Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Internetová databáze dekoračních a stavebních kamenů. Barrandienský diabas - příklad významného stavebního kamene

 

Barbora Schulmannová, Drahomíra Březinová, Helena Skarková