F -
Výzkumy v zahraničí

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 (ročník 41)

F - VÝZKUMY V ZAHRANIČÍ

Kvartérní sedimenty a přírodní nebezpečí v okolí Santa Lucia ve střední Nikaragui
Havlíček,P., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 200–201
pdf (0.6 MB)

Nové výzkumy v centrální části Nikaragujských kenzoických vulkanitů
Hradecký,P., Buriánek,D., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 202–204
pdf (0.7 MB)

Biologicky přístupné kovy v půdách kontaminovaných těžbou a úpravou polymetalických rud v Namibii
Majer,V., Kříbek,B., Šikl,J., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 204–208
pdf (0.61 MB)

Frakcionace platinoidů v různých typech geologického prostředí na příkladech vybraných rudních ložisek Polárního Uralu v Rusku
Pašava,J., Knésl,I., Vymazalová,A., Gurskaja,L.I., Kolbancev,L.R., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 209–210
pdf (0.34 MB)