Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "GEOLOGIE REGIONÁLNÍ" v:

Valanginský anoxický event ve slezské jednotce doložený podle stabilních izotopů uhlíku
Skupien,P., Smaržová,A., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 27–29
pdf (0.25 MB)

Měkkýši svrchní části sedimentů nivy Zákolanského potoka v Otvovicích u Kralup nad Vltavou
Kovanda,J., Horsák,M., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 62–65
pdf (0.22 MB)

Sukcese fosilních asociací třenického souvrství (tremadoc, ordovik) u Holoubkova (pražská pánev)
Mergl,M., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 101–102
pdf (0.31 MB)

Hliníkem bohaté vložky v kvarcitech sedlčansko-krásnohorského metamorfovaného "ostrova"
Fediuk,F., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 152–153
pdf (0.42 MB)

Arfvedsonitové pegmatity masivu Khan Bogd v Mongolsku: Zr mineralizace
Kynický,J., ,Cheng Xu., Mašek,J., Jaroš,O., Káňová,H., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 222–224
pdf (0.37 MB)

Geofyzikální indikace neznámého neovulkanického centra u Mariánských Lázní
Šalanský,K., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 283–283
pdf (0.41 MB)

Úlomky hadců v alochtonní kráterové brekcii moldanubika a možné mechanismy jejich vmístění
Rajlich,P., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 34–39
pdf (2.35 MB)

Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů ve slezské jednotce na území listu Horní Bečva
Bubík,M., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 9–14
pdf (0.2 MB)

Kvartérní a křídové sedimenty mezi velkým Osekem, Veltruby a Sendražicemi
Čech,S., Holásek,O., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 20–24
pdf (0.51 MB)

Křídové sedimenty na území listu 13-113 Sojovice
Valečka,J., Zelenka,P., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 39–41
pdf (0.4 MB)

Křídové sedimenty na území listu 13-443 Chotěboř
Zelenka,P., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 44–45
pdf (0.13 MB)

Kvartérně-geologický výzkum a vývoj údolní nivy v Přírodním parku "Niva Dyje" mezi Břeclaví a Lednicí
Havlíček,P., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 58–59
pdf (0.14 MB)

Inženýrskogeologické poměry v okolí zříceniny hradu Trosky
Forczek,I., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 59–61
pdf (0.36 MB)

Kvartérní sedimenty v širším okolí pískovny Písty (list 13-141 Nymburk)
Havlíček,P., Holásek,O., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 62–63
pdf (0.35 MB)

Kvartérní sedimenty na území listu 11-424 Dolní Bělá
Holásek,O., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 64–66
pdf (0.21 MB)

Kvartérní sedimenty na území listu 12-144 Lány
Holásek,O., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 67–69
pdf (0.13 MB)

Mapování svahových deformací v okolí Estelí v Nikaragui
Baroň,I., Hradecký,P., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 139–143
pdf (1.1 MB)

Brachiopodové fauny triasu a jury v oblasti Salzkammergut v Rakousku
Siblík,M., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 166–167
pdf (0.18 MB)

Předběžné výsledky studia foraminifer z křídových červených vrstev rumunských Východních Karpat
Bubík,M., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 9–12
pdf (0.41 MB)

Vulkanismus v okraji Doupovských hor - vulkanologická studie paleontologické lokality Dětaň
Cajz,V., Rapprich,V., Radoň,M., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 13–16
pdf (0.33 MB)

Svrchnokřídové výchozy na Semické a Přerovské hůře u Lysé nad Labem (česká křídová pánev)
Čáp,P., Vodrážka,R., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 17–18
pdf (0.1 MB)

Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu
Halavínová,M., Slobodník,M., Janečka,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 19–20
pdf (0.09 MB)

Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování kvartéru na listu 13-113 Sojovice
Holásek,O., Havlíček,P., Stehlík,F., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 21–23
pdf (1.16 MB)

Skalické křemence a jejich vztah k nadložním vulkanickým horninám
Malý,K.D., Cajz,V., Adamovič,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 23–24
pdf (0.11 MB)

Ultrabazické horniny v podloží terciérních vulkanitů Doupovských hor
Mlčoch,B., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 25–26
pdf (0.95 MB)

Žilné horniny zastižené při ražbě tunelů Panenská a Libouchec dálnice D8 ve východních Krušných horách
Mlčoch,B., Holub,F.V., Gajdoš,P., Chmelař,R., Pres,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 26–28
pdf (0.47 MB)

Nové pohledy na hlinecké paleozoikum a proterozoikum. Vítanovské souvrstv. Součást hlinecké zóny men samostatný celek?
Mrázová,Š., Otava,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 29–30
pdf (0.07 MB)

Nový výskyt zkrasovělých krystalických vápenců, Janské Lázně-Sluneční stráň II, Krkonoše
Mrázová,Š., Smutek,D., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 31–32
pdf (0.3 MB)

Inventarizační průzkumy reliktů blanické brázdy na Vlašimsku (perm, spodní autun)
Pokorný,R., Kraft,L., Bouček,M., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 33–35
pdf (0.07 MB)

Výskyt šokových křemenů v Českém masivu
Rajlich,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 35–36
pdf (0.18 MB)

Úloha zlomových struktur ve vývoji středočeské oblasti
Röhlich,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 37–40
pdf (0.18 MB)

O takzvané polyteichové facii v bohdaleckém souvrství (ordovik, střední Čechy)
Röhlich,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 40–42
pdf (0.07 MB)

Model reliéfu kulmu v podloží miocenních sedimentů u Stříteže nad Ludinou (oblast Moravské brány)
Skácelová,Z., Pálenský,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 43–45
pdf (0.17 MB)

Obsahy organického uhlíku a palynofacie spodní křídy slezské jednotky
Skupien,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 45–48
pdf (0.07 MB)

Nová biostratigrafická a ichnologická pozorování z křídových sedimentů u Frenštátu pod Radhoštěm
Skupien,P., Bubík,M., Mikuláš,R., Vašíček,Z., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 48–50
pdf (0.14 MB)

Svrchnokřídová výplň klastických žil v ernstbrunských vápencích Pavlovských vrchů
Stráník,Z., Švábenická,L., Bubík,M., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 51–53
pdf (0.3 MB)

Etapová zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze
Šindelář,M., Budil,P., Mikuláš,R., Straka,E., Krupička,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 53–56
pdf (0.42 MB)

Svrchnokřídové sedimenty transgredující na kutnohorské krystalinikum ze středověkého dolu v Kutné Hoře
Vodrážka,R., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 57–58
pdf (0.24 MB)

Vznik červených vápenců pražského souvrství ve spodním devonu Barrandienu; příspěvek k diskusi
Vorel,T., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 58–59
pdf (0.06 MB)

Křídové sedimenty na území listu 12-144 Lány
Zelenka,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 60–60
pdf (0.05 MB)

Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní
Břízová,E., Havlíček,P., Mentlík,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 61–64
pdf (0.19 MB)

Větrná abraze terciérních křemenců na Salesiově výšině u Oseka
Doležalová,L., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 65–66
pdf (0.12 MB)

Inženýrskogeologické poměry v širším okolí hradu Bezděz
Drtina,J., Rybář,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 66–69
pdf (0.3 MB)

Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení
Godány,J., Hrazdíra,P., Rambousek,P., Kopačková,V., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 69–71
pdf (0.16 MB)

Přírodní park "Niva Dyje" (jižní část): geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy
Havlíček,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 71–73
pdf (0.06 MB)

Výzkum údolní nivy Jizery v okolí Benátek nad Jizerou
Havlíček,P., Marek,J., Břízová,E., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 73–75
pdf (0.06 MB)

Pleistocenní měkkýši svrchní části defilé na svahu kurovického bradla (střední Morava)
Kovanda,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 75–78
pdf (0.2 MB)

Staroholocenní pěnovec v Malém dolíku u Bílichova (Džbán, severozápadní Čechy)
Ložek,V., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 79–81
pdf (0.21 MB)

Geoarcheologický výzkum lokality Boršice u Buchlovic
Nývltová Fišáková,M., Nývlt,D., Škrdla,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 82–84
pdf (0.21 MB)

Užití historických dat při rekonstrukci avulze koryta Berounky mezi Zbraslaví a Lahovicemi
Stehlík,F., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 85–87
pdf (0.13 MB)

Nový IGCP projekt 518
Tyráček,J., Havlíček,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 88–88
pdf (0.04 MB)

Filicinae a ostatní vybrané rostlinné mikrofosilie z neogenních uloženin tropické oblasti Malajsie
Konzalová,M., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 89–90
pdf (0.14 MB)

Patologické pygidium Eccoptochile clavigera (Beyrich, 1845) (Trilobita) z letenského souvrství českého ordoviku v pražské pánvi (Barrandien)
Moravec,J.K., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 91–91
pdf (0.13 MB)

Záhadný živočich Duslia insignis Jahn, 1893 (Arthropoda) z ordoviku letenského souvrství (střední beroun) v pražské pánvi Psephenus herricki (DeKay, 1844) (Coeloptera) z recentu severní Ameriky
Moravec,J.K., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 92–93
pdf (0.13 MB)

Oligocenní sladkovodní ichtyofauna lokality Byňov v Českém středohoří
Přikryl,T., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 93–94
pdf (0.06 MB)

Nové paleontologické nálezy v terciérních intravulkanických sedimentech Českého středohoří
Radoň,M., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 94–97
pdf (0.2 MB)

Kvantitativní analýza foraminiferových tafocenóz z lokality Lom u Nové Vsi
Sviták,C., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 97–98
pdf (0.06 MB)

Palynologický výzkum v oblasti Polabí (česká křídová pánev, cenoman)
Svobodová,M., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 99–101
pdf (0.13 MB)

