Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 51, 1, 2018

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Radioaktivita a zonálnost v granitových plutonech weinsberského typu: indikátor diferenciace vyderského a prášilského plutonu (moldanubický batolit, Šumava)
Vladimír Žáček, ročník 51, číslo 1, 2018, str. 35–41
pdf (1.69 MB)

Geneze neoproterozoických silicitů (buližníků) s tzv. stromatolitovými texturami na území Brd
Marcela Stárková, Patricie Halodová, Štěpánka Mrázová, ročník 51, číslo 1, 2018, str. 57–62
pdf (3.1 MB)

B - KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Geologická rizika při plánované stavbě vodního díla Skalička poblíž Hranického krasu a Hranické propasti
Milan Geršl, Ondřej Konečný, ročník 51, číslo 1, 2018, str. 75–79
pdf (2.33 MB)

C - PALEONTOLOGIE

Nový nález koně (Equus ferus germanicus Nehring, 1804) ze svrchněpleistocenních spraší ze Stradonic u Nižboru
Richard Pokorný, Karel Žák, Lucie Juřičková, Ivan Horáček, ročník 51, číslo 1, 2018, str. 25–30
pdf (4.06 MB)

Nález nejstarší ordovické fauny v severovýchodním křídle pražské pánve (v Praze-Troji a v Praze-Vokovicích)
Jan Peršín, Michal Mergl, Petr Budil, Zuzana Tasáryová, ročník 51, číslo 1, 2018, str. 81–87
pdf (5.42 MB)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE A GEOCHEMIE

Silicifikace, moganit a diageneze minerálů SiO2 v nejstarších speleotémách Koněpruských jeskyní v Českém krasu
Václav Suchý, Vladimír Machovič, Ladislav Lapčák, Lenka Borecká, Margit Žaloudková, Ivo Světlík, ročník 51, číslo 1, 2018, str. 3–11
pdf (5.96 MB)

Obsah stopových prvků v uhelné hmotě spodní a svrchní lávky hlavní sloje Mostecké pánve
Stanislav Fojtík, Dominik Vöröš, Eva Geršlová, ročník 51, číslo 1, 2018, str. 43–45
pdf (0.5 MB)

Srovnání koncentrací Hg ve vybraných horninách CHKO Brdy v tepelsko-barrandienské oblasti
Michal Roll, Karel Žák, Tereza Nováková, Tomáš Navrátil, ročník 51, číslo 1, 2018, str. 47–51
pdf (1.72 MB)

Využití Ramanovy spektroskopie při hodnocení bentonitu Sabenil
Daniel Bednář, Josef Zeman, Zdeněk Losos, ročník 51, číslo 1, 2018, str. 53–55
pdf (0.81 MB)

Prostorové variace radonu a příkonu prostorového dávkového ekvivalentu na tektonických poruchách klastických flyšových a pánevních sedimentů střední Moravy
Ivan Barnet, Petra Pacherová, Michal Poňavič, ročník 51, číslo 1, 2018, str. 63–67
pdf (1.49 MB)

H - HYDROGEOLOGIE

Základní charakterizace důlních vod ložisek Čelina a Mokrsko
Michal Roll, Alexey Manaenko, Jaroslav Hloušek, ročník 51, číslo 1, 2018, str. 13–16
pdf (0.73 MB)

Vývoj chemického složení podzemních vod v Podzemním výzkumném pracovišti Bukov a v dole Rožná
Jaroslav Řihošek, Lenka Rukavičková, Jan Holeček, Oldřich Myška, Daniel Holéczy, Marek Vencl, Lukáš Vondrovic, ročník 51, číslo 1, 2018, str. 69–74
pdf (2.43 MB)

O - OCHRANA HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ

Využití distančních dat LiDAR 5G při evidenci starých důlních děl
Igor J. Dvořák, František Krejča, Pavel Šír, Vít Štrupl, Miroslav Raus, ročník 51, číslo 1, 2018, str. 17–24
pdf (6.43 MB)

Možnosti využití statistických a geostatistických metod pro hodnocení výskytu sledovaných prvků v úložných místech těžebních odpadů
Vít Štrupl, František Staněk, Miroslav Raus, ročník 51, číslo 1, 2018, str. 31–34
pdf (1.55 MB)