Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy Vysoké Mýto

 

Oldřich Holásek