Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Formy zvětrávání skalního podloží v Průčelské rokli a Čertově jizbě v Českém středohoří

 

Pavel Raška, Vladimír Cajz