Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy Kolín

 

Oldřich Holásek