Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Kvartérní sedimenty a fosilní půdy na Kienberku u Mikulova

 

Pavel Havlíček, Libuše Smolíková