Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Nové nálezy ichnofosilií z paleozoických fylitů od Železného Brodu

 

Leona Koptíková, Radek Mikuláš