Nové údaje o stratigrafii miocénu na listu 34-23 Břeclav

 

Pavel Čtyroký

Zprávy o geologických výzkumech 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 18–21
Mapové listy: Břeclav (34-23)

Celý článek (PDF, 0.13 MB)