J -
Nerostné suroviny

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 (ročník 41)

J - NEROSTNÉ SUROVINY

Poznatky z revizí zajištění starých důlních děl
Poňavič,M., Rambousek,P., Šír,P., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 236–239
pdf (1.11 MB)