Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "OCHRANA PŘÍRODY" v:

Kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří: nová data z GIS analýz a relativního datování kamenitých akumulací a svahových depresí
Raška,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 115–119
pdf (0.28 MB)

Paleoekologický rozbor měkkýších faun almoviště jihozápadně od Tetína (Český kras)
Kovanda,J., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 98–104
pdf (0.96 MB)

Malakostratigrafie pleistocenních svahovin u Dolních Věstonic (CHKO/BSR Pálava)
Ložek,V., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 104–109
pdf (0.55 MB)

Formy zvětrávání skalního podloží v Průčelské rokli a Čertově jizbě v Českém středohoří
Raška,P., Cajz,V., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 109–112
pdf (0.8 MB)

Kvartérně-geologický výzkum a vývoj údolní nivy v Přírodním parku "Niva Dyje" mezi Břeclaví a Lednicí
Havlíček,P., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 58–59
pdf (0.14 MB)

Malakostratigrafie nivy Klentnického potoka u Pavlova (CHKO/BR Pálava)
Ložek,V., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 79–81
pdf (0.33 MB)

Inženýrskogeologické poměry v širším okolí hradu Bezděz
Drtina,J., Rybář,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 66–69
pdf (0.3 MB)

Přírodní park "Niva Dyje" (jižní část): geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy
Havlíček,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 71–73
pdf (0.06 MB)

Staroholocenní pěnovec v Malém dolíku u Bílichova (Džbán, severozápadní Čechy)
Ložek,V., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 79–81
pdf (0.21 MB)

Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití výsledky projektu v roce 2005
Pašava,J., Bezuško,P., Komínek,E., Kříbek,B., Honoré Yameogo,F., Kaboré,A., Zida,B., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 154–155
pdf (0.18 MB)

Chemické složení odtoku z jedenácti lesních, geochemicky kontrastních povodí, tvořených leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem
Krám,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 182–186
pdf (0.22 MB)

Prognózní zdroje nerostných surovin - aktualizace databáze
Petáková,Z., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 191–191
pdf (0.04 MB)

Nerostné suroviny na území mapy 21-442 Železná Ruda
Petáková,Z., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 192–193
pdf (0.05 MB)

Organické sedimenty v CHKO Žďárské vrchy
Břízová,E., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 50–52
pdf (0.08 MB)

Výzkum organických sedimentů v CHKO Žďárské vrchy
Břízová,E., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 59–60
pdf (0.07 MB)

Přírodní památka Čejčské jezero - palynologický, paleoalgologický a geologický výzkum
Břízová,E., Havlíček,P., Vachek,M., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 61–65
pdf (0.11 MB)

NP Podyjí: revizní kvartérně-geologický výzkum a mapování v letech 2001 a 2002
Havlíček,P., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 71–73
pdf (1.14 MB)

NP Podyjí: Kvartérní sedimenty ve Vranově nad Dyjí
Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 74–75
pdf (0.08 MB)

Geodiverzita - opomíjený aspekt ochrany přírody a krajiny
Cílek,V., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 13–15
pdf (0.08 MB)

Geologie národních parků České republiky
Pošmourný,K., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 68–69
pdf (0.07 MB)

Revize rodu Castor Linnaeus, 1758 (Mammalia, Rodentia) z lokality Koněprusy-Zlatý kůň - jeskyně C 718
Nedomová,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 100–101
pdf (0.07 MB)

Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorků ze sedimentů Čejčského jezera
Břízová,E., Havlíček,P., Vachek,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 122–123
pdf (0.08 MB)

Spraše a fosilní půdy v NP Podyjí (Konice, Lukov)
Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 129–130
pdf (0.09 MB)

Navržená chráněná lokalita Ježov: kvartérní geologie a paleopedologie
Havlíček,P., Smolíková,L., Vachek,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 131–134
pdf (0.1 MB)

Palynologický výzkum důležitých kvartérních lokalit v Polsku - mezinárodní a mezioborová spolupráce
Břízová,E., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 192–193
pdf (0.07 MB)

Přírodní památka Jezero - palynologický a paleoalgologický výzkum
Břízová,E., Havlíček,P., Vachek,M., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 64–66
pdf (0.14 MB)

Pěnovce v údolí Čimického potoka v Praze 8
Fediuk,F., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 69–70
pdf (0.12 MB)

Zpráva o zajímavé paleontologické lokalitě ve východní části Prahy
Budil,P., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 122–123
pdf (0.22 MB)

Recentní pěnovce v Čimické rokli v Praze 8
Cílek,V., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 124–128
pdf (0.78 MB)

Zpráva o paleontologickém výzkumu šáreckého souvrství (střední ordovik, stupeň llanvirn) u Oseku u Rokycan
Slavíčková,J., Budil,P., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 135–137
pdf (0.33 MB)

Vyhodnocení fauny ze záchranného výzkumu na lokalitě Dolní Věstonice IIA (1999)
Nývltová-Fišáková,M., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 140–143
pdf (0.15 MB)

Fauna lokality Dolní Věstonice III
Nývltová-Fišáková,M., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 143–146
pdf (0.13 MB)

Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okrese Praha-západ
Cílek,V., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 107–109
pdf (0.17 MB)

Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okresech Mělník a Mladá Boleslav
Cílek,V., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 109–110
pdf (0.1 MB)

Malakostratigrafický výzkum pěnovců Bílých Karpat
Ložek,V., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 114–115
pdf (0.1 MB)

Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
Petrová,P., Novák,Z., Havlíček,P., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 116–118
pdf (0.12 MB)

Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na území České republiky; případová studie pro okresy Praha-východ, Kolín a Kutná Hora
Cílek,V., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 126–127
pdf (0.1 MB)

Orientace sloupcovitosti bazaltoidu z Heřmanic: přírodní nebo geotechnický fenomén?
Fediuk,F., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 127–128
pdf (0.1 MB)

Lahary v Doupovských horách
Hradecký,P., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 53–55
pdf (0.15 MB)

Kvartérní sedimenty a fosilní půdy na Kienberku u Mikulova
Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 147–148
pdf (0.07 MB)

Pražská pánev (starší paleozoikum Barrandienu) zařazena do seznamu konvence UNESCO o světovém dědictví
Kříž,J., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 59–60
pdf (0.1 MB)

Geologické poměry vápencového lomu Skalka v Měrotíně a jeho okolí
Čtyroká,J., Pošmourný,K., Hamet,M., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 30–32
pdf (0.11 MB)