Nové poznatky ke stratigrafii miocénu Alpsko-karpatské předhlubně

 

Ivan Cicha, Jiřina Čtyroká, Slavomír Nehyba