Mineralizace cínu, niobu a tantalu v Přibyslavicích u Čáslavi
Breiter,K., Škoda,R., Starý,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 102–107
pdf (0.18 MB)

Mikroskopické studium silicifikovaných hornin a spongolitů české křídové pánve
Čáp,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 107–108
pdf (0.12 MB)

Komatiit-mejmečitová povaha ultrabazik železnobrodského krystalinika
Fediuk,F., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 109–110
pdf (0.07 MB)

Mafické intruze (redwitzity) Slavkovského lesa
Kováříková,P., Siebel,W., Jelínek,E., Štemprok,M., Kachlík,V., Holub,F.V., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 111–113
pdf (0.18 MB)

Sulfidická a U-Zr-Ti mineralizace z nesilicifikovaných a silicifikovaných pískovců březenského souvrství (Milštejn v Lužických horách)
Malý,K.D., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 114–117
pdf (0.07 MB)

Sorpce a uvolňování Cd, Cr, Cu a Zn v horninovém prostředí
Müllerová,H., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 117–119
pdf (0.14 MB)

Klinoptilolit-Na z Doubravice u Jičína
Pauliš,P., Novák,F., Malec,J., Ševců,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 119–121
pdf (0.06 MB)

Výskyt minerálů s prevariskou šokovou přeměnou v granitoidech melechovského masivu
Procházka,V., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 121–122
pdf (0.17 MB)

Posuny chemismu vyvolané tavením nefelinického tefritu sopky Vladař u Žlutic v západních Čechách
Rapprich,V., Fediuk,F., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 123–124
pdf (0.13 MB)

Amfibolity uranového ložiska Okrouhlá Radouň
René,M., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 125–127
pdf (0.1 MB)

Radonový index geologického podloží a jeho vliv na strategii vyhledávání rizikových objektů v České republice
Barnet,I., Fojtíková,I., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 128–132
pdf (0.23 MB)

Podrobné geofyzikální měření v karlovarském granitovém plutonu na profilu Doubí-Karlovy Vary
Blecha,V., Štemprok,M., Šobotník,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 132–135
pdf (0.25 MB)

Tektonické otřesy z polské části Tater detekované na širokopásmových stanicích provozovaných Ústavem fyziky Země (2004-2005)
Havíř,J., Pazdírková,J., Sýkorová,Z., Špaček,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 135–137
pdf (0.2 MB)

Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou
Pacherová,P., Barnet,I., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 137–138
pdf (0.06 MB)

Měření přirozené radioaktivity hornin v rámci mapování Žďárských vrchů v měřítku 1 : 25 000
Skácelová,Z., Buriánek,D., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 138–141
pdf (0.27 MB)

Magnetické měření v oblasti Řípu
Šalanský,K., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 142–147
pdf (0.39 MB)

Proces vymývání při vzniku suťových forem jemenského ostrova Sokotry
Fediuk,F., Šebesta,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 148–149
pdf (0.15 MB)

Spodní gosauská podskupina mezi Wolfgangsee a Traunsee (Salzkammergut, Horní Rakousko)
Hradecká,L., Lobitzer,H., Svobodová,M., Švábenická,L., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 149–151
pdf (0.06 MB)

Termální vody u Aquas Calientes v Nikaragui
Hrazdíra,P., Kycl,P., Opletal,M., Šebesta,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 152–153
pdf (0.21 MB)

Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití výsledky projektu v roce 2005
Pašava,J., Bezuško,P., Komínek,E., Kříbek,B., Honoré Yameogo,F., Kaboré,A., Zida,B., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 154–155
pdf (0.18 MB)

Brachiopoda triasu a jury Severních vápencových Alp: nové výsledky
Siblík,M., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 156–157
pdf (0.14 MB)

Litologie bazálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze
Kycl,P., Valečka,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 158–160
pdf (0.38 MB)

Arkóza Dietrichštejnské hrobky v Mikulově
Šrámek,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 161–164
pdf (0.15 MB)

Kámen sousoší Pegasů a Múz, Slezské muzeum v Opavě
Šrámek,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 164–167
pdf (0.14 MB)

Zápský pískovec
Šrámek,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 167–169
pdf (0.12 MB)

Juditin most v Praze a "petřínské" železité pískovce
Valečka,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 170–173
pdf (0.62 MB)

Hydrogeologická rajonizace 2005
Kadlecová,R., Krejčí,Z., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 176–179
pdf (0.21 MB)

Geotermální pole v západní části krkonošsko-jizerského masivu - fikce nebo realita?
Klomínský,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 179–182
pdf (0.2 MB)

Chemické složení odtoku z jedenácti lesních, geochemicky kontrastních povodí, tvořených leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem
Krám,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 182–186
pdf (0.22 MB)

Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny
Kryštofová,E., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 186–188
pdf (0.06 MB)

Hydrogeologická role vulkanických hornin těšínitové asociace v rámci paleogenních sedimentů flyšového pásma Západních Karpat na Moravě
Nováková,D., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 188–190
pdf (0.25 MB)

Výsledky sedimentologické studie svrchní části petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi
Bezuško,P., Opluštil,S., Martaus,A., Uličný,D., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 12–15
pdf (0.8 MB)

Stáří granitů melechovského masivu
Breiter,K., Sulovský,P., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 16–19
pdf (0.23 MB)

Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování na listu 13-131 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Břízová,E., Dušek,K., Havlíček,P., Holásek,O., Manda,Š., Vodrážka,R., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 19–22
pdf (0.09 MB)

Dočasný odkryv hranice letenského a vinického souvrství (Svrchní ordovik, Beroun) v severovýchodní části Prahy (Černý Most)
Budil,P., Kraft,P., ,J Kraft., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 23–25
pdf (1.24 MB)

Vulkanické centrum Českého středohoří, strukturní aspekty vývoje
Cajz,V., Adamovič,J., Mrlina,J., Mach,K., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 26–30
pdf (0.85 MB)

Paleoekologie a biostratigrafie jemnozrnných poloh defilé u Radčic (kantabr, plzeňská pánev)
Drábková,J., Lojka,R., Šimůnek,Z., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 30–33
pdf (1.06 MB)

Přívalové štěrky uvnitř sloje Antonín dolu Marie v sokolovské hnědouhelné pánvi
Fediuk,F., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 34–35
pdf (0.13 MB)

Vratislavický zlom - nový odkryv u Liberce v severních Čechách
Klomínský,J., Bělohradský ,V., Fediuk ,F., Schovánek,P., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 35–38
pdf (0.83 MB)

Výsledky nového geologického mapování na Příbramsku
Ledvinková,V., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 39–41
pdf (0.1 MB)

Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí
Schulmannová,B., Skácelová,Z., Pertoldová,J., Schovánek,P., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 42–44
pdf (0.87 MB)

Předběžné výsledky geologického mapování v okolí Borové Lady (moldanubikum, Český masiv)
Schulmannová,B., Verner,K., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 45–47
pdf (1.02 MB)

Křídové sedimenty na území listů 13-444 Hlinsko a 14-333 Svratka
Zelenka,P., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 56–56
pdf (0.06 MB)

Vliv člověka na lokální vývoj holocenní vegetace v nivě řeky Świder (Polsko)
Břízová,E., Szwarczewski,P., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 57–58
pdf (0.81 MB)

Nová lokalita vzácného plže Gastrocopta theeli (West.) od Pátku u Loun
Kovanda,J., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 59–61
pdf (0.72 MB)

Svrchní pleistocén a holocén ve vchodu jeskyně Malý Lesík (Moravský kras)
Ložek,V., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 62–65
pdf (0.13 MB)

Průběh přehloubené erozivní brázdy Vltavy v prostoru Královské obory Stromovka
Novotný,J., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 65–67
pdf (0.12 MB)

Rekonstrukce holocenních koryt řeky Berounky v oblasti mezi Černošicemi a Lahovicemi
Rajchl,M., Stehlík,F., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 67–69
pdf (0.76 MB)

Hodnocení stabilitních poměrů na území Příhrazské vrchoviny
Rybář ,J., Forczek-Kyrianová,I., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 70–72
pdf (0.9 MB)

Nález žulového masivku u Albrechtce na Zdíkovsku, Šumava
Škoda,S., Pálenský,P., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 73–75
pdf (0.07 MB)

Mikropaleontologický (palynomorfy) výzkum svrchní sloje v oblasti bílinské delty (severní Čechy, miocén)
Konzalová,M., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 76–78
pdf (0.79 MB)

Paleoekologický model prostředí ovlivněného říční sedimentací (duckmant, vnitrosudetská pánev)
Libertín,M., Dašková,J., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 79–81
pdf (0.08 MB)

Druh Ormathops inflatus (Želízko, 1922) (Trilobita) z českého ordoviku (dobrotiv, spodní beroun) v západní části pražské pánve (Barrandien)
Moravec,J.K., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 82–83
pdf (0.79 MB)

Mikrostruktura dentice bobrovitých
Nedomová,J., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 84–85
pdf (0.86 MB)

Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon, Česká republika)
Pokorný,R., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 86–87
pdf (0.07 MB)

Palynologicky doložený cenoman na Kouřimsku
Svobodová,M., Pacltová,B., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 88–90
pdf (0.89 MB)

Změny nanoflóry v oligocenních sedimentech ždánické jednotky ve vrtu Křepice-5 (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika)
Švábenická,L., Stráník,Z., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 91–93
pdf (0.13 MB)

Rozdíly v chemismu magmatického a hydrotermálního kasiteritu a wolframitu ze západních Krušných hor
Breiter,K., Škoda,R., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 94–96
pdf (0.81 MB)

Titanem bohatý pargasit ze spessartitu od Slabců na Křivoklátsku
Fediuk,F., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 97–98
pdf (0.07 MB)

Draselné a ultradraselné horniny v rámci tělesa tzv. benešovského typu granitoidů ve středočeském plutonickém komplexu
Holub,F.V., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 99–100
pdf (0.07 MB)

