Zprávy o geologických výzkumech, 55, 1, 2022

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Projevy interakcí vulkanické aktivity Velkého Roudného s vodním prostředím
Vladislav Rapprich, Zuzana Skácelová, ročník 55, číslo 1, 2022, str. 3–10
pdf (15.44 MB)

Nový výskyt příbojové facie u Ronova nad Doubravou (kolínský litofaciální vývoj, česká křídová pánev)
Pavel Čáp, Radek Vodrážka, Lilian Švábenická, Markéta Chroustová, ročník 55, číslo 1, 2022, str. 11–18
pdf (7.2 MB)

C - PALEONTOLOGIE

Dendritické vrtby v miskách ramenonožců ze středního devonu (eifelu) pražské pánve (Barrandien, Česká republika)
Michal Mergl, Nikola Šmídtová, ročník 55, číslo 1, 2022, str. 19–26
pdf (3.52 MB)

H - HYDROGEOLOGIE

Radioaktivní prameny v Praze-Čimicích
Antonín Lustik, Viktor Goliáš, Petr Cupal, Jiří Bruthans, Jan Schröfel†, Václav Kachlík, Lenka Jílková, Martin Mihaljevič, ročník 55, číslo 1, 2022, str. 27–34
pdf (4.97 MB)