B -
Kvartér, inženýrská geologie

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 (ročník 41)

B - KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Kvartérní sedimenty v okolí Lysé nad Labem a jejich geochemické složení
Adamová,M., Břízová,E., Havlíček,P., Holásek,O., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 85–89
pdf (0.76 MB)

Údolní niva Dyje mezi Lednicí a Bulhary
Havlíček,P., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 89–90
pdf (0.36 MB)

Přírodní park Strážnické Pomoraví – Osypané břehy: zkrácení toku Moravy
Havlíček,P., Kučera,Z., Vacek,M., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 91–92
pdf (0.74 MB)

Kvartérní fluviální sedimenty na území listu 12-322 Hudlice
Holásek,O., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 93–94
pdf (0.22 MB)

Svahové deformace v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Velkého Lopeníku
Kirchner,K., Roštínský,P., Máčka,Z., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 95–97
pdf (0.23 MB)

Paleoekologický rozbor měkkýších faun almoviště jihozápadně od Tetína (Český kras)
Kovanda,J., