Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "KVARTÉR" v:

Kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří: nová data z GIS analýz a relativního datování kamenitých akumulací a svahových depresí
Raška,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 115–119
pdf (0.28 MB)

Geoelektrické vlastnosti blokovobahenních proudů
Šilhán,K., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 124–126
pdf (0.13 MB)

Vliv geologické stavby svahů na vznik a výskyt blokovobahenních proudů
Šilhán,K., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 127–129
pdf (0.14 MB)

Geologie kvartérních fluviálních sedimentů na soutoku Labe s Jizerou
Tyráček,J., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 133–138
pdf (0.12 MB)

Paleoekologický rozbor měkkýších faun almoviště jihozápadně od Tetína (Český kras)
Kovanda,J., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 98–104
pdf (0.96 MB)

Formy zvětrávání skalního podloží v Průčelské rokli a Čertově jizbě v Českém středohoří
Raška,P., Cajz,V., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 109–112
pdf (0.8 MB)

Kvartérní a křídové sedimenty mezi velkým Osekem, Veltruby a Sendražicemi
Čech,S., Holásek,O., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 20–24
pdf (0.51 MB)

Kvartérní sedimenty v širším okolí pískovny Písty (list 13-141 Nymburk)
Havlíček,P., Holásek,O., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 62–63
pdf (0.35 MB)

Kvartérní sedimenty na území listu 12-144 Lány
Holásek,O., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 67–69
pdf (0.13 MB)

Okraj skandinávského zalednění v Moravské bráně
Tyráček,J., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 97–101
pdf (0.4 MB)

Kvartér a přírodní nebezpečí v okolí Estelí v Nikaragui
Havlíček,P., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 148–151
pdf (0.44 MB)

Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování kvartéru na listu 13-113 Sojovice
Holásek,O., Havlíček,P., Stehlík,F., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 21–23
pdf (1.16 MB)

Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní
Břízová,E., Havlíček,P., Mentlík,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 61–64
pdf (0.19 MB)

Přírodní park "Niva Dyje" (jižní část): geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy
Havlíček,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 71–73
pdf (0.06 MB)

Výzkum údolní nivy Jizery v okolí Benátek nad Jizerou
Havlíček,P., Marek,J., Břízová,E., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 73–75
pdf (0.06 MB)

Pleistocenní měkkýši svrchní části defilé na svahu kurovického bradla (střední Morava)
Kovanda,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 75–78
pdf (0.2 MB)

Staroholocenní pěnovec v Malém dolíku u Bílichova (Džbán, severozápadní Čechy)
Ložek,V., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 79–81
pdf (0.21 MB)

Geoarcheologický výzkum lokality Boršice u Buchlovic
Nývltová Fišáková,M., Nývlt,D., Škrdla,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 82–84
pdf (0.21 MB)

Užití historických dat při rekonstrukci avulze koryta Berounky mezi Zbraslaví a Lahovicemi
Stehlík,F., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 85–87
pdf (0.13 MB)

Nový IGCP projekt 518
Tyráček,J., Havlíček,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 88–88
pdf (0.04 MB)

Záhadný živočich Duslia insignis Jahn, 1893 (Arthropoda) z ordoviku letenského souvrství (střední beroun) v pražské pánvi Psephenus herricki (DeKay, 1844) (Coeloptera) z recentu severní Ameriky
Moravec,J.K., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 92–93
pdf (0.13 MB)

Proces vymývání při vzniku suťových forem jemenského ostrova Sokotry
Fediuk,F., Šebesta,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 148–149
pdf (0.15 MB)

Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování na listu 13-131 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Břízová,E., Dušek,K., Havlíček,P., Holásek,O., Manda,Š., Vodrážka,R., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 19–22
pdf (0.09 MB)

Vliv člověka na lokální vývoj holocenní vegetace v nivě řeky Świder (Polsko)
Břízová,E., Szwarczewski,P., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 57–58
pdf (0.81 MB)

Nová lokalita vzácného plže Gastrocopta theeli (West.) od Pátku u Loun
Kovanda,J., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 59–61
pdf (0.72 MB)

Svrchní pleistocén a holocén ve vchodu jeskyně Malý Lesík (Moravský kras)
Ložek,V., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 62–65
pdf (0.13 MB)

