Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 52, 1, 2019

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Ferocolumbit z frakcionovaného P-bohatého turmalinického leukogranitu z vyderského plutonu na Šumavě
Vladimír Žáček, Radek Škoda, ročník 52, číslo 1, 2019, str. 3–9
pdf (2.22 MB)

Znělcové a trachytové žíly na Huseni v Doupovských horách
Vladislav Rapprich, Zoltán Pécskay, Jan Matějů, ročník 52, číslo 1, 2019, str. 11–16
pdf (7.45 MB)

Cysty dinoflagelát svrchního barremu až spodního aptu v tmavých pelitech jižního okraje lomu Kotouč u Štramberka (slezská jednotka, Západní Karpaty)
Eliška Jurková, Petr Skupien, ročník 52, číslo 1, 2019, str. 27–33
pdf (7.16 MB)

B - KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

"Usselo soils" - markerový horizont pozdního glaciálu objeven ve středním Polabí
Jan Hošek, Lenka Lisá, Přemysl Bobek, Tomáš Radoměřský, ročník 52, číslo 1, 2019, str. 63–70
pdf (4.29 MB)

Litostratigrafie a stáří sedimentů šumavských jezer: prvotní zhodnocení
Daniel Vondrák, Jiří Kopáček, Günther Kletetschka, Barbora Chattová, Vladimír Suchánek, Jolana Tátosová, Petr Kuneš, ročník 52, číslo 1, 2019, str. 75–83
pdf (1.94 MB)

C - PALEONTOLOGIE

Nové nálezy obratlovců z asselu chotěvického souvrství podkrkonošské pánve
Stanislav Štamberg, Martin Lapacík, Joerg W. Schneider, ročník 52, číslo 1, 2019, str. 71–74
pdf (3.6 MB)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE A GEOCHEMIE

Nález kenozoické bazanitové žíly u Dvora Králové nad Labem
Vladislav Rapprich, Daniel Smutek, ročník 52, číslo 1, 2019, str. 21–26
pdf (3.51 MB)

Geologie, petrologie a stáří pohřbených vulkanických těles v prostoru Dolů Nástup Tušimice
Tomáš Novotný, Vladislav Rapprich, Zoltán Pécskay, ročník 52, číslo 1, 2019, str. 35–43
pdf (10.25 MB)

Nález vulkanoklastik na lokalitě Obora u Boskovic (letovické souvrství, boskovická brázda)
Jakub Jirásek, Dalibor Matýsek, Martin Sivek, Karel Martínek, ročník 52, číslo 1, 2019, str. 53–61
pdf (3.98 MB)

Izotopické stáří zirkonů v drahokamové asociaci se safírem z říčních sedimentů Jizerky v Jizerských horách
Jiří Sláma, Josef Klomínský, ročník 52, číslo 1, 2019, str. 85–87
pdf (1.03 MB)

H - HYDROGEOLOGIE

Vodní bilance a hydrologické charakteristiky povodí Lysina ve Slavkovském lese v letech 1990-2018
Pavel Krám, ročník 52, číslo 1, 2019, str. 45–52
pdf (1.9 MB)

I - INFORMATIKA

Metodika prostorového modelování grafitového ložiska na základě přehodnocení archivních dat
Jan Jelínek, František Staněk, Radomír Grygar, Jan Franěk, Michal Poňavič, ročník 52, číslo 1, 2019, str. 17–20
pdf (2.41 MB)