Výsledky srovnávacího studia durbachitických plutonitů Českého masivu, Vogéz a Schwarzwaldu
Holub,F.V., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 101–102
pdf (0.07 MB)

Petrochemické srovnání redwitzitů severozápadní části Českého masivu
Kováříková,P., Jelínek,E., Štemprok,M., Kachlík,V., Holub,F.V., Blecha,V., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 103–106
pdf (0.25 MB)

Liebigit Ca2[ (UO2) (CO3) 3].11H2O z uranového ložiska Zálesí u Javorníka
Martaus,A., Malý,K.D., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 106–108
pdf (0.85 MB)

Výzkum geochemických a petrofyzikálních změn nad ložiskem uhlovodíků Ždánice
Matolín,M., Abraham,M., Dohnal,J., Hanák,J., Jáně,Z., Kašparec,I., Stráník,Z., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 108–109
pdf (0.07 MB)

Fe-sulfáty z magnezitového ložiska Bankov u Košic
Pauliš,P., Novák,F., Ševců,J., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 110–110
pdf (0.77 MB)

Interpretace chemismu granitů koutského typu (melechovský masiv, moldanubický pluton)
Procházka,V., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 111–112
pdf (0.07 MB)

Amfibolity v moldanubiku mezi Humpolcem a Jihlavou
René,M., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 113–115
pdf (0.08 MB)

Vztah radonu v podloží a vzdálenosti od zlomových struktur v České republice
Barnet,I., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 116–119
pdf (0.26 MB)

Poznatky geofyzikálního průzkumu mezi Luční a Studniční horou v Krkonoších
Dohnal,J., Dvořák,I.J., Jáně,Z., Vilhelm,J., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 120–123
pdf (0.3 MB)

Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
Pacherová,P., Barnet,I., Fojtíková,I., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 124–126
pdf (0.12 MB)

Přirozená radioaktivita horninového prostředí v českých jeskyních zpřístupněných pro veřejnost (Bozkovské dolomitové jeskyně, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně)
Zimák,J., Štelcl,J., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 126–129
pdf (0.12 MB)

Výsledky geologické dokumentační práce na ostrově Sokotra
Fediuk,F., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 130–131
pdf (0.86 MB)

Kvartérní sedimenty v okolí Somota (Nikaragua)
Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 131–133
pdf (0.09 MB)

Srovnání vulkanostratigrafie východního a centrálního Salvadoru: regionální vs. lokální význam definovaných sekvencí
Rapprich,V., Hradecký,P., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 140–141
pdf (0.14 MB)

Nové údaje o svrchnotriasových brachiopodech Severních vápencových Alp
Siblík,M., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 142–143
pdf (0.84 MB)

Fosilní půdy a půdní sedimenty středního Salvadoru
Smolíková,L., Havlíček,P., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 143–145
pdf (0.99 MB)

Využití freonů (CFC 11, 12, 113) , SF6 a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
Bruthans,J., Kadlecová,R., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 161–163
pdf (0.08 MB)

Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku
Kukačka,J., Bruthans,J., Zeman,O., Altová,V., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 163–165
pdf (0.17 MB)

Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách
Rukavičková,L., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 166–168
pdf (0.73 MB)

Mapa zranitelnosti podzemních vod v Nivě Labe
Zemanová,L., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 169–171
pdf (0.98 MB)

Tektonické uspořádání moravika severní části dyjské klenby po závěrečné fázi variské orogeneze
Batík,P., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 9–12
pdf (0.2 MB)

Granitoidy tiského masivu
Breiter,K., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 13–16
pdf (0.89 MB)

Nové vulkanologické poznatky z Litoměřicka
Cajz,V., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 16–19
pdf (0.47 MB)

Křídová výplň poděbradské zřídelní struktury
Čech,S., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 20–21
pdf (0.84 MB)

Akreční lapilli v kambrických "adinolách" na Příbramsku
Fediuk,F., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 22–23
pdf (0.08 MB)

Nový pohled na původ voštin v psamitech české křídové pánve
Havránek,P., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 24–24
pdf (0.83 MB)

Hranice graptolitových biozón v klabavském souvrství (ordovik pražské pánve)
Kraft,P., Kraft,J., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 25–27
pdf (0.09 MB)

Fosilní zvětraliny hornin svrchního proterozoika v jihovýchodním okolí Prahy
Malkovský,M., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 28–29
pdf (1.05 MB)

Granity v oblasti trojmezí České republiky, Rakouska a Bavorska
Pertoldová,J., Breiter,K., Sulovský,P., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 30–33
pdf (1.07 MB)

Petrostrukturní vztahy mezi granitoidy v oblasti Nové Pece (moldanubikum, Šumava)
Pertoldová,J., Verner,K., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 34–37
pdf (1.25 MB)

Mladá maarová struktura na Podbořansku
Rapprich,V., Radoň,M., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 37–38
pdf (0.18 MB)

Paleobotanické, palynologické a sedimentologické výzkumy v nýřanských vrstvách (Westphal D) na Rakovnicku
Šimůnek,Z., Drábková,J., Lojka,R., Stárková,M., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 39–42
pdf (1.06 MB)

Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi na základě studia vápnitých nanofosilií
Švábenická,L., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 44–47
pdf (0.16 MB)

Oparenské slepence: perm nebo křída?
Valečka,J., Zelenka,P., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 48–49
pdf (1.01 MB)

Organické sedimenty v CHKO Žďárské vrchy
Břízová,E., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 50–52
pdf (0.08 MB)

Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů
Břízová,E., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 53–54
pdf (0.07 MB)

Nový výzkum rašelinišť na Šumavě
Břízová,E., Havlíček,P., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 55–56
pdf (0.08 MB)

Kvartérní sedimenty na listu 22-221 Sedlčany
Holásek,O., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 57–58
pdf (0.07 MB)

Kvartérní sedimenty na listu 12-443 Chotilsko
Holásek,O., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 59–60
pdf (0.07 MB)

Kvartérní sedimenty na listu 22-212 Kamýk nad Vltavou
Holásek,O., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 61–63
pdf (0.08 MB)

Střední holocén ve svahovinách v Karlštejně-Budňanech
Kovanda,J., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 65–68
pdf (0.1 MB)

Mapování geodynamických jevů na severovýchodním okraji Příhrazské plošiny
Kyrianová,I., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 69–70
pdf (0.09 MB)

Malakostratigrafický výzkum pěnovců na Pivném potoce v Bílých Karpatech
Ložek,V., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 71–72
pdf (0.11 MB)

Nebezpečné geodynamické jevy na území Kosmonoské výšiny
Rybář,J., Rout,J., Nýdl,T., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 73–75
pdf (0.13 MB)

Paleontologický a archeologický výzkum na lokalitě Spytihněv-Duchonce
Škrdla,P., Nývltová Fišáková,M., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 76–77
pdf (1.7 MB)

Korelace moravské "hlavní terasy" a alpské "Hochterrasse" - předběžné závěry
Tyráček,J., Havlíček,P., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 78–79
pdf (0.06 MB)

Eocenní aglutinované foraminifery a nález druhu Sculptobaculites barri ve vrtu Krumvíř 2 na Moravě
Bubík,M., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 80–82
pdf (0.11 MB)

Nové nálezy ichnofosilií z paleozoických fylitů od Železného Brodu
Koptíková,L., Mikuláš,R., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 83–84
pdf (0.93 MB)

Nové nálezy akumulací organických zbytků v koněpruských vápencích (spodní devon, Barrandien, Česká republika)
Košan,P., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 84–87
pdf (0.96 MB)

Plzeňská Čílina u Ejpovic, lokalita nového společenstva s Cilinella svobodai (Havlíček, 1951) (Brachiopoda) v řevnických křemencích libeňského souvrství
Moravec,J.K., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 87–88
pdf (1.1 MB)

Předběžná zpráva o rodu Steneofiber (Mammalia, Rodentia) z terciérní lokality Dolnice v chebské pánvi
Nedomová,J., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 89–90
pdf (0.09 MB)

Průběžná zpráva o systematické revizi lokalit křídových body- a ichnofosilií v bývalém okrese Rychnov nad Kněžnou
Pokorný,R., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 91–92
pdf (0.07 MB)

Paleobotanický výzkum permských obzorů boskovické brázdy
Šimůnek,Z., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 92–96
pdf (0.1 MB)

Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (východní Čechy)
Vodrážka,R., Mikuláš,R., Čech,S., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 96–97
pdf (1.13 MB)

Nové poznatky z tafonomie konulárií a sphenothalů z lokality Kařízek (dobrotivské souvrství, pražská pánev)
Vyhlasová-Brabcová,Z., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 98–99
pdf (1.13 MB)

Nový druh ostreoidního mlže ze santonu západní Libye
Záruba,B., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 100–101
pdf (0.92 MB)

Chemismus ortorul a jejich granátů v severovýchodní části moldanubika
Breiter,K., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 102–104
pdf (1.15 MB)

Sférolitické minety středních a jižních Čech
Holub,F.V., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 105–106
pdf (1.16 MB)

Zonální žíla ocellárního lamprofyru až hornblenditu od Dobříše
Holub,F.V., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 106–108
pdf (1.17 MB)

Petrologie a geochemie mafických intruzí v západokrušnohorském granitovém plutonu v okolí Abertam a Mariánských Lázní
Jelínek,E., Siebel,W., Kachlík,V., Štemprok,M., Holub,F.V., Kovaříková,P., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 109–111
pdf (0.09 MB)

Topazový kvarcolit (greisen) u Chrastavy v severních Čechách jako metalogenetický indikátor W-Sn mineralizace
Klomínský,J., Fediuk,F., Veselovský,F., Schovánek,P., Jarchovský,T., Táborský,Z., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 112–114
pdf (0.29 MB)

Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
Melka,K., Svobodová,M., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 115–117
pdf (0.11 MB)

Varlamoffit z Vernéřova u Aše
Novák,F., Pauliš,P., Ševců,J., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 117–119
pdf (0.9 MB)

Geochemická charakteristika ortoruly z širšího okolí Velešína
René,M., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 120–121
pdf (0.08 MB)

Možnosti a omezení stanovení absolutního stáří monazitu pomocí elektronové mikrosondy
Sulovský,P., Čopjaková,R., Škoda,R., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 122–125
pdf (0.09 MB)

Magnetický a gravimetrický průzkum tělesa ambifol-biotitického dioritu na Uhlířském vrchu u Sokolova (karlovarský pluton, Slavkovský les)
Blecha,V., Kachlík,V., Štemprok,M., Gaždová,R., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 126–128
pdf (0.12 MB)

Gravimetrický průzkum Holštejnské jeskyně v Moravském krasu
Blecha,V., Kalenda,P., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 128–130
pdf (0.13 MB)

Radonové měření na Labské a Pančavské louce v Krkonoších
Dohnal,J., Jáně,Z., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 131–132
pdf (0.1 MB)

Radioaktivita přírodního prostředí v oblastech Budišov a Krucemburk - extrémy v České republice
Matolín,M., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 133–137
pdf (0.08 MB)

Sedimentární výplně tektonicky založených depresí ve východním Salvadoru
Břízová,E., Havlíček,P., Vorel,T., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 138–139
pdf (0.89 MB)

Foraminiferové společenstvo a paleoekologie svrchnokřídových sedimentů z lokality Nussensee v Rakousku (coniac-santon, souvrství Grabenbach, spodní gosauská podskupina)
Hradecká,L., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 140–141
pdf (0.07 MB)

PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty - výsledky projektu v roce 2003
Pašava,J., Kříbek,B., Žák,K., Vymazalová,A., Poňavič,M., Li Chaoyang, Luo Taiji, Zeng Mingguo, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 142–144
pdf (1.07 MB)

Mikroanalýzy porézních vulkanických skel: metodická doporučení vyplývající z výsledků prvních analýz
Rapprich,V., Gabašová,A., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 145–145
pdf (0.86 MB)

Nové výsledky studia brachiopodové fauny triasu a jury Severních vápencových Alp
Siblík,M., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 146–147
pdf (0.07 MB)

Nové paleontologické poznatky o křídových sedimentech severního Turecka
Skupien,P., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 148–149
pdf (0.07 MB)

Předběžné výsledky studia nevápnitých dinoflagelát schrambašského souvrství na typovém profilu u Salcburku
Skupien,P., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 149–151
pdf (0.33 MB)

Internetová databáze dekoračních a stavebních kamenů. Barrandienský diabas - příklad významného stavebního kamene
Schulmannová,B., Březinová,D., Skarková,H., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 152–153
pdf (0.87 MB)

Barokní sochy z okolí Manětína
Šrámek,J., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 154–157
pdf (1 MB)

Maletínské a mladějovské pískovce na Čestném sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci
Šrámek,J., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 158–161
pdf (0.91 MB)

Miocén karpatské předhlubně na jižní Moravě, geologický vývoj a litostratigrafické členění
Adámek,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 9–10
pdf (0.09 MB)

Je Suessova představa rozsáhlého modanubického příkrovu jediným možným řešením geologické stavby východního okraje Českého masivu?
Batík,P., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 11–16
pdf (0.27 MB)

Příkrovová stavba barrandienského proterozoika v okolí Kralup nad Vltavou
Fediuk,F., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 16–18
pdf (0.12 MB)

Dioritické horniny v moldanubickém (jihočeském) batolitu
Holub,F.V., Matějka,D., Koller,F., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 19–20
pdf (0.1 MB)

Nové poznatky z mapování terciéru v Doupovských horách
Hradecký,P., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 21–22
pdf (0.07 MB)

Mafické intruze jako prekurzory peraluminických granitů krušnohorského batolitu
Jelínek,E., Kachlík,V., Štemprok,M., Holub,F.V., Kovaříková,P., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 23–25
pdf (0.13 MB)

Geologická pozice "nefritu" v kontaktní obrubě tanvaldského granitu v severních Čechách
Klomínský,J., Fediuk,F., Schovánek,P., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 26–28
pdf (0.09 MB)

Litostratigrafie klabavského souvrství (ordovik pražské pánve) a její vztahy k paleontologickému obsahu a tafonomii
Kraft,P., Kraft,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 28–30
pdf (0.59 MB)

Problematika regionální příslušnosti krystalinika České brány k saxothuringiku
Mlčoch,B., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 31–32
pdf (0.11 MB)

Příkrovová stavba staroměstské skupiny
Opletal,M., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 32–34
pdf (0.07 MB)

Kvarcity v moldanubiku mezi Pelhřimovem a Voticemi
René,M., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 35–37
pdf (0.08 MB)

Proterozoické parametamorfity Altenberské kry
Schovánek,P., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 38–39
pdf (0.07 MB)

Zpráva o biostratigrafickém výzkumu spodní křídy manínské jednotky v roce 2002 (lom Butkov, Strážovské vrchy, centrální Západní Karpaty)
Skupien,P., Vašíček,Z., Kratochvílová,L., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 40–41
pdf (0.07 MB)

Rozptýlené valouny, slepencovité pískovce a křemence při jihovýchodním okraji Českého středohoří
Valečka,J., Valigurský,L., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 42–43
pdf (1.14 MB)

Křídové sedimenty v okolí Litoměřic
Zelenka,P., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 44–45
pdf (0.07 MB)

Křídové sedimenty na území listu 13-322 Kolín
Zelenka,P., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 46–46
pdf (0.06 MB)

Nález flóry v terciérních sedimentech u Karlštejna
Žák,K., Teodoridis,V., Sakala,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 47–49
pdf (0.08 MB)

Nové hardgroundy ve svrchní křídě lokality Čenkov (střední Čechy)
Žítt,J., Nekovařík,Č., Svoboda,P., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 50–51
pdf (0.95 MB)

Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
Břízová,E., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 52–54
pdf (0.09 MB)

Pylová analýza na archeologické lokalitě Plešivec
Břízová,E., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 55–58
pdf (0.09 MB)

Výzkum organických sedimentů v CHKO Žďárské vrchy
Břízová,E., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 59–60
pdf (0.07 MB)

Přírodní památka Čejčské jezero - palynologický, paleoalgologický a geologický výzkum
Břízová,E., Havlíček,P., Vachek,M., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 61–65
pdf (0.11 MB)

Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů ve Slezských Beskydech
Břízová,E., Hradecký,J., Pánek,T., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 65–68
pdf (0.13 MB)

Erozní a akumulační procesy procesy v říčních nivách po povodni v srpnu roku 2002
Cílek,V., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 69–71
pdf (1.09 MB)

NP Podyjí: revizní kvartérně-geologický výzkum a mapování v letech 2001 a 2002
Havlíček,P., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 71–73
pdf (1.14 MB)

NP Podyjí: Kvartérní sedimenty ve Vranově nad Dyjí
Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 74–75
pdf (0.08 MB)

Spraše a fosilní půdy ve Velkých Pavlovicích
Havlíček,P., Smolíková,L., Hlaváč,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 75–78
pdf (0.1 MB)

Tanatocenózy měkkýšů v nivních uloženinách řeky Radějovky mezi Radějovem a Petrovem
Hlaváč,J., Havlíček,P., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 78–82
pdf (0.12 MB)

Svahové deformace ve Vizovické vrchovině východně od Vizovic na listu mapy 25-32-25
Kirchner,K., Hofírková,S., Roštínský,P., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 83–84
pdf (0.07 MB)

Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listu mapy 25-41-08
Klimeš,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 84–85
pdf (0.08 MB)

Staropleistocenní uloženiny a fosilní půdy podél dálniční spojky v Praze-Barrandově
Kovanda,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 86–87
pdf (1.13 MB)

Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listech 25-41-03 Nový Hrozenkov a 25-41-11 Valašská Polanka
Král,J., Kyrianová,I., Lešner,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 88–89
pdf (0.07 MB)

Nové poznatky z prací provedených na sesuvném území u Třebenic v roce 2002
Novotný,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 91–92
pdf (0.1 MB)

Statistika vůdčích nordických souvků z mníšeckých glacifluálních písků a štěrků
Nývlt,D., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 93–96
pdf (0.17 MB)

Ragunda granit z mníšeckých glacifluviálních písků a štěrků
Nývlt,D., Dudek,A., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 97–98
pdf (1.03 MB)

Svahové deformace v západní části chloumeckého hřbetu
Rybář,J., Kudrna,Z., Bůžek,J., Nýdl,T., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 99–101
pdf (0.11 MB)

Studium svahových deformací na Příhrazské plošině u Mnichova Hradiště, list mapy 03-34-01 v měřítku 1:10 000
Stemberk,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 102–103
pdf (0.07 MB)

Svahové deformace na radhošťském hřebenu v Moravskoslezských Beskydech, mapové listy 25-23-09 a 25-23-10 v měřítku 1:10 000
Stemberk,J., Jánoš,V., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 104–106
pdf (0.08 MB)

Vznik holocenních suťových brekcií ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení
Žák,K., Mikšíková,L., Hercman,H., Melková,J., Kadlec,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 106–109
pdf (0.09 MB)

Eocenní koráli z lokality u obce Jaseno, borovské souvrství (podtatranská skupina)
Botková,O., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 110–113
pdf (0.83 MB)

Eocenní koráli rodu Balanophyllia z lokality Skačany, borovské souvrství (podtatranská skupina)
Botková,O., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 114–117
pdf (1.16 MB)

