Palynologický rozbor nivních sedimentů Úterského potoka

 

Eva Břízová