Průběh přehloubené erozivní brázdy Vltavy v prostoru Královské obory Stromovka
Novotný,J., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 65–67
pdf (0.12 MB)

Kvartérní sedimenty v okolí Somota (Nikaragua)
Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 131–133
pdf (0.09 MB)

Fosilní půdy a půdní sedimenty středního Salvadoru
Smolíková,L., Havlíček,P., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 143–145
pdf (0.99 MB)

Organické sedimenty v CHKO Žďárské vrchy
Břízová,E., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 50–52
pdf (0.08 MB)

Nový výzkum rašelinišť na Šumavě
Břízová,E., Havlíček,P., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 55–56
pdf (0.08 MB)

Kvartérní sedimenty na listu 22-221 Sedlčany
Holásek,O., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 57–58
pdf (0.07 MB)

Kvartérní sedimenty na listu 12-443 Chotilsko
Holásek,O., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 59–60
pdf (0.07 MB)

Kvartérní sedimenty na listu 22-212 Kamýk nad Vltavou
Holásek,O., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 61–63
pdf (0.08 MB)

Střední holocén ve svahovinách v Karlštejně-Budňanech
Kovanda,J., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 65–68
pdf (0.1 MB)

Malakostratigrafický výzkum pěnovců na Pivném potoce v Bílých Karpatech
Ložek,V., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 71–72
pdf (0.11 MB)

Korelace moravské "hlavní terasy" a alpské "Hochterrasse" - předběžné závěry
Tyráček,J., Havlíček,P., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 78–79
pdf (0.06 MB)

Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
Břízová,E., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 52–54
pdf (0.09 MB)

Pylová analýza na archeologické lokalitě Plešivec
Břízová,E., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 55–58
pdf (0.09 MB)

Výzkum organických sedimentů v CHKO Žďárské vrchy
Břízová,E., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 59–60
pdf (0.07 MB)

Přírodní památka Čejčské jezero - palynologický, paleoalgologický a geologický výzkum
Břízová,E., Havlíček,P., Vachek,M., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 61–65
pdf (0.11 MB)

Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů ve Slezských Beskydech
Břízová,E., Hradecký,J., Pánek,T., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 65–68
pdf (0.13 MB)

NP Podyjí: revizní kvartérně-geologický výzkum a mapování v letech 2001 a 2002
Havlíček,P., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 71–73
pdf (1.14 MB)

NP Podyjí: Kvartérní sedimenty ve Vranově nad Dyjí
Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 74–75
pdf (0.08 MB)

Spraše a fosilní půdy ve Velkých Pavlovicích
Havlíček,P., Smolíková,L., Hlaváč,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 75–78
pdf (0.1 MB)

Tanatocenózy měkkýšů v nivních uloženinách řeky Radějovky mezi Radějovem a Petrovem
Hlaváč,J., Havlíček,P., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 78–82
pdf (0.12 MB)

Staropleistocenní uloženiny a fosilní půdy podél dálniční spojky v Praze-Barrandově
Kovanda,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 86–87
pdf (1.13 MB)

Statistika vůdčích nordických souvků z mníšeckých glacifluálních písků a štěrků
Nývlt,D., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 93–96
pdf (0.17 MB)

Ragunda granit z mníšeckých glacifluviálních písků a štěrků
Nývlt,D., Dudek,A., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 97–98
pdf (1.03 MB)

Nález spodní čelisti bovida z okolí Trutnova
Peša,V., Nývltová Fišáková,M., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 139–140
pdf (1.03 MB)

Palynologický výzkum kvartérních lokalit v Dolním Slezsku - mezioborová a mezinárodní spolupráce (Polsko)
Břízová,E., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 205–207
pdf (0.08 MB)

Geologické mapování na listech Strážnice a Mlýnky
Havlíček,P., Novák,Z., Švábenická,L., Vachek,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 33–36
pdf (0.11 MB)

Ichnostavba (bioturbace a bioeroze) spraší v severním okolí Prahy
Mikuláš,R., Cílek,V., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 53–55
pdf (0.08 MB)

Revize rodu Castor Linnaeus, 1758 (Mammalia, Rodentia) z lokality Koněprusy-Zlatý kůň - jeskyně C 718
Nedomová,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 100–101
pdf (0.07 MB)

Fauna z Předmostí - výzkum z roku 1992
Nývltová Fišáková,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 102–104
pdf (0.08 MB)