Nové poznatky z mikromorfologické analýzy exoskeletonů konulárií
Brabcová,Z., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 117–118
pdf (1.04 MB)

Nová fauna z bohdaleckého souvrství v Praze-Vysočanech
Budil,P., Kraft,P., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 119–121
pdf (0.99 MB)

Falzifikát křídové ryby z Čech
Ekrt,B., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 121–122
pdf (1.03 MB)

Tercierní relikty západních a středních Čech reflektované palynologickým výzkumem
Konzalová,M., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 123–126
pdf (0.97 MB)

Nález nejstarších cévnatých rostlin v Českém masivu
Libertín,M., Labuťa,R., Dašková,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 127–127
pdf (0.93 MB)

Nové ichnospolečenstvo z polyteichové facie bohdaleckého souvrství (svrchní ordovik Barrandienu)
Mikuláš,R., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 128–129
pdf (0.79 MB)

Vrtby v dřevitých tkáních stromových kapradin rodu Tempskya v české křídové pánvi
Mikuláš,R., Dvořák,Z., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 129–131
pdf (0.81 MB)

Vrtby v tékách ježovek z lokality Radovesice (turon, česká křídová pánev)
Mikuláš,R., Dvořák,Z., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 132–133
pdf (0.75 MB)

Společenstvo ostnokožců (Cystoidea a Blastoidea) z bazálních poloh králodvorského souvrství (svrchní ordovik Barrandienu)
Mikuláš,R., Prokop,R.J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 133–134
pdf (0.75 MB)

Nález jedince ichnorodu Zoophycos na Klonku u Suchomast
Mikuláš,R., Vacek,F., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 135–136
pdf (0.89 MB)

Revize rodu Castor Linnaeus, 1758 (Mammalia, Rodentia) z lokalit Českého krasu (Koněprusy - Kobyla - Chlupáčova sluj, Srbsko - Chlum - I. a IV. sluj)
Nedomová,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 136–138
pdf (0.9 MB)

Nález spodní čelisti bovida z okolí Trutnova
Peša,V., Nývltová Fišáková,M., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 139–140
pdf (1.03 MB)

Výzkum ostnokožců koněpruských vápenců Barrandienu (spodní devon, prag) - II
Prokop,R.J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 141–142
pdf (1.06 MB)

První studium foraminifer na lokalitě Lom u Radimi
Sviták,C., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 143–144
pdf (0.07 MB)

Nové předběžné výsledky výzkumu svrchnokřídových sedimentů v lomu v Plaňanech
Sviták,C., Labuťa,R., Urban,M., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 145–146
pdf (0.07 MB)

Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty)
Svobodová,M., Hradecká,L., Skupien,P., Švábenická,L., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 147–149
pdf (0.11 MB)

Fytopaleontologické výzkumy v boskovické brázdě
Šimůnek,Z., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 150–151
pdf (0.07 MB)

Nové nálezy v lomu Hřebínek u Babí jižně od Žacléře
Šimůnek,Z., Prouza,V., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 152–152
pdf (0.06 MB)

Dvě významné paleontologické lokality ve spodním permu severní části boskovické brázdy
Štamberg,S., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 153–154
pdf (0.07 MB)

Paprskoploutvá ryba, Sphaerolepis (Trissolepididae, Actinopetrygii) ve vnitrosudetské pánvi
Štamberg,S., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 155–156
pdf (0.08 MB)

Zpráva o revizi spodnomiocenního karpologického materiálu z české části žitavské pánve
Teodoridis,V., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 157–158
pdf (0.07 MB)

Příspěvek k poznání senonské ústřice Oscillopha dichotoma (BAYLE, 1849)
Záruba,B., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 159–161
pdf (0.09 MB)

Petrologie plášťových xenolitů z alkalických neovulkanitů severních Čech
Brandová,J., Holub,F.V., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 162–163
pdf (0.08 MB)

Ultradraselný křemenný melasyenit od Nebahov na Prachaticku - geochemicky anomální lamproitická hornina
Holub,F.V., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 164–166
pdf (0.08 MB)

Wolframitové zrudnění u jižního okraje tanvaldského granitu v severních Čechách
Klomínský,J., Táborský,Z., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 169–170
pdf (0.08 MB)

Olivinické gabroidní horniny modanubického (jihočeského) batolitu
Matějka,D., Holub,F.V., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 171–172
pdf (0.06 MB)

Petrofyzikální charakteristika kontaminované svrchní zvodně v podloží závodu PAL INTERNATIONAL, a.s., v Praze-Kbelích
Novák,J.K., Svobodová,M., Minařík,L., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 173–175
pdf (0.09 MB)

Sekundární mineralizace uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
Pauliš,P., Novák,F., Ševců,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 176–177
pdf (1.03 MB)

Dvě populace apatitu v S-granitech melechovského masivu
Procházka,V., Matějka,D., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 178–179
pdf (0.07 MB)

Analcimizované leucity a Ti-flogopit Doupovských hor
Rapprich,V., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 180–181
pdf (0.12 MB)

Studium chemických a fyzikálních vlastností slojí české části hornoslezské pánve a příprava atlasů jejich mikropetrografických typů a chemicko-technologických vlastností
Sivek,M., Jirásek,J., Čáslavský,M., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 182–183
pdf (0.07 MB)

Těžké minerály z terciérních a karbonských sedimentů na listu 11-444 Nýřany
Stárková,M., Táborský,Z., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 184–186
pdf (0.07 MB)

Vztah radonu v objektech a radonu v podloží na území středočeského plutonu - úvodní studie
Barnet,I., Fojtíková,I., Zítová,E., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 187–189
pdf (0.08 MB)

Geofyzikální průzkum mafické intruze v okolí Abertam v Krušných horách
Blecha,V., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 190–193
pdf (0.15 MB)

Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu v České republice
Matolín,M., Jáně,Z., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 193–195
pdf (0.07 MB)

Stanovení 137Cs v půdách oblasti Jeseníků terénní gama-spektrometrií a ověření spolehlivosti výsledků
Matolín,M., Kašparec,I., Hanák,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 195–198
pdf (0.08 MB)

Monitorování sezónních změn půdní vlhkosti metodou pulzní reflektometrie
Novák,P., Dohnal,J., Jáně,Z., Kněz,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 199–200
pdf (0.07 MB)

Aeromagnetické indikace neovulkanitů na Šluknovsku (absolutní magnetické minimum u Krásné Lípy)
Šalanský,K., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 201–202
pdf (0.07 MB)

Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblastin moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku
Zimák,J., Štelcl,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 203–204
pdf (0.07 MB)

Palynologický výzkum kvartérních lokalit v Dolním Slezsku - mezioborová a mezinárodní spolupráce (Polsko)
Břízová,E., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 205–207
pdf (0.08 MB)

Závalkovito-skluzové textury v sedimentech spjaté s vulkanismem birimienského zelenokamového pásu Houndé v Burkině Faso, západní Afrika
Fediuk,F., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 207–209
pdf (1.23 MB)

Planktonní mikrofosilie Concentricystes Ross. 1962 ze sedimentů neogénu a (kampan?) -paleogénu tropické a aridní oblasti (Malajsie a Střední východ)
Konzalová,M., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 209–210
pdf (0.88 MB)

Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso (západní Afrika) a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečná doporučení
Pašava,J., Bezuško,P., Komínek,E., Kříbek,B., Wenmenga,U., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 211–213
pdf (1.82 MB)

PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
Pašava,J., Kříbek,B., Žák,K., Vymazalová,A., Poňavič,M., ,Li Chaoyang., ,Luo Taiji., ,Zeng Mingguo., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 214–217
pdf (1.11 MB)

Profesor Dr. Jiří Krupička devadesátiletý
Sattran,V., Vlašímský,P., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 218–220
pdf (0.08 MB)

Regionálně-geologické zhodnocení sedimentů jury v oblasti jihovýchodních svahů českého masivu
Adámek,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 9–11
pdf (0.08 MB)

Křehké porušení devonských vápenců podél očkovského zlomu, Velkolom Čertovy schody
Adamovič,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 12–13
pdf (0.07 MB)

Geodiverzita - opomíjený aspekt ochrany přírody a krajiny
Cílek,V., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 13–15
pdf (0.08 MB)

Mikrofacie vápenců hraničního intervalu silurských oddělení ludlow-přídolí na vybraných profilech v Barrandienu
Čáp,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 15–17
pdf (0.15 MB)

Tektonické šupiny krystalinika v podslezské jednotce flyšových Karpat
Černý,P., Dudek,A., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 18–20
pdf (0.09 MB)

Sarmat a pannon (svrchní miocén) na listu 34-224 Strážnice (vídeňská pánev na Moravě)
Čtyroká,J., Čtyroký,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 20–21
pdf (0.07 MB)

Litostratigrafie severomoravského miocénu a jeho litostratigrafická korelace s přilehlým miocénem v Polsku (karpatská předhlubeň)
Eliáš,M., Pálenský,P., Růžička,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 22–24
pdf (0.07 MB)

Uloženiny z gravitačních proudů v příbojové facii české křídové pánve
Eliáš,M., Zelenka,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 25–25
pdf (0.06 MB)

Stratigrafie a paleoekologická interpretace interpretace korála Synhelia gibbosa (Goldfuss, 1829), Scleractinia, ze spodního turonu české křídové pánve
Eliášová,H., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 26–26
pdf (0.06 MB)

Spodnoautunské vulkanity Kozákova, severní Čechy
Fediuk,F., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 27–30
pdf (0.13 MB)

Mineralogicko-geologické poměry Míšeňské doliny (Lužické hory)
Hanus,R., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 31–32
pdf (0.08 MB)

Geologické mapování na listech Strážnice a Mlýnky
Havlíček,P., Novák,Z., Švábenická,L., Vachek,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 33–36
pdf (0.11 MB)

