Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "VÝZKUM" v:

Tektonické otřesy z polské části Tater detekované na širokopásmových stanicích provozovaných Ústavem fyziky Země (2004-2005)
Havíř,J., Pazdírková,J., Sýkorová,Z., Špaček,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 135–137
pdf (0.2 MB)

Nové údaje o svrchnotriasových brachiopodech Severních vápencových Alp
Siblík,M., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 142–143
pdf (0.84 MB)

Skalní sesuv na trati mezi Libinou a Troubelicemi
Aichler,J., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 14–14
pdf (0.04 MB)

Pylová analýza kvartérních sedimentů
Břízová,E., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 15–15
pdf (0.05 MB)

Palynologický rozbor nivních sedimentů Úterského potoka
Břízová,E., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 16–18
pdf (0.12 MB)

Nález foraminifer v ordoviku Barrandienu
Bubík,M., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 18–20
pdf (0.12 MB)

O nálezu karpatu (miocén) a dalších výsledcích vrtu Slatinky MH-10
Bubík,M., Dvořák,J., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 20–21
pdf (0.09 MB)

O příležitostných odkryvech ordoviku v severovýchodní části Prahy
Budil,P., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 21–23
pdf (0.13 MB)

Interakce štěpných produktů, uvolněných z úložiště radioaktivního odpadu, s granitem
Buňatová,V., Kučera,J., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 24–25
pdf (0.08 MB)

Revitalizace území po ukončení těžby uhlí v lomu Chabařovice
Burda,J., Hroch,Z., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 25–27
pdf (0.13 MB)

Nové poznatky ke stratigrafii miocénu Alpsko-karpatské předhlubně
Cicha,I., Čtyroká,J., Nehyba,S., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 27–28
pdf (0.09 MB)

Význam a rozšíření ferikret typu Sulava v jádru Českého masivu
Cílek,V., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 28–30
pdf (0.14 MB)

Sprašová rokle v Zeměchách u Kralup nad Vltavou
Cílek,V., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 31–33
pdf (0.12 MB)

Nový nález biodetritických vápenců svrchní křídy u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách
Čtyroký,P., Hrazdíra,P., Valečka,J., Váně,M., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 33–34
pdf (0.09 MB)

Nový výskyt miocenních sladkovodních vápenců u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách
Čtyroký,P., Hrazdíra,P., Zícha,Z., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 35–37
pdf (0.14 MB)

Lázně Bochoř na Přerovsku
Čurda,J., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 38–39
pdf (0.09 MB)

Lázně Skalka u Prostějova
Čurda,J., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 39–43
pdf (0.25 MB)

Minerální vody na Prostějovsku
Čurda,J., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 43–44
pdf (0.09 MB)

Geologické poměry okolí Mladotic SSZ. od Plzně
Dolejš,D., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 45–47
pdf (0.15 MB)

Společenstva flóry, miospor a megaspor z kounovských vrstev u Kněževsi (rakovnická pánev)
Drábková,J., Šimůnek,Z., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 48–50
pdf (0.11 MB)

Karbonáty vzácných zemin a oxidy Ti-Nb-Ta a Y jako akcesorie v metaryolitech ještědského krystalinika
Drozen,J., Vavřín,I., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 51–52
pdf (0.24 MB)

Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
Ďuriš,M., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 53–54
pdf (0.07 MB)

Ukončení komplexního výzkumu vrtů v konickém paleozoiku (sz. část Drahanské vrchoviny)
Dvořák,J., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 54–55
pdf (0.08 MB)

První paleontologicky doložený povrchový výchoz vintocké facie vápenců vilémovických v Moravském krasu
Dvořák,J., Zusková,J., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 55–56
pdf (0.08 MB)

Výsledky geologického mapování křídových sedimentů okolí Poličky ve východních Čechách
Eckhardtová,Š., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 56–58
pdf (0.11 MB)

Postavení bašského souvrství ve slezské jednotce
Eliáš,M., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 59–60
pdf (0.1 MB)

Mělkovodní koráli z české křídové pánve (svrchní cenoman)
Eliášová,H., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 61–62
pdf (0.1 MB)

Experimentální zvětrávání alumosilikátů
Faimon,J., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 62–64
pdf (0.13 MB)

Rekrystalované ordovické smolky a perlity v Praze-Troji
Fediuk,F., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 65–66
pdf (0.08 MB)

Příspěvek ke koncetrické zonálnosti kladrubského masivu
Fediuk,F., René,M., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 66–68
pdf (0.1 MB)

Petrograficko-mineralogická studie mladotického intruzivního shluku
Fediuková,E., Fediuk,F., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 68–70
pdf (0.11 MB)

Stanovení kritických zátěží na základě sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí
Fottová,D., Havel,M., Hruška,J., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 70–72
pdf (0.12 MB)

Valouny silurských silicitů s graptolity v karbonských konglomerátech sz. okraje plzeňské pánve a jejich význam pro rekonstrukci vývoje tepelsko-barrandienské oblasti ve spodním paleozoiku
Frýda,J., Štorch,P., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 73–74
pdf (0.09 MB)

Ordovická metamorfóza v moldanubiku: geochronologický výzkum granulitů masivu Blanského lesa metodami Rb-Sr a Sm-Nd
Frýda,J., Vokurka,K., Janoušek,V., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 74–76
pdf (0.12 MB)

Kvartérní sedimenty na listu Hodonín
Havlíček,P., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 76–77
pdf (0.08 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů v trase plynovodu Malešovice-Oslavany
Havlíček,P., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 77–79
pdf (0.1 MB)

Terciérní a kvartérní sedimenty na listu Mohelnice
Havlíček,P., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 79–80
pdf (0.08 MB)

Geochemie. petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území ke granodioritu typu Freistadt
Heřmánek,R., Matějka,D., Klečka,M., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 80–82
pdf (0.13 MB)

Kompasová orientace u některých korálů a rostlin
Hladil,J., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 82–85
pdf (0.18 MB)

Časně variská konfigurace, ems-eifel, 394-380 Ma
Hladil,J., Galle,A., Čejchan,P., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 85–88
pdf (0.14 MB)

Dolomitizované oolity v Rýchorách (východní Krkonoše)
Hladil,J., Patočka,F., Galle,A., Čejchan,P., Dieken,G., Flajs,G., Rottke,W., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 88–89
pdf (0.32 MB)

Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy Kolín
Holásek,O., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 92–93
pdf (0.09 MB)

Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy Vysoké Mýto
Holásek,O., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 94–95
pdf (0.1 MB)

Spodnokřídoví amoniti obalových formací štramberských vápencových těles
Houša,V., Vašíček,Z., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 95–96
pdf (0.09 MB)

Mikrobiostratigrafická analýza vrtu Sn-5 Blansko ve východní části české křídové pánve
Hradecká,L., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 96–97
pdf (0.08 MB)

Geologické a legislativní podmínky využití opuštěných vytěžených dolů pro ukládání odpadů
Hroch,Z., Hrazdíra,P., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 98–98
pdf (0.04 MB)

NORMAN: Program pro petrochemické a normativní přepočty analýz hlavních prvků na IBM PC
Janoušek,V., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 99–99
pdf (0.05 MB)

Pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
Kadlecová,R., Žák,K., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 100–101
pdf (0.09 MB)

Výsledky analýzy teplotního režimu horninového prostředí v oblasti jihozápadního předpolí ložiska Stráž pod Ralskem
Klečka,M., Krtková,A., Pařík,M., Synek,J., Šulc,P., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 102–103
pdf (0.07 MB)

Mikrofosilie bituminózních diatomitů lokality Kundratice v Českém středohoří
Konzalová,M., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 104–105
pdf (0.1 MB)

Stratigrafický a paleoenvironmentální význam gymnosperm - zejména jehličin - v různých faciích české křídové pánve
Konzalová,M., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 105–106
pdf (0.09 MB)

Paleoekologické hodnocení asociací palynomorf spodního oligocénu z Pouzdřan
Konzalová,M., Krhovský,J., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 106–108
pdf (0.12 MB)

Kambrický granitoidní magmatismus v moldanubiku: datování zirkonů ze strážské ortoruly metodou U-Pb
Košler,J., Aftalion,M., Vokurka,K., Klečka,M., Svojtka,M., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 109–109
pdf (0.05 MB)

Zábřežské krystalinikum na listu Mohelnice
Koverdynský,B., Opletal,M., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 110–111
pdf (0.08 MB)

Paleoekologické hodnocení asociací vápnitého nanoplanktonu spodnooligocenního pouzdřanského souvrství
Krhovský,J., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 112–113
pdf (0.09 MB)

Zvětrávání fosilní organické hmoty na výsypkách a haldách uhelných dolů a odvalech povrchových lomů
Kříbek,B., Strnad,M., Čejka,J., Sedláček,V., Hilgard,S., Šebestová,E., Macourková,H., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 114–116
pdf (0.1 MB)

Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami
Litochleb,J., Šrein,V., Lantora,M., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 116–117
pdf (0.08 MB)