Předběžná zpráva o výzkumu ostrakodové fauny čejčského jezera
Symonová,R., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 109–110
pdf (0.07 MB)

Geochemický výzkum subfosilní polygenetické pseudočernozemě a navátých písků při soutoku Dyje s Moravou (Barvínkův hrúd)
Adamová,M., Havlíček,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 117–118
pdf (0.08 MB)

Výzkum organických sedimentů Hodonínska
Břízová,E., Havlíček,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 119–121
pdf (0.08 MB)

Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorků ze sedimentů Čejčského jezera
Břízová,E., Havlíček,P., Vachek,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 122–123
pdf (0.08 MB)

Několik poznámek k pylové analýze kvartérních sedimentů z Mikulčic na jižní Moravě
Břízová,E., Havlíček,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 124–126
pdf (0.09 MB)

Významný sprašový profil u Čejkovic na jižní Moravě
Havlíček,P., Smolíková,L., Vachek,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 127–128
pdf (0.08 MB)

Spraše a fosilní půdy v NP Podyjí (Konice, Lukov)
Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 129–130
pdf (0.09 MB)

Navržená chráněná lokalita Ježov: kvartérní geologie a paleopedologie
Havlíček,P., Smolíková,L., Vachek,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 131–134
pdf (0.1 MB)

Nový pohled na genezi kvartérních sedimentů vyplňujících údolí mezi Libodřicemi a Kocandou
Kadlecová,R., Holásek,O., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 135–136
pdf (0.07 MB)

Malakostratigrafický výzkum holocenní sedimentace a eroze v Bílých Karpatech
Ložek,V., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 136–138
pdf (0.18 MB)

Nové nálezy nordických hornin ve Šluknovském výběžku
Nývlt,D., Opletal,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 139–142
pdf (0.11 MB)

Eolická komponenta v holocenních fluviálních sedimentech na lokalitě Stará Boleslav-děkanská zahrada
Růžičková,E., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 143–146
pdf (0.21 MB)

Kvartérně geologické a paleopedologické poměry u Žeravic a Martinic
Smolíková,L., Havlíček,P., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 146–147
pdf (0.08 MB)

Palynologický výzkum důležitých kvartérních lokalit v Polsku - mezinárodní a mezioborová spolupráce
Břízová,E., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 192–193
pdf (0.07 MB)

Zpráva o geologickém mapování v širším okolí obce Mutěnice
Novák,Z., Havlíček,P., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 19–21
pdf (0.14 MB)

Geologická stavba velkomoravského mocenského centra Břeclav-Pohansko a jeho okolí
Havlíček,P., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 71–73
pdf (0.14 MB)

Geologická stavba okolí Mikulčic-Valů
Havlíček,P., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 73–75
pdf (0.14 MB)

Výsledky geologického výzkumu širšího okolí Hodonína, Ratíškovic a Dubňan
Havlíček,P., Novák,Z., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 75–76
pdf (0.09 MB)

Kvartérně geologický a paleopedologický výzkum u železniční zastávky Zarazice
Havlíček,P., Smolíková,L., Vachek,M., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 76–77
pdf (0.09 MB)

Stratigrafie výplně suchého tetínského údolí v Českém krasu
Ložek,V., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 81–84
pdf (0.2 MB)

Granulometrie kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy s Dyjí
Nehyba,S., Havlíček,P., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 84–87
pdf (0.18 MB)

Radiokarbonová data rašelin z oblasti Josefova Dolu v Jizerských horách
Nývlt,D., Břízová,E., Mrázová,Š., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 88–89
pdf (0.08 MB)

Geochronologické a geochemické výzkumy jeskynních sintrů Českého krasu: nové výsledky
Suchý,V., Zeman,A., Světlík,I., Filip,J., Komaško,A., Melková,J., Jílek,P., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 90–93
pdf (0.18 MB)

Kvartérní sedimenty lokality Jedlka v Českém středohoří a jejich význam pro poznání svahových pohybů
Cílek,V., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 119–121
pdf (0.16 MB)

Kvartérní sedimenty na listu Vracov 34-222 a Strážnice 34-223
Břízová,E., Havlíček,P., Novák,Z., Petrová,P., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 14–17
pdf (0.2 MB)

Eolická složka v uloženinách jezera Švarcenberk
Pokorný,P., Růžičková,E., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 67–69
pdf (0.4 MB)

Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v širším okolí Leónu (Nikaragua)
Smolíková,L., Havlíček,P., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 164–165
pdf (0.1 MB)

Vulkanogenní edaphoidy v okolí Leónu (Nikaragua)
Smolíková,L., Havlíček,P., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 165–166
pdf (0.1 MB)

Výzkum organických sedimentů na listech Hora Sv. Šebestiána a Načetín
Břízová,E., Havlíček,P., Mlčoch,B., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 13–14
pdf (0.08 MB)

Nálezy redeponovaných spodnobadenských sedimentů u Troubska
Diviš,K., Sviták,C., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 15–16
pdf (0.09 MB)

Kvartérní sedimenty na listu Kyjov 34-221
Havlíček,P., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 17–18
pdf (0.09 MB)

Kvartérní sedimenty na mapě 14-412 Šumperk
Holásek,O., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 18–20
pdf (0.15 MB)

Předběžná zpráva o mapování na listu Olomouc
Hrubeš,M., Čtyroká,J., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 20–22
pdf (0.16 MB)

Kvartérní sedimenty na mapě 14-414 Zábřeh
Holásek,O., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 23–25
pdf (0.15 MB)

Inženýrskogeologické hodnocení terciérních a kvartérních sedimentů na listu Nýřany
Lochmann,Z., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 25–28
pdf (0.21 MB)

Terasový systém řek Dourdou a Rance v okolí St. Sernin-sur-Rance, jz. okraj Centrálního masivu (Francie)
Havlíček,P., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 91–93
pdf (0.11 MB)

Paleopedologický výzkum významných kvartérních lokalit v Dolním Rakousku
Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 93–97
pdf (0.24 MB)

Problematika vulkanogenních edaphoidů v Nikaragui
Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 98–98
pdf (0.04 MB)

Nevulkanické kvartérní sedimenty v oblasti Masayi a Granady (Nikaragua)
Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 99–101
pdf (0.13 MB)

Subfosilní a fosilní půdy v oblasti Masayi a Granady (Nikragua)
Smolíková,L., Havlíček,P., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 105–106
pdf (0.08 MB)

Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
Petrová,P., Novák,Z., Havlíček,P., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 116–118
pdf (0.12 MB)

Geologická dokumentace obchvatu silnice I/7 kolem Loun
Zelenka,P., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 126–127
pdf (0.09 MB)

Geologická dokumentace obchvatu silnice I/7 kolem Slaného
Zelenka,P., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 127–127
pdf (0.05 MB)

Sedimenty ledovcových jezer Šumavy a Krkonoš (pylová analýza)
Břízová,E., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 128–129
pdf (0.09 MB)

Kvartérně-geologický výzkum v okolí Tišnova
Havlíček,P., Kovanda,J., Novák,Z., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 18–18
pdf (0.04 MB)

Stratigrafické tabulky terciéru a kvartéru pro oblast Lounska
Váně,M., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 40–44
pdf (0.17 MB)

Geochemická charakteristika fosilních půd významných moravských lokalit
Adamová,M., Havlíček,P., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 54–62
pdf (0.36 MB)

Pohřbené půdy v navátých píscích jihovýchodně od Vacenovic (okres Hodonín)
Havlíček,P., Smolíková,L., Vachek,M., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 68–69
pdf (0.1 MB)

Malakostratigrafický výzkum kvartérních suťových souvrství
Ložek,V., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 92–93
pdf (0.1 MB)

Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na území České republiky; případová studie pro okresy Praha-východ, Kolín a Kutná Hora
Cílek,V., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 126–127
pdf (0.1 MB)

Kvartérně geologické, sedimentologícké a sedimentárně-petrografické výzkumy v Mikulčicích, okres Hodonín
Havlíček,P., Nehyba,S., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 157–158
pdf (0.08 MB)

Základní klasifikace svahových sedimentů
Růžička,M., Růžičková,E., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 158–161
pdf (0.22 MB)

Strukturní a texturní znaky svahových sedimentů
Růžičková,E., Růžička,M., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 161–163
pdf (0.14 MB)

Svahové sedimenty s fosilními půdami v okolí Bašky (ostrov Krk, Chorvatsko)
Břízová,E., Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 174–175
pdf (0.09 MB)