Neovulkanity v okolí Liberce, jejich geofyzikální indikace a regionálně-geologický význam
Klomínský,J., Mrázová,Š., Šalanský,K., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 36–39
pdf (0.13 MB)

Geologie a mineralogie Milířské doliny u Jiřetína pod Jedlovou
Kolaříková,I., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 39–41
pdf (0.09 MB)

Příspěvek ke stratigrafii a paleoprostředí sedimentů v podloží miocenní sloje v oblasti Velkolomu Bílina (dřívějšího Velkolomu Maxim Gorkij)
Konzalová,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 41–43
pdf (0.18 MB)

Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná
Kříbek,B., Žák,K., Sulovský,P., Pudilová,M., Zimák,J., Hájek,A., Holeczy,D., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 44–46
pdf (0.08 MB)

Role granitů při vzniku uranového ložiska Rožná
Leichmann,J., Matula,M., Holeczy,D., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 47–49
pdf (0.09 MB)

Nové poznatky o ichnostavbě kvádrových pískovců české křídové pánve
Mikuláš,R., Mertlík,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 49–52
pdf (0.08 MB)

Ichnostavba (bioturbace a bioeroze) spraší v severním okolí Prahy
Mikuláš,R., Cílek,V., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 53–55
pdf (0.08 MB)

Rokycanská Čilina-Sloupy, nová lokalita v řevnických křemencích libeňského souvrství v jihozápadním křídle pražské pánve (Beroun)
Moravec,J.K., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 55–56
pdf (0.07 MB)

Geologické mapování miocenních a kvartérních sedimentů na území listů 34-241 Holíč a 34-243 Tvrdonice v roce 2001
Novák,Z., Havlíček,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 57–59
pdf (0.09 MB)

Zbytky paleogenního zarovnaného povrchu v okolí Pěnkavčího vrchu v Lužických horách
Nývlt,D., Valečka,J., Křelina,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 59–61
pdf (0.09 MB)

Geologické mapování lužického masivu na Šluknovsku v měřítku 1:25 000
Opletal,M., Adamová,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 62–65
pdf (0.08 MB)

Geologická mapa 1:100 000 Lausitz-Jizera-Karkonosze s vysvětlivkami vyšla
Opletal,M., Mrázová,Š., Krentz,O., Walter,H., Brause,H., Hoth,K., Kozdrój,W., Cymerman,Z., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 66–67
pdf (0.07 MB)

Geologie národních parků České republiky
Pošmourný,K., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 68–69
pdf (0.07 MB)

Nové biostratigrafické poznatky ze spodnokřídových souvrství manínské jednotky (Strážovské vrchy, centrální Západní Karpaty)
Skupien,P., Vašíček,Z., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 69–70
pdf (0.07 MB)

Strukturně-tektonická stavba jižní části plzeňské pánve
Stárková,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 71–72
pdf (0.1 MB)

Výsledky rešeršní studie zaměřené na oblast české křídové pánve a jejího podloží
Štědrá,V., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 73–75
pdf (0.08 MB)

Mikrofaciální analýza hraničního intervalu silur-devon v severovýchodní části pražské pánve
Vacek,F., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 76–77
pdf (0.08 MB)

Klasty železivců v křídových pískovcích u severního okraje české křídové pánve (list 02-223 Mikulášovice)
Valečka,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 78–80
pdf (0.09 MB)

Biostratigrafický výzkum křídy ve vnějších Západních Karpatech v roce 2001 (Česká a Slovenská republika)
Vašíček,Z., Skupien,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 80–82
pdf (0.08 MB)

Zpráva o sedimentologických výzkumech hraničního intervalu lochkov-prag ve spodním devonu Barrandienu
Vorel,T., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 82–84
pdf (0.08 MB)

Křídové sedimenty na území listu 13-321 Svojšice
Zelenka,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 85–85
pdf (0.06 MB)

Patologické znaky na exoskeletonech konulárií (spodní paleozoikum, pražská pánev)
Brabcová,Z., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 86–87
pdf (0.09 MB)

Vnitřní morfologie rodu Huttonia
Dašková,J., Libertín,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 88–90
pdf (0.09 MB)

Palynologický výzkum sloje a uhelných sedimentů z dolu Merkur, Tušimice, severočeská hnědouhelná pánev, spodní miocén
Konzalová,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 90–93
pdf (0.09 MB)

Gastropodové společenstvo na lokalitě Kuchyňka u Brázdimi (česká křídová pánev)
Kopáčová,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 93–96
pdf (0.11 MB)

Graptolitová společenstva hraničního intervalu klabavského a šáreckého souvrství a jejich prostorového rozšíření (ordovik, pražská pánev)
Kraft,P., Kraft,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 97–98
pdf (0.08 MB)

Studium aktuoekologie jezerních Thecamoeb Šumavy
Lorencová,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 99–100
pdf (0.07 MB)

Revize rodu Castor Linnaeus, 1758 (Mammalia, Rodentia) z lokality Koněprusy-Zlatý kůň - jeskyně C 718
Nedomová,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 100–101
pdf (0.07 MB)

Fauna z Předmostí - výzkum z roku 1992
Nývltová Fišáková,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 102–104
pdf (0.08 MB)

Další informace o brachiopodové fauně mezozoika Severních vápencových Alp
Siblík,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 104–105
pdf (0.07 MB)

Mikrofosilie z pelitických uloženin štramberské oblasti (Vnější Západní Karpaty)
Svobodová,M., Hradecká,L., Skupien,P., Švábenická,L., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 105–109
pdf (0.09 MB)

Předběžná zpráva o výzkumu ostrakodové fauny čejčského jezera
Symonová,R., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 109–110
pdf (0.07 MB)

Nový druh křídové ústřice z lokality Plaňany u Kolína
Záruba,B., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 110–111
pdf (0.07 MB)

Nový výskyt stop vrtavých mlžů u Dřevčic u Brandýsa nad Labem (cenoman, česká křídová pánev)
Žítt,J., Nekovařík,Č., Mikuláš,R., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 112–114
pdf (0.1 MB)

Nové nálezy rudistů v české svrchní křídě
Žítt,J., Peza,L.H., Nekovařík,Č., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 114–116
pdf (0.09 MB)

Geochemický výzkum subfosilní polygenetické pseudočernozemě a navátých písků při soutoku Dyje s Moravou (Barvínkův hrúd)
Adamová,M., Havlíček,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 117–118
pdf (0.08 MB)

Výzkum organických sedimentů Hodonínska
Břízová,E., Havlíček,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 119–121
pdf (0.08 MB)

Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorků ze sedimentů Čejčského jezera
Břízová,E., Havlíček,P., Vachek,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 122–123
pdf (0.08 MB)

Několik poznámek k pylové analýze kvartérních sedimentů z Mikulčic na jižní Moravě
Břízová,E., Havlíček,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 124–126
pdf (0.09 MB)

Významný sprašový profil u Čejkovic na jižní Moravě
Havlíček,P., Smolíková,L., Vachek,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 127–128
pdf (0.08 MB)

Spraše a fosilní půdy v NP Podyjí (Konice, Lukov)
Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 129–130
pdf (0.09 MB)

Navržená chráněná lokalita Ježov: kvartérní geologie a paleopedologie
Havlíček,P., Smolíková,L., Vachek,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 131–134
pdf (0.1 MB)

Nový pohled na genezi kvartérních sedimentů vyplňujících údolí mezi Libodřicemi a Kocandou
Kadlecová,R., Holásek,O., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 135–136
pdf (0.07 MB)

Malakostratigrafický výzkum holocenní sedimentace a eroze v Bílých Karpatech
Ložek,V., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 136–138
pdf (0.18 MB)

Nové nálezy nordických hornin ve Šluknovském výběžku
Nývlt,D., Opletal,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 139–142
pdf (0.11 MB)

Eolická komponenta v holocenních fluviálních sedimentech na lokalitě Stará Boleslav-děkanská zahrada
Růžičková,E., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 143–146
pdf (0.21 MB)

Kvartérně geologické a paleopedologické poměry u Žeravic a Martinic
Smolíková,L., Havlíček,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 146–147
pdf (0.08 MB)

Studium obsahu roptýlené organické hmoty v karbonských sedimentech karvinského souvrství
Duraj,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 148–150
pdf (0.07 MB)

Změny mikrochemismu psamitické frakce sedimentů říčky Kamenice v profilu od Tanvaldu po ústí do Jizery u Spálova, severní Čechy
Fediuk,F., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 151–153
pdf (0.08 MB)

Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
Losos,Z., Hladíková,J., Zimák,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 154–156
pdf (0.08 MB)

Těžké minerály aluviálních náplavů sedlovského potoka na Kolínsku
Novák,F., Pauliš,P., Běhal,Z., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 157–158
pdf (0.07 MB)

Petrologie migmatitů v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou
René,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 158–161
pdf (0.08 MB)

Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listě mapy 25-23-24
Klimeš,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 162–163
pdf (0.06 MB)

Inženýrskogeologické hodnocení sprašových sedimentů na listu 13-322 Kolín
Lochmann,Z., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 164–166
pdf (0.1 MB)

Inženýrskogeologická charakteristika překvartérních hornin na listu 13-322 Kolín
Lochmann,Z., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 167–169
pdf (0.08 MB)

Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listech 25-41-02 Dinotice a 25-32-04 Hošťálková
Novotný,J., Král,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 170–173
pdf (0.15 MB)

Náchylnost svahů k sesouvání v západní části Moravoslezských Beskyd
Rybář,J., Jánoš,V., Nýdl,T., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 173–175
pdf (0.07 MB)

Geologická interpretace geofyzikálního průzkumu na Labské louce v Krkonoších (etapa 2000 - 2001)
Dohnal,J., Jáně,Z., Kněz,J., Novák,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 176–178
pdf (0.16 MB)

