Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Foraminiferové společenstvo a paleoekologie svrchnokřídových sedimentů z lokality Nussensee v Rakousku (coniac-santon, souvrství Grabenbach, spodní gosauská podskupina)

 

Lenka Hradecká