Klíčové slovo "SEDIMENTACE FLUVIÁLNÍ" v:

Geologie kvartérních fluviálních sedimentů na soutoku Labe s Jizerou
Tyráček,J., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 133–138
pdf (0.12 MB)

Kvartérní a křídové sedimenty mezi velkým Osekem, Veltruby a Sendražicemi
Čech,S., Holásek,O., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 20–24
pdf (0.51 MB)

Kvartérně-geologický výzkum a vývoj údolní nivy v Přírodním parku "Niva Dyje" mezi Břeclaví a Lednicí
Havlíček,P., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 58–59
pdf (0.14 MB)

Kvartérní sedimenty v širším okolí pískovny Písty (list 13-141 Nymburk)
Havlíček,P., Holásek,O., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 62–63
pdf (0.35 MB)

Kvartérní sedimenty na území listu 11-424 Dolní Bělá
Holásek,O., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 64–66
pdf (0.21 MB)

Kvartérní sedimenty na území listu 12-144 Lány
Holásek,O., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 67–69
pdf (0.13 MB)

Malakostratigrafie nivy Klentnického potoka u Pavlova (CHKO/BR Pálava)
Ložek,V., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 79–81
pdf (0.33 MB)

Kvartér a přírodní nebezpečí v okolí Estelí v Nikaragui
Havlíček,P., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 148–151
pdf (0.44 MB)

Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování kvartéru na listu 13-113 Sojovice
Holásek,O., Havlíček,P., Stehlík,F., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 21–23
pdf (1.16 MB)

Křídové sedimenty na území listu 12-144 Lány
Zelenka,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 60–60
pdf (0.05 MB)

Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní
Břízová,E., Havlíček,P., Mentlík,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 61–64
pdf (0.19 MB)

Přírodní park "Niva Dyje" (jižní část): geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy
Havlíček,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 71–73
pdf (0.06 MB)

Výzkum údolní nivy Jizery v okolí Benátek nad Jizerou
Havlíček,P., Marek,J., Břízová,E., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 73–75
pdf (0.06 MB)

Staroholocenní pěnovec v Malém dolíku u Bílichova (Džbán, severozápadní Čechy)
Ložek,V., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 79–81
pdf (0.21 MB)

Nový IGCP projekt 518
Tyráček,J., Havlíček,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 88–88
pdf (0.04 MB)

Paleoekologie a biostratigrafie jemnozrnných poloh defilé u Radčic (kantabr, plzeňská pánev)
Drábková,J., Lojka,R., Šimůnek,Z., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 30–33
pdf (1.06 MB)

Paleoekologický model prostředí ovlivněného říční sedimentací (duckmant, vnitrosudetská pánev)
Libertín,M., Dašková,J., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 79–81
pdf (0.08 MB)

Kvartérní sedimenty v okolí Somota (Nikaragua)
Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 131–133
pdf (0.09 MB)

Kvartérní sedimenty na listu 12-443 Chotilsko
Holásek,O., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 59–60
pdf (0.07 MB)

Kvartérní sedimenty na listu 22-212 Kamýk nad Vltavou
Holásek,O., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 61–63
pdf (0.08 MB)

Korelace moravské "hlavní terasy" a alpské "Hochterrasse" - předběžné závěry
Tyráček,J., Havlíček,P., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 78–79
pdf (0.06 MB)

Rozptýlené valouny, slepencovité pískovce a křemence při jihovýchodním okraji Českého středohoří
Valečka,J., Valigurský,L., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 42–43
pdf (1.14 MB)

Nález flóry v terciérních sedimentech u Karlštejna
Žák,K., Teodoridis,V., Sakala,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 47–49
pdf (0.08 MB)

Těžké minerály z terciérních a karbonských sedimentů na listu 11-444 Nýřany
Stárková,M., Táborský,Z., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 184–186
pdf (0.07 MB)

Výzkum organických sedimentů Hodonínska
Břízová,E., Havlíček,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 119–121
pdf (0.08 MB)

Několik poznámek k pylové analýze kvartérních sedimentů z Mikulčic na jižní Moravě
Břízová,E., Havlíček,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 124–126
pdf (0.09 MB)

Změny mikrochemismu psamitické frakce sedimentů říčky Kamenice v profilu od Tanvaldu po ústí do Jizery u Spálova, severní Čechy
Fediuk,F., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 151–153
pdf (0.08 MB)