Geologická interpretace komplexního geofyzikálního průzkumu severně of města Jeseník
Dohnal,J., Jáně,Z., Kněz,J., Zima,L., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 178–180
pdf (0.13 MB)

Reinterpretace geologických a geofyzikálních pokladů z mšensko-roudnické pánve
Skopec,J., Pešek,J., Kobr,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 181–183
pdf (0.09 MB)

Testování vlivu blízkosti tektonických poruch nebo kontaktu hornin na objemovou aktivitu radonu v horninách na území města Brna
Janský,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 184–188
pdf (0.13 MB)

Geofyzikální měření radioaktivity hornin a jaderného spadu na Broumovsku
Matolín,M., Dědáček,K., Zabadal,S., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 189–192
pdf (0.24 MB)

Palynologický výzkum důležitých kvartérních lokalit v Polsku - mezinárodní a mezioborová spolupráce
Břízová,E., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 192–193
pdf (0.07 MB)

PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
Pašava,J., Kříbek,B., Žák,K., ,Li Chaoyang., ,Gao Zhenmin., ,Luo Taiji., ,Zeng Mingguo., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 193–196
pdf (0.09 MB)

Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí
Pašava,J., Kříbek,B., Wenmenga,U., Bezuško,P., Knésl,I., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 197–200
pdf (0.18 MB)

Projekt zahraniční spolupráce Českého geologického ústavu 'ZAMBIE - 2001'
Seifert,A., Žáček,V., Vrána,S., Pecina,V., Knésl,I., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 200–202
pdf (0.08 MB)

Blatnička - významný profil v magurském flyši pro výzkum hraničního eventu paleocén/eocén v hlubokomořském prostředí pod CCD
Bubík,M., Adamová,M., Franců,E., Franců,J., Gedl,P., Švábenická,L., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 11–15
pdf (0.27 MB)

Biostratigrafie svrchního karpatu a spodního badenu alpsko-karpatské předhlubně (Dolní Rakousko, Morava)
Cicha,I., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 16–18
pdf (0.17 MB)

Zpráva o geologickém mapování v širším okolí obce Mutěnice
Novák,Z., Havlíček,P., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 19–21
pdf (0.14 MB)

Západočeské terciérní relikty - stratigrafie a paleoenvironment
Stárková,M., Konzalová,M., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 22–23
pdf (0.1 MB)

Křídové sedimenty na území listu 13-143 Pečky
Zelenka,P., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 24–24
pdf (0.06 MB)

Zajímavý profil sedimentů s akumulací koprolitů, ústřic a červů (Plaňany, česká křídová pánev)
Žítt,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 25–27
pdf (0.47 MB)

Druhová diverzita konulárií spodního paleozoika pražské pánve
Brabcová,Z., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 28–30
pdf (0.1 MB)

Palynologické vyhodnocení vzorků z "pařezového horizontu" na dole Bílina (mostecká pánev, miocén, Česká republika)
Dašková,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 30–32
pdf (0.12 MB)

Graptolitová fauna zóny Didymograptus clavulus (šárecké souvrství) ordoviku pražské pánve
Kraft,P., Kraft,J., Marek,J., Seidl,R., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 32–35
pdf (0.19 MB)

Ichnofosilie metamorfovaného paleozoika Vyhnanického hřbetu (? Ordovik, východní Čechy)
Mikuláš,R., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 36–37
pdf (0.22 MB)

Nález ichnofosilie Chondrites Sternberg, 1833, ve "Scyphocrinitovém horizontu" (devon Barrandienu)
Mikuláš,R., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 38–39
pdf (0.23 MB)

Nález ichnofosilií v třenickém souvrství (tremadok, ordovik Barrandienu) od Libečova
Mikuláš,R., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 39–40
pdf (0.21 MB)

Nález ichnofosilií v křídových sedimentech českobudějovické pánve (zlivské souvrství) u Zahájí
Mikuláš,R., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 41–43
pdf (0.3 MB)

Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku v lomech č.2, 3, 4
Šimůnek,Z., Libertín,M., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 48–49
pdf (0.1 MB)

Anchitherium aurelianense (Equidae, Mammalia) z lokalit severozápadních Čech
Uhlířová,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 49–50
pdf (0.1 MB)

Geologický výzkum výkopů plynovodu;Část II-Brachiopodi od Netřeby (česká křídová pánev)
Žítt,J., Nekvasilová,O., Nekovařík,Č., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 51–55
pdf (0.34 MB)

Vývoj krušnohorských rašelinišť
Břízová,E., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 56–58
pdf (0.15 MB)

Výzkum nivy řeky Moravy a jeho význam pro studium povodní
Břízová,E., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 61–62
pdf (0.11 MB)

Organické sedimenty na listu Olomouc
Břízová,E., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 62–63
pdf (0.11 MB)

Přírodní památka Jezero - palynologický a paleoalgologický výzkum
Břízová,E., Havlíček,P., Vachek,M., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 64–66
pdf (0.14 MB)

Výzkum organických sedimentů na jižní Moravě
Břízová,E., Havlíček,P., Vachek,M., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 67–68
pdf (0.06 MB)

Pěnovce v údolí Čimického potoka v Praze 8
Fediuk,F., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 69–70
pdf (0.12 MB)

Geologická stavba velkomoravského mocenského centra Břeclav-Pohansko a jeho okolí
Havlíček,P., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 71–73
pdf (0.14 MB)

Geologická stavba okolí Mikulčic-Valů
Havlíček,P., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 73–75
pdf (0.14 MB)

Výsledky geologického výzkumu širšího okolí Hodonína, Ratíškovic a Dubňan
Havlíček,P., Novák,Z., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 75–76
pdf (0.09 MB)

Kvartérně geologický a paleopedologický výzkum u železniční zastávky Zarazice
Havlíček,P., Smolíková,L., Vachek,M., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 76–77
pdf (0.09 MB)

Stratigrafie výplně suchého tetínského údolí v Českém krasu
Ložek,V., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 81–84
pdf (0.2 MB)

Granulometrie kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy s Dyjí
Nehyba,S., Havlíček,P., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 84–87
pdf (0.18 MB)

Radiokarbonová data rašelin z oblasti Josefova Dolu v Jizerských horách
Nývlt,D., Břízová,E., Mrázová,Š., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 88–89
pdf (0.08 MB)

Geochronologické a geochemické výzkumy jeskynních sintrů Českého krasu: nové výsledky
Suchý,V., Zeman,A., Světlík,I., Filip,J., Komaško,A., Melková,J., Jílek,P., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 90–93
pdf (0.18 MB)

Zpráva o výzkumu skarnu u Holšic v Posázaví
Drahota,P., Dohnal,J., Jáně,Z., Pertold,Z., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 94–96
pdf (0.17 MB)

Sedimentologie a mikrofacie spodních těšínských vrstev
Eliáš,M., Eliášová,H., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 96–98
pdf (0.17 MB)

Biotit regionálně-metamorfního původu v metapelitech železnobrodského krystalinika
Fediuk,F., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 98–99
pdf (0.11 MB)

Bazaltoidní žíly v lipovském granodioritu na Šluknovsku - terciérní či kadomské?
Fediuk,F., Opletal,M., Vavřín,I., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 100–102
pdf (0.13 MB)

Vulkanologie okolí Jičína
Rapprich,V., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 103–104
pdf (0.06 MB)

Litologický vývoj moldanubických pararul v oblasti mezi Čechticemi a Jihlavou
René,M., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 105–107
pdf (0.15 MB)

Bazaltoidy v krkonošsko-jizerském masivu - nové výskyty
Šalanský,K., Klomínský,J., Fediuk,F., Mrázová,Š., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 108–110
pdf (0.13 MB)

Izotopové složení síry v sulfidech, uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
Žák,K., Štemprok,M., Holub,F.V., Jačková,I., Novák,J.K., Veselovský,F., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 111–114
pdf (0.21 MB)

Mapování v okolí vodní nádrže Bystřička a monitorování svahových deformací v okrese Vsetín
Bůžek,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 115–115
pdf (0.05 MB)

Geologická stavba lokality Jedlka a jejího okolí
Cajz,V., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 116–119
pdf (0.25 MB)

Kvartérní sedimenty lokality Jedlka v Českém středohoří a jejich význam pro poznání svahových pohybů
Cílek,V., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 119–121
pdf (0.16 MB)

Monitoring a sanace svahových deformací na Vsetínsku
Kudrna,Z., Bůžek,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 122–123
pdf (0.1 MB)

Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listu 25-14-24 - Kateřinice, Ratiboř
Novotný,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 129–130
pdf (0.11 MB)

Výzkum modelového sesuvného území u Třebenic
Novotný,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 131–131
pdf (0.06 MB)

Hodnocení náchylnosti území k sesouvání ve vybraných částech okresu Vsetín
Rybář,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 132–133
pdf (0.12 MB)

Hodnocení náchylnosti svahů k sesouvání na lokalitách Dobkovice a Bohyně, okres Děčín
Rybář,J., Suchý,J., Schleiden,E., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 134–135
pdf (0.11 MB)

Interdisciplinární výzkum hlubokých svahových deformací na lokalitě Čeřeniště, okres Litoměřice
Suchý,J., Rybář,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 136–137
pdf (0.09 MB)

Aplikace systému petrofyzikálních rovnic pro interpretaci karotážních měření plynem syceného obzoru ložiska Žukov
Hrubý,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 138–140
pdf (0.12 MB)

Mšensko-roudnická pánev: reinterpretace geologických a geofyzikálních materiálů
Skopec,J., Pešek,J., Kobr,M., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 140–141
pdf (0.1 MB)

Paleomagnetismus středně devonských až spodnokarbonských sedimentů Drahanské vrchoviny
Štěpánková,J., Kobr,M., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 142–144
pdf (0.14 MB)

