Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 53, 2, 2020

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Stopy karbonské vulkanické činnosti v petrovických vrstvách vnitrosudetské pánve u Debrného
Marcela Stárková, Vladislav Rapprich, ročník 53, číslo 2, 2020, str. 97–102
pdf (6.32 MB)

Permské postorogenní žíly v moldanubiku jižních Čech: K-Ar geochronologie pro porfyry z okolí Vimperku a felsický mikrogranit od Milevska
Vladimír Žáček, David Buriánek, Radek Škoda, Zoltán Pésckay, ročník 53, číslo 2, 2020, str. 137–148
pdf (4.83 MB)

Transgresní, příbřežní vápence korycanských vrstev (cenoman) v centrální části české křídové pánve a diskuse týkající se vzniku této pánve
Jaroslav Valečka, ročník 53, číslo 2, 2020, str. 149–159
pdf (9.91 MB)

C - PALEONTOLOGIE

Kalpionely a vápnitá dinoflageláta svrchní jury na profilu Karpentná - předběžné výsledky
Pavlína Doupovcová, Petr Skupien, ročník 53, číslo 2, 2020, str. 171–175
pdf (5.74 MB)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE A GEOCHEMIE

Stopy magmatické flotace v “iserínu” z říčky Jizerky v Jizerských horách
Josef Klomínský, Ivan Rous, Jiří Sláma, Tamara Sidorinová, ročník 53, číslo 2, 2020, str. 119–126
pdf (6.69 MB)

Minerály vybraných kritických prvků (REE, Zr, Nb) zjištěné v roztockém intruzivním komplexu v Českém středohoří
Jakub Mysliveček, Jakub Vácha, Vladislav Rapprich, Ondřej Pour, Martin Racek, ročník 53, číslo 2, 2020, str. 161–169
pdf (3.47 MB)

R - APLIKOVANÁ GEOLOGIE

Výsledky dosavadních geologických prací v rámci projektu zhodnocení dopadů rozšiřování těžby v dole Turów na podzemní vody Hrádecka a Frýdlantska
Roland Nádaskay, Jan Vít,, Marcela Stárková, Zuzana Skácelová, Renata Kadlecová, Otmar Petyniak, ročník 53, číslo 2, 2020, str. 103–117
pdf (17.86 MB)

Zdrojový potenciál menilitového souvrství na území České republiky
Petr Jirman, Eva Geršlová, Miroslav Bubík, ročník 53, číslo 2, 2020, str. 127–136
pdf (2.28 MB)

Z - DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ

Detekce rychlosti proudění ledovců pomocí satelitních radarových dat metodou Offset Tracking na příkladu ledovců v severní části Antarktického poloostrova a na ostrově Jamese Rosse
Kateřina Fárová, ročník 53, číslo 2, 2020, str. 89–95
pdf (10.92 MB)