Reinterpretace geologických a geofyzikálních pokladů z mšensko-roudnické pánve
Skopec,J., Pešek,J., Kobr,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 181–183
pdf (0.09 MB)

Geologická stavba velkomoravského mocenského centra Břeclav-Pohansko a jeho okolí
Havlíček,P., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 71–73
pdf (0.14 MB)

Geologická stavba okolí Mikulčic-Valů
Havlíček,P., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 73–75
pdf (0.14 MB)

Výsledky geologického výzkumu širšího okolí Hodonína, Ratíškovic a Dubňan
Havlíček,P., Novák,Z., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 75–76
pdf (0.09 MB)

Kvartérně geologický a paleopedologický výzkum u železniční zastávky Zarazice
Havlíček,P., Smolíková,L., Vachek,M., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 76–77
pdf (0.09 MB)

Granulometrie kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy s Dyjí
Nehyba,S., Havlíček,P., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 84–87
pdf (0.18 MB)

Mšensko-roudnická pánev: reinterpretace geologických a geofyzikálních materiálů
Skopec,J., Pešek,J., Kobr,M., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 140–141
pdf (0.1 MB)

Kvartérní sedimenty na listu Vracov 34-222 a Strážnice 34-223
Břízová,E., Havlíček,P., Novák,Z., Petrová,P., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 14–17
pdf (0.2 MB)

Zpráva o geologickém mapování miocénu na listu 1:25 000 34-222 Vracov
Čtyroký,P., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 20–21
pdf (0.16 MB)

Zpráva o pleistocenních fluviálních sedimentech na listu 13-134 Český Brod
Holásek,O., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 24–26
pdf (0.16 MB)

Zpráva o pleistocenních fluviálních sedimentech na listu 13-134 Pečky
Holásek,O., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 26–27
pdf (0.11 MB)

Horninové prostředí a jeho inženýrskogeologická charakteristika na listu 13-143 Pečky
Lochmann,Z., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 33–37
pdf (0.25 MB)

Sedimenty terciéru na jižním okraji karbonu plzeňské pánve, hranice terciér-karbon
Stárková,M., Drábková,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 39–40
pdf (0.22 MB)

Vliv reliéfu na složení fluviálních hlín
Růžičková,E., Zeman,A., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 70–71
pdf (0.09 MB)

Zpráva o revizi třetihorní flóry hlavačovského pruhu a okolí Holedeče
Teodoridis,V., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 147–149
pdf (0.13 MB)

Kvartérní sedimenty na listu Kyjov 34-221
Havlíček,P., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 17–18
pdf (0.09 MB)

Kvartérní sedimenty na mapě 14-412 Šumperk
Holásek,O., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 18–20
pdf (0.15 MB)

Kvartérní sedimenty na mapě 14-414 Zábřeh
Holásek,O., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 23–25
pdf (0.15 MB)

Inženýrskogeologické hodnocení terciérních a kvartérních sedimentů na listu Nýřany
Lochmann,Z., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 25–28
pdf (0.21 MB)

Cenomanské sedimenty ve vrtu Kc-1 Ledčice
Čech,S., Svobodová,M., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 46–49
pdf (0.19 MB)

Niva Labe v okolí Staré Boleslavi
Růžičková,E., Zeman,A., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 68–70
pdf (0.11 MB)

Výsledky výzkumu nivy Labe u Kostelce nad Labem
Růžičková,E., Zeman,A., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 70–80
pdf (0.08 MB)

Terasový systém řek Dourdou a Rance v okolí St. Sernin-sur-Rance, jz. okraj Centrálního masivu (Francie)
Havlíček,P., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 91–93
pdf (0.11 MB)

Nevulkanické kvartérní sedimenty v oblasti Masayi a Granady (Nikaragua)
Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 99–101
pdf (0.13 MB)

Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
Petrová,P., Novák,Z., Havlíček,P., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 116–118
pdf (0.12 MB)

Kvartérně-geologický výzkum v okolí Tišnova
Havlíček,P., Kovanda,J., Novák,Z., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 18–18
pdf (0.04 MB)

Radiokarbonové datování sedimentů z paleomeandrů Labe
Břízová,E., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 147–149
pdf (0.12 MB)

Kvartérně geologické, sedimentologícké a sedimentárně-petrografické výzkumy v Mikulčicích, okres Hodonín
Havlíček,P., Nehyba,S., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 157–158
pdf (0.08 MB)

Vztah zříceniny hradu Mydlovary u Nymburka k holocenním fluviálním sedimentům Labe
Zeman,A., Růžičková,E., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 170–172
pdf (0.14 MB)

Výzkum nevulkanických kvartérních sedimentů, subfosilních a fosilních půd v okolí Managui (Nikaragua)
Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 175–176
pdf (0.11 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů a půd u Ovčár
Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 165–166
pdf (0.08 MB)

Struktury a textury kvartérních klastických sedimentů v České republice
Růžičková,E., Růžička,M., Zeman,A., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 178–179
pdf (0.12 MB)

Holocenní sedimenty Labe mezi Nymburkem a Tišicemi
Růžičková,E., Zeman,A., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 179–180
pdf (0.1 MB)

Pylová analýza kvartérních sedimentů
Břízová,E., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 15–15
pdf (0.05 MB)

Kvartérní sedimenty na listu Hodonín
Havlíček,P., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 76–77
pdf (0.08 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů v trase plynovodu Malešovice-Oslavany
Havlíček,P., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 77–79
pdf (0.1 MB)

Terciérní a kvartérní sedimenty na listu Mohelnice
Havlíček,P., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 79–80
pdf (0.08 MB)

Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy Kolín
Holásek,O., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 92–93
pdf (0.09 MB)

Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy Vysoké Mýto
Holásek,O., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 94–95
pdf (0.1 MB)

Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy 13-12 Kopidlno
Holásek,O., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 55–56
pdf (0.1 MB)

Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy 14-41 Šumperk
Holásek,O., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 57–58
pdf (0.1 MB)

Terciérní a kvartérní sedimenty na listu 23-21 Havlíčkův Brod
Hrubeš,M., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 62–63
pdf (0.08 MB)

Terciérní a kvartérní sedimenty na listu 12-31 Plasy
Straka,J., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 88–88
pdf (0.05 MB)

Geologický a paleontologický výzkum lokality Mušov sv. od Pasohlávek
Čtyroká,J., Havlíček,P., Novák,Z., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 17–19
pdf (0.13 MB)

Kvartérně geologický výzkum v centru Uherského Hradiště
Havlíček,P., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 29–29
pdf (0.05 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 13-41 Čáslav
Holásek,O., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 33–34
pdf (0.11 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 13-11 Benátky nad Jizerou
Holásek,O., Havlíček,P., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 35–37
pdf (0.15 MB)

Nové poznatky o pliocenních a kvartérních sedimentech v severníc části Hornomoravského úvalu
Hrubeš,M., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 41–42
pdf (0.14 MB)

Kvartérně geologické mapování na listu Pelhřimov
Hrubeš,M., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 41–41
pdf (0.04 MB)

Kvartérní sedimenty na listu 13-33 Benešov
Kadlec,J., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 43–44
pdf (0.09 MB)

Paleopedologický a kvartérně geologický výzkum ve Veselí n. Moravou
Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 30–31
pdf (0.09 MB)

Zpráva o kvarterních sedimentech na listu geologické mapy 1:25 000 Horní Stropnice
Holásek,O., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 34–35
pdf (0.09 MB)

Konec pleistocénu - IGCP projekt 253
Tyráček,J., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 81–83
pdf (0.14 MB)

Zpráva o geologickém a kvartérně geologickém mapování na listě Strunkovice nad Blanicí
Uhlířová,I., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 84–85
pdf (0.05 MB)

Palynologický rozbor sedimentů z lokality Nové Mlýny
Břízová,E., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 19–20
pdf (0.07 MB)

Kvartérní sedimenty na území listu Nymburk
Holásek,O., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 58–62
pdf (0.19 MB)

Kvartérní sedimenty na území listu Jindřichův Hradec
Holásek,O., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 62–65
pdf (0.15 MB)

Kvartérní sedimenty na území listu 32-422 Pohorská Ves
Holásek,O., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 65–67
pdf (0.1 MB)

Kvartérní sedimenty na území listu Pohoří na Šumavě
Holásek,O., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 67–68
pdf (0.07 MB)