G -
Stavební a dekorační kameny

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 (ročník 37)

G - STAVEBNÍ A DEKORAČNÍ KAMENY

Internetová databáze dekoračních a stavebních kamenů. Barrandienský diabas - příklad významného stavebního kamene
Schulmannová,B., Březinová,D., Skarková,H., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 152–153
pdf (0.87 MB)

Barokní sochy z okolí Manětína
Šrámek,J., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 154–157
pdf (1 MB)

Maletínské a mladějovské pískovce na Čestném sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci
Šrámek,J., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 158–161
pdf (0.91 MB)

Kámen gotické piety z Magdeburku
Šrámek,J., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 162–163
pdf (0.89 MB)