L -
Geofyzika

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 (ročník 41)

L - GEOFYZIKA

Deset let od ukončení archivní edice geofyzikálních map České republiky 1 : 50 000
Šalánský,K., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 240–240
pdf (0.09 MB)

Geofyzikální indikace neznámých vulkanických center na Mělnicku
Šalánský,K., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 241–244
pdf (0.42 MB)