Mapy radonového rizika 1:50 000 v České republice
Barnet,I., Mikšová,J., Bláha,V., Procházka,J., Tomas,R., Karenová,J., Holák,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 145–148
pdf (0.56 MB)

Přírodní radioaktivita a radioaktivita jaderného spadu v Příbrami a okolí
Matolín,M., Němeček,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 148–151
pdf (0.18 MB)

Vulkanogenní edafoidy západně od Malpaisillo (Nikaragua)
Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 152–152
pdf (0.05 MB)

Brachiopodi triasu a liasu severních vápencových Alp: nové poznatky
Siblík,M., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 153–153
pdf (0.05 MB)

Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v okolí Leónu, Telicy, Malpaisillo a La Paz Centro (Nikaragua)
Smolíková,L., Havlíček,P., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 154–155
pdf (0.08 MB)

Palynologie ze křídových sedimentů v Köszörüköbánya (Maďarsko)
Svobodová,M., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 156–156
pdf (0.16 MB)

Nové poznatky o ždánické jednotce na listu 34-221 Kyjov získané během sezóny 1999
Bubík,M., Švábenická,L., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 10–12
pdf (0.15 MB)

Organické sedimenty na listech Hora Svatého Šebestiána a Načetín
Břízová,E., Havlíček,P., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 13–14
pdf (0.08 MB)

Biostratigrafické hodnocení badenských sedimentů na listu Olomouc (foraminifery a vápnité nanofosilie)
Čtyroká,J., Švábenická,L., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 17–20
pdf (0.21 MB)

Zpráva o geologickém mapování miocénu na listu 1:25 000 34-222 Vracov
Čtyroký,P., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 20–21
pdf (0.16 MB)

Petrografický výzkum terciérních vulkanitů na listech 02-224 Varnsdorf a 02-242 Dolní Podluží v severních Čechách
Fediuk,F., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 22–24
pdf (0.14 MB)

Zpráva o pleistocenních fluviálních sedimentech na listu 13-134 Český Brod
Holásek,O., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 24–26
pdf (0.16 MB)

Zpráva o pleistocenních fluviálních sedimentech na listu 13-134 Pečky
Holásek,O., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 26–27
pdf (0.11 MB)

Petrofyzikální ověřování magnetických anomálií na listu mapy 14-423 Libina
Chlupáčová,M., Aichler,J., Hrouda,F., Žáček,V., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 28–30
pdf (0.12 MB)

Nová tělesa tercierních vulkanitů na listu 02-242 Dolní Podluží
Křelina,J., Valečka,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 31–33
pdf (0.31 MB)

Horninové prostředí a jeho inženýrskogeologická charakteristika na listu 13-143 Pečky
Lochmann,Z., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 33–37
pdf (0.25 MB)

Zpráva o geologickém mapování miocenních sedimentů na listu 34-222 Vracov v roce 1999
Novák,Z., Petrová,P., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 37–39
pdf (0.15 MB)

Sedimenty terciéru na jižním okraji karbonu plzeňské pánve, hranice terciér-karbon
Stárková,M., Drábková,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 39–40
pdf (0.22 MB)

Geologický výzkum paleozoika a pliocénu na listu Olomouc
Zapletal,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 41–43
pdf (0.16 MB)

Křídové sedimenty na území listu 13-134 Český Brod
Zelenka,P., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 44–44
pdf (0.06 MB)

Bašský vývoj slezské jednotky a jeho možné ekvivalenty
Eliáš,M., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 45–47
pdf (0.15 MB)

Analýza akritarchových společenstev na hranici tremadok-arenig
Fatka,O., Brocke,R., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 49–53
pdf (0.22 MB)

Sciuridae (Mammalia, Rodentia) z Tuchořic a Merkuru-sever
Kadlecová,E., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 55–55
pdf (0.04 MB)

Fauna spodního a svrchního coniaku na lokalitě Radovesice
Kopáčová,M., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 56–56
pdf (0.2 MB)

Hranice klabavského a šáreckého souvrství ordoviku pražské pánve v příležitostném odkryvu severně od Rokycan
Kraft,P., Kraft,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 57–59
pdf (0.23 MB)

Litologická revize spodnokambrických klastik z vrtu Měnín-1
Maštera,L., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 59–63
pdf (0.19 MB)

Hmyzí chodbičky v dřevitém materiálu z terciéru severočeské hnědouhelné pánve
Mikuláš,R., Dvořák,Z., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 64–67
pdf (0.46 MB)

Eolická složka v uloženinách jezera Švarcenberk
Pokorný,P., Růžičková,E., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 67–69
pdf (0.4 MB)

Vliv reliéfu na složení fluviálních hlín
Růžičková,E., Zeman,A., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 70–71
pdf (0.09 MB)

Směry toku lávových proudů podkrkonošských mladopaleozoických andezitoidů a lokalizace jejich vulkanických center
Prouza,V., Coubal,M., Málek,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 73–73
pdf (0.05 MB)

Palynologie vybraných vzorků perucko-korycanského souvrství
Svobodová,M., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 74–75
pdf (0.09 MB)

Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku
Šimůnek,Z., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 75–76
pdf (0.1 MB)

Vybrané výsledky mikrozoopaleontologického studia peruckých vrstev (cenoman) při jihozápením okraji Prahy
Sviták,C., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 77–78
pdf (0.09 MB)

Geochemie a petrogeneze klatovského a kozlovického granodioritu - jz část středočeského plutonického komplexu
Šmíd,J., Holub,F.V., Janoušek,V., Pudilová,M., Žák,K., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 79–80
pdf (0.11 MB)

Petrografický a geochemický výzkum lamprofyrů české části krušnohorského batolitu
Štemprok,M., Holub,F.V., Chlupáčová,M., Lang,M., Novák,J.K., Pivec,E., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 80–82
pdf (0.15 MB)

Příčnoústí (Elasmobranchii) z hraniční vrstvy cenoman/turon z povrchového dolu Prokop v Březině u Moravské Třebové
Trbušek,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 82–84
pdf (0.16 MB)

Nové výskyty trachytu v okolí Teplé v západních Čechách
Vrána,S., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 84–85
pdf (0.1 MB)

Poznámky k morfologu čelistních zubů vybraných rodů Xenacanthidních žraloků
Zajíc,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 86–88
pdf (0.17 MB)

Výzkum melechovského granitového masivu
Mlčoch,B., Breiter,K., Schulmanová,B., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 91–93
pdf (0.29 MB)

Jižní úsek hydrogeologické hranice mezi vysokomýtskou a ústeckou synklinálou
Čurda,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 101–103
pdf (0.18 MB)

Hydrogeologická tělesa a proudění podzemní vody v Českém krasu
Zeman,O., Bruthans,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 103–107
pdf (0.62 MB)

Zpráva o zajímavé paleontologické lokalitě ve východní části Prahy
Budil,P., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 122–123
pdf (0.22 MB)

Recentní pěnovce v Čimické rokli v Praze 8
Cílek,V., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 124–128
pdf (0.78 MB)

Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorku z nadloží hlavní uhelné sloje na dole Bílina
Dašková,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 128–129
pdf (0.09 MB)

Nové výzkumy Osteichthyes ze svrchního turonu české křídové pánve
Ekrt,B., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 129–130
pdf (0.09 MB)

Paleoekologická charakteristika rostlinného společenstva z reliktu svrchního karbonu na Štilci u Žebráku
Libertín,M., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 134–135
pdf (0.1 MB)

Vyhodnocení fauny ze záchranného výzkumu na lokalitě Dolní Věstonice IIA (1999)
Nývltová-Fišáková,M., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 140–143
pdf (0.15 MB)

Zpráva o revizi třetihorní flóry hlavačovského pruhu a okolí Holedeče
Teodoridis,V., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 147–149
pdf (0.13 MB)

Mikropaeontologický výzkum nejvýchodnější části oherského riftu, české a polské části žitavské pánve
Konzalová,M., Ziembinska-Tworzydlo,M., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 150–153
pdf (0.32 MB)

Geochronologie a geologie granitu Zvůle
Scharbert,S., Breiter,K., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 160–162
pdf (0.12 MB)

Brachiopodová fauna některých význačných svrchnotriasových lokalit severních vápencových Alp
Siblík,M., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 162–163
pdf (0.1 MB)

Výsledky geologického mapování nejjižnějších výběžků račanské jednotky na listu 34-222 Vracov
Bubík,M., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 174–177
pdf (0.2 MB)

Geologie sesuvné lokality Čeřeniště a jejího okolí
Cajz,V., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 177–179
pdf (0.16 MB)

Vulkanostratigrafie a geochemie bazaltoidů Českého středohoří
Cajz,V., Ulrych,J., Balogh,K., Lang,M., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 180–182
pdf (0.16 MB)

Současný stav názorů na stáří grundského souvrství
Cicha,I., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 182–183
pdf (0.1 MB)

Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje
Havlíček,P., Novák,Z., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 187–189
pdf (0.13 MB)

Kvartérní sedimenty nivy Moravy u Uherského Ostrohu
Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 189–191
pdf (0.07 MB)

Vývoj dvojslídných granitů typu Eisgarn v území nezi Besednicí a Novými Hrady
René,M., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 192–195
pdf (0.19 MB)

Geologické poměry okolí Mladotic SSZ. od Plzně
Dolejš,D., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 45–47
pdf (0.15 MB)

Výsledky geologického mapování křídových sedimentů okolí Poličky ve východních Čechách
Eckhardtová,Š., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 56–58
pdf (0.11 MB)

Podrobný geologický a geofyzikální výzkum ringové magnetické struktury v jižní části moldanubického plutonu mezi Novou Bystřicí a Landštejnem
Kopecký jr.,L., Pokorný,L., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 56–56
pdf (0.04 MB)

Přehled geologických poměrů na území listu 1:50 000 Soběslav
Mašek,J., Malecha,A., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 66–67
pdf (0.11 MB)