a jejich vztah k faciím na některých lokalitách Severních vápencových Alp
Siblík,M., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 72–73
pdf (0.09 MB)

Příprava vzorků pro mikroanalytické měření na EMA a SEM v laboratořích ČGÚ - Barrandov
Skalický,J., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 73–73
pdf (0.05 MB)

Polymetalické rudy ve spodním karbonu ve vrtu NT-1
Slobodník,M., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 74–74
pdf (0.05 MB)

Výzkum subfosilních půd v sériích nivních uloženin na jižní Moravě
Smolíková,L., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 75–75
pdf (0.05 MB)

Předběžné výsledky studia koncentrace a zdrojů přirozených radioaktivních prvků v okolí Stupňovité propasti ve Sloupsko-šošůvských jeskyních v moravském krasu
Štecl,J., Navrátil,O., Surý,J., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 76–77
pdf (0.1 MB)

Biostratigrafická revize zlínského souvrství ve vrtu Jarošov-1
Švábenická,L., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 77–80
pdf (0.13 MB)

Kvartér na listu 23-32 Kamenice nad Lipou
Tyráček,J., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 80–81
pdf (0.09 MB)

Konec pleistocénu - IGCP projekt 253
Tyráček,J., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 81–83
pdf (0.14 MB)

Zpráva o geologickém a kvartérně geologickém mapování na listě Strunkovice nad Blanicí
Uhlířová,I., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 84–85
pdf (0.05 MB)

Výzkum asociací těžkých minerálů v sedimentech jeskyní severní části Moravského krasu a jejich vztah k paleohydrografii
Vít,J., Otava,J., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 85–86
pdf (0.09 MB)

Výskyty fosforitů v příbřežském vývoji české křídy
Žítt,J., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 86–87
pdf (0.09 MB)

Nové poznatky o lilijicích příbřežního vývoje české křídy (kolínská litofaciální oblast)
Žítt,J., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 87–88
pdf (0.08 MB)