Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "PLEISTOCÉN" v:

Geologie kvartérních fluviálních sedimentů na soutoku Labe s Jizerou
Tyráček,J., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 133–138
pdf (0.12 MB)

Malakostratigrafie pleistocenních svahovin u Dolních Věstonic (CHKO/BSR Pálava)
Ložek,V., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 104–109
pdf (0.55 MB)

Kvartérně-geologický výzkum a vývoj údolní nivy v Přírodním parku "Niva Dyje" mezi Břeclaví a Lednicí
Havlíček,P., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 58–59
pdf (0.14 MB)

Kvartérní sedimenty na území listu 12-144 Lány
Holásek,O., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 67–69
pdf (0.13 MB)

Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině
Rybář,J., Jánoš,V., Klimeš,J., Nýdl,T., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 92–96
pdf (0.39 MB)

Větrná abraze terciérních křemenců na Salesiově výšině u Oseka
Doležalová,L., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 65–66
pdf (0.12 MB)

Pleistocenní měkkýši svrchní části defilé na svahu kurovického bradla (střední Morava)
Kovanda,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 75–78
pdf (0.2 MB)

Nová lokalita vzácného plže Gastrocopta theeli (West.) od Pátku u Loun
Kovanda,J., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 59–61
pdf (0.72 MB)

Mladá maarová struktura na Podbořansku
Rapprich,V., Radoň,M., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 37–38
pdf (0.18 MB)

Korelace moravské "hlavní terasy" a alpské "Hochterrasse" - předběžné závěry
Tyráček,J., Havlíček,P., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 78–79
pdf (0.06 MB)

Statistika vůdčích nordických souvků z mníšeckých glacifluálních písků a štěrků
Nývlt,D., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 93–96
pdf (0.17 MB)

Revize rodu Castor Linnaeus, 1758 (Mammalia, Rodentia) z lokalit Českého krasu (Koněprusy - Kobyla - Chlupáčova sluj, Srbsko - Chlum - I. a IV. sluj)
Nedomová,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 136–138
pdf (0.9 MB)

Geologické mapování miocenních a kvartérních sedimentů na území listů 34-241 Holíč a 34-243 Tvrdonice v roce 2001
Novák,Z., Havlíček,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 57–59
pdf (0.09 MB)

Revize rodu Castor Linnaeus, 1758 (Mammalia, Rodentia) z lokality Koněprusy-Zlatý kůň - jeskyně C 718
Nedomová,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 100–101
pdf (0.07 MB)

Spraše a fosilní půdy v NP Podyjí (Konice, Lukov)
Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 129–130
pdf (0.09 MB)

Nové nálezy nordických hornin ve Šluknovském výběžku
Nývlt,D., Opletal,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 139–142
pdf (0.11 MB)

Inženýrskogeologické hodnocení sprašových sedimentů na listu 13-322 Kolín
Lochmann,Z., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 164–166
pdf (0.1 MB)

Zpráva o geologickém mapování v širším okolí obce Mutěnice
Novák,Z., Havlíček,P., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 19–21
pdf (0.14 MB)

Kvartérní sedimenty na listu Vracov 34-222 a Strážnice 34-223
Břízová,E., Havlíček,P., Novák,Z., Petrová,P., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 14–17
pdf (0.2 MB)

Zpráva o pleistocenních fluviálních sedimentech na listu 13-134 Český Brod
Holásek,O., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 24–26
pdf (0.16 MB)

Zpráva o pleistocenních fluviálních sedimentech na listu 13-134 Pečky
Holásek,O., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 26–27
pdf (0.11 MB)

Horninové prostředí a jeho inženýrskogeologická charakteristika na listu 13-143 Pečky
Lochmann,Z., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 33–37
pdf (0.25 MB)

Regionální charakteristika spraší České republiky
Tomášek,M., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 27–29
pdf (0.11 MB)

Osteometrická a funkční analýza autopodií u rodu Homo
Fišáková,M., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 85–86
pdf (0.1 MB)

Pozoruhodné společenstvo klastických sedimentů v nadloží slojonosného miocénu bývalého lomu Kristina u Hrádku nad Nisou (Česká republika)
Konzalová,M., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 88–90
pdf (0.17 MB)

Paleopedologický výzkum na listu Hadres (ÖK 23), Dolní Rakousko
Smolíková,L., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 176–177
pdf (0.1 MB)

Paleopedologický výzkum na listu Krems an der Donau (ÖK 38), Dolní Rakousko
Smolíková,L., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 177–178
pdf (0.11 MB)

Marker - náhlá klimatická změna
Hradilová,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 117–120
pdf (0.46 MB)

Ke genezi světlé mezipolohy uvnitř PK III v Dolních Věstonicích
Smolíková,L., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 129–131
pdf (0.11 MB)

Studium jílové frakce sedimentů kontinentálního zalednění v České republice
Šťastný,M., Růžičková,E., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 182–182
pdf (0.05 MB)

Pokračování paleopedologického výzkumu na listu Horn (ÖK 21), Hollabrunn (ÖK 22) a Krems (ÖK 38), Dolní Rakousko
Smolíková,L., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 192–193
pdf (0.13 MB)

Terciérní a kvartérní sedimenty na listu Mohelnice
Havlíček,P., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 79–80
pdf (0.08 MB)

Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy Kolín
Holásek,O., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 92–93
pdf (0.09 MB)

Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy Vysoké Mýto
Holásek,O., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 94–95
pdf (0.1 MB)

Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy 13-12 Kopidlno
Holásek,O., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 55–56
pdf (0.1 MB)

Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy 14-41 Šumperk
Holásek,O., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 57–58
pdf (0.1 MB)

Mineralogické složení a vývoj důležitých sprašových profilů v České republice
Hradilová,J., Šťasný,M., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 61–62
pdf (0.09 MB)

Terciérní a kvartérní sedimenty na listu 23-21 Havlíčkův Brod
Hrubeš,M., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 62–63
pdf (0.08 MB)

Paleopedologický výzkum na listu Horn (OK 21), Hollabrunn (OK 22) a Krems (OK 38), Dolní Rakousko
Smolíková,L., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 86–87
pdf (0.07 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 13-41 Čáslav
Holásek,O., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 33–34
pdf (0.11 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 13-11 Benátky nad Jizerou
Holásek,O., Havlíček,P., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 35–37
pdf (0.15 MB)

Nové poznatky o pliocenních a kvartérních sedimentech v severníc části Hornomoravského úvalu
Hrubeš,M., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 41–42
pdf (0.14 MB)

Kvartérně geologické mapování na listu Pelhřimov
Hrubeš,M., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 41–41
pdf (0.04 MB)

Kvartérní sedimenty na listu 13-33 Benešov
Kadlec,J., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 43–44
pdf (0.09 MB)

Výzkum významných pleistocenních lokalit Brno-Stránská skála, Sedlec a Horka-Sv. Ondřej
Kovanda,J., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 84–87
pdf (0.15 MB)