Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Korelace moravské "hlavní terasy" a alpské "Hochterrasse" - předběžné závěry

 

Jaroslav Tyráček, Pavel Havlíček