Klíčové slovo "PALEOEKOLOGIE" v:

Měkkýši svrchní části sedimentů nivy Zákolanského potoka v Otvovicích u Kralup nad Vltavou
Kovanda,J., Horsák,M., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 62–65
pdf (0.22 MB)

Nové nálezy serpulidních červů (Serpulidae) z lokality Kaňk – Na Vrších u Kutné Hory
Kočí,T., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 97–100
pdf (0.28 MB)

Paleoekologický rozbor měkkýších faun almoviště jihozápadně od Tetína (Český kras)
Kovanda,J., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 98–104
pdf (0.96 MB)

Malakostratigrafie pleistocenních svahovin u Dolních Věstonic (CHKO/BSR Pálava)
Ložek,V., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 104–109
pdf (0.55 MB)

Měkkýši svahové kaskádky pěnovců, slínů a almů u Liptovské Lužné v Nízkých Tatrách
Kovanda,J., Horsák,M., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 70–73
pdf (0.26 MB)

Subfosilní měkkýši ložiska slatin u Spišské Belé východně od Vysokých Tater
Kovanda,J., Horsák,M., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 73–76
pdf (0.21 MB)

Malakostratigrafie nivy Klentnického potoka u Pavlova (CHKO/BR Pálava)
Ložek,V., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 79–81
pdf (0.33 MB)

První výskyt serpulidního červa druhu Filogranula cincta (Goldfuss) v příbojové facii české křídové pánve
Kočí,T., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 112–113
pdf (0.17 MB)

Předběžné výsledky studia foraminifer z křídových červených vrstev rumunských Východních Karpat
Bubík,M., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 9–12
pdf (0.41 MB)

Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní
Břízová,E., Havlíček,P., Mentlík,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 61–64
pdf (0.19 MB)

Pleistocenní měkkýši svrchní části defilé na svahu kurovického bradla (střední Morava)
Kovanda,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 75–78
pdf (0.2 MB)

Paleoekologie a biostratigrafie jemnozrnných poloh defilé u Radčic (kantabr, plzeňská pánev)
Drábková,J., Lojka,R., Šimůnek,Z., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 30–33
pdf (1.06 MB)

Paleoekologický model prostředí ovlivněného říční sedimentací (duckmant, vnitrosudetská pánev)
Libertín,M., Dašková,J., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 79–81
pdf (0.08 MB)

Eocenní aglutinované foraminifery a nález druhu Sculptobaculites barri ve vrtu Krumvíř 2 na Moravě
Bubík,M., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 80–82
pdf (0.11 MB)

Foraminiferové společenstvo a paleoekologie svrchnokřídových sedimentů z lokality Nussensee v Rakousku (coniac-santon, souvrství Grabenbach, spodní gosauská podskupina)
Hradecká,L., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 140–141
pdf (0.07 MB)

Eocenní koráli z lokality u obce Jaseno, borovské souvrství (podtatranská skupina)
Botková,O., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 110–113
pdf (0.83 MB)

Eocenní koráli rodu Balanophyllia z lokality Skačany, borovské souvrství (podtatranská skupina)
Botková,O., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 114–117
pdf (1.16 MB)

Gastropodové společenstvo na lokalitě Kuchyňka u Brázdimi (česká křídová pánev)
Kopáčová,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 93–96
pdf (0.11 MB)

Studium aktuoekologie jezerních Thecamoeb Šumavy
Lorencová,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 99–100
pdf (0.07 MB)

Fauna z Předmostí - výzkum z roku 1992
Nývltová Fišáková,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 102–104
pdf (0.08 MB)

Paleoekologická charakteristika rostlinného společenstva z reliktu svrchního karbonu na Štilci u Žebráku
Libertín,M., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 134–135
pdf (0.1 MB)

Vyhodnocení fauny ze záchranného výzkumu na lokalitě Dolní Věstonice IIA (1999)
Nývltová-Fišáková,M., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 140–143
pdf (0.15 MB)

Illaenidní trilobiti v českém ordoviku (pražská pánev)
Slavíčková,J., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 71–73
pdf (0.19 MB)

Nová data pro stáří bazální sedimentace v nejvýchodnější části oherského riftu z území české a polské části žitavské pánve
Konzalová,M., Ziembińska-Tworzydlo,M., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 102–103
pdf (0.1 MB)

Malakostratigrafický výzkum pěnovců Bílých Karpat
Ložek,V., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 114–115
pdf (0.1 MB)

Pozoruhodné společenstvo klastických sedimentů v nadloží slojonosného miocénu bývalého lomu Kristina u Hrádku nad Nisou (Česká republika)
Konzalová,M., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 88–90
pdf (0.17 MB)

Malakostratigrafický výzkum kvartérních suťových souvrství
Ložek,V., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 92–93
pdf (0.1 MB)

O miocénu z vrtů na trase vodovodního přivaděče Vír-Brno
Bubík,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 64–66
pdf (0.15 MB)

Čeleď Sciuridae (veverkovití) na neogenních lokalitách Čech
Kadlecová,E., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 123–124
pdf (0.09 MB)

Palynologický rozbor nivních sedimentů Úterského potoka
Břízová,E., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 16–18
pdf (0.12 MB)

Význam a rozšíření ferikret typu Sulava v jádru Českého masivu
Cílek,V., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 28–30
pdf (0.14 MB)

Změny společenstev foraminifer spodnooligocenních pouzdřanských slínů v gradientu ubývání kyslíku u dna
Krhovský,J., Kučera,M., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 68–70
pdf (0.15 MB)

Paleopedologický výzkum na listu Horn (OK 21), Hollabrunn (OK 22) a Krems (OK 38), Dolní Rakousko
Smolíková,L., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 86–87
pdf (0.07 MB)

Výsledky revize senonských foraminifer ze zóny Čejč-Zaječí ždánické jednotky
Bubík,M., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 16–17
pdf (0.09 MB)

Kvartérně geologický výzkum v centru Uherského Hradiště
Havlíček,P., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 29–29
pdf (0.05 MB)

Malakostratigrafický výzkum vybraných kvartérních profilů v Čechách, na Moravě i na Slovensku
Ložek,V., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 63–64
pdf (0.1 MB)

Nové poznatky o miocenních sedimentech u Nových Syrovic
Hladilová,Š., Nehyba,S., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 56–57
pdf (0.07 MB)

Změny foraminiferového společenstva související s eventy vázanými k hranici cenoman-turon v centrální části české křídové pánve
Hradecká,L., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 70–72
pdf (0.11 MB)

Paleoenvironmentální změny počátkem oligocénu a jejich dopad na biotu marinních a terestrických ekosystémů
Krhovský,J., Adamová,M., Bůžek,Č., Čtyroký,P., Fejfar,O., Hladíková,J., Konzalová,M., Kvaček,Z., Maslowská,H., Pacltová,B., Youssef,A., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 88–89
pdf (0.07 MB)