Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 55, 1, 2022

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Projevy interakcí vulkanické aktivity Velkého Roudného s vodním prostředím
Vladislav Rapprich, Zuzana Skácelová, ročník 55, číslo 1, 2022, str. 3–10
pdf (15.44 MB)

Nový výskyt příbojové facie u Ronova nad Doubravou (kolínský litofaciální vývoj, česká křídová pánev)
Pavel Čáp, Radek Vodrážka, Lilian Švábenická, Markéta Chroustová, ročník 55, číslo 1, 2022, str. 11–18
pdf (7.2 MB)

C - PALEONTOLOGIE

Dendritické vrtby v miskách ramenonožců ze středního devonu (eifelu) pražské pánve (Barrandien, Česká republika)
Michal Mergl, Nikola Šmídtová, ročník 55, číslo 1, 2022, str. 19–26
pdf (3.52 MB)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE A GEOCHEMIE

Lithné fosfáty a slídy v leukogranitu typu Homolka
Radmila Nahodilová, ročník 55, číslo 1, 2022, str. 41–50
pdf (4.51 MB)

Chemické složení křemene a světlé slídy z komplexu ortoruly, granitu, pegmatitů a křemenných žil v Přibyslavicích jako indikátor jejich příbuznosti
Karel Breiter, Jana Ďurišová, Zuzana Korbelová, Michaela Vašinová Galiová, Michaela Hložková, ročník 55, číslo 1, 2022, str. 51–58
pdf (3.33 MB)

Anorganické zatížení říčních sedimentů řeky Olše a jejích významných přítoků
Michaela Buršíková, Eva Geršlová, Milan Geršl, ročník 55, číslo 1, 2022, str. 59–63
pdf (0.96 MB)

H - HYDROGEOLOGIE

Radioaktivní prameny v Praze-Čimicích
Antonín Lustik, Viktor Goliáš, Petr Cupal, Jiří Bruthans, Jan Schröfel†, Václav Kachlík, Lenka Jílková, Martin Mihaljevič, ročník 55, číslo 1, 2022, str. 27–34
pdf (4.97 MB)

Zpráva o výskytu kyselek pod závěrným svahem lomu ČSA (mostecká pánev)
Viktor Goliáš, Petr Urban, Martin Přibil, Pavel Škácha, ročník 55, číslo 1, 2022, str. 35–40
pdf (4.4 MB)