Výzkum nevulkanických kvartérních sedimentů, subfosilních a fosilních půd v okolí Managui (Nikaragua)
Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 175–176
pdf (0.11 MB)

Výzkum sprašového profilu z posledního glaciálu ležícího severozápadně od Lingtai ve střední Číně
Zeman,A., Suchý,V., Rixiang,Z., Yongxin,P., Bin,G., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 178–179
pdf (0.11 MB)

Kvartérně geologické a paleontologické výzkumy na jižní Moravě
Břízová,E., Havlíček,P., Kovanda,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 14–18
pdf (0.24 MB)

Geochemická charakteristika spraší významných moravských lokalit
Adamová,M., Havlíček,P., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 91–94
pdf (0.15 MB)

Kvartérně geologický a paleopedologický výzkum východně od Znojma
Adamová,M., Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 95–97
pdf (0.15 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů u Milotic
Havlíček,P., Minaříková,D., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 108–109
pdf (0.08 MB)

Geologický a paleopedologický výzkum na archeologické lokalitě Vedrovice Ia
Havlíček,P., Neruda,P., Oliva,M., Smolíková,L., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 109–111
pdf (0.13 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů a půd mezi Kobylím a Terezínem (Velký vrch)
Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 112–113
pdf (0.08 MB)

Kvartérní sedimenty a fosilní půdy na Kienberku u Mikulova
Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 147–148
pdf (0.07 MB)

Geologická a inženýrskogeologická dokumentace dvou významných staveb na území Pražské botanické zahrady v Praze-Troji
Hroch,Z., Budil,P., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 156–157
pdf (0.1 MB)

Struktury a textury kvartérních klastických sedimentů v České republice
Růžičková,E., Růžička,M., Zeman,A., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 178–179
pdf (0.12 MB)

Geologické poměry okolí Mladotic SSZ. od Plzně
Dolejš,D., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 45–47
pdf (0.15 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 25-33 Uherské Hradiště
Havlíček,P., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 52–53
pdf (0.08 MB)

Geologický výzkum v Brně-Lužánkách, Příkop
Havlíček,P., Novák,Z., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 55–55
pdf (0.04 MB)

Nové poznatky o geologii Doupovských hor
Hradecký,P., Mlčoch,B., Šebesta,J., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 59–60
pdf (0.08 MB)

Fosilní měkkýši dalších sprašových profilů v Dolním Rakousku
Kovanda,J., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 67–67
pdf (0.06 MB)

O fosilních měkkýších některých sprašových profilů v Dolním Rakousku
Kovanda,J., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 51–52
pdf (0.1 MB)

Pliocenní a kvartérní sedimenty na listu 03-43 Jičín
Kadlec,J., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 49–50
pdf (0.1 MB)

O slatinách u Rynholce, profilu svahovin v Karlštejně a o sprašových sériích ve Stranzendorfu a Krems-Střelnice (Dolní Rakousko)
Kovanda,J., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 57–58
pdf (0.1 MB)

Malakostratigrafický výzkum vybraných kvartérních profilů v Čechách, na Moravě i na Slovensku
Ložek,V., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 63–64
pdf (0.1 MB)

Výzkum asociací těžkých minerálů v sedimentech jeskyní severní části Moravského krasu a jejich vztah k paleohydrografii
Vít,J., Otava,J., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 85–86
pdf (0.09 MB)

Medzinárodný projekt výskumu spraší
Bártová,J., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 16–17
pdf (0.07 MB)

Výsledky studia dvou vrtů v hradišťském příkopu na jihovýchodní Moravě
Čtyroká,J., Čtyroký,P., Novák,Z., Švábenická,L., Vůjta,M., Zelenka,J., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 25–28
pdf (0.14 MB)

Kvartérní sedimenty v okolí Milovic, Lednice a Sedlce
Havlíček,P., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 50–51
pdf (0.07 MB)

Kvartérní sedimenty na území listu Nymburk
Holásek,O., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 58–62
pdf (0.19 MB)

Kvartérní sedimenty na území listu Jindřichův Hradec
Holásek,O., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 62–65
pdf (0.15 MB)

Kvartérní sedimenty na území listu 32-422 Pohorská Ves
Holásek,O., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 65–67
pdf (0.1 MB)

Kvartérní sedimenty na území listu Pohoří na Šumavě
Holásek,O., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 67–68
pdf (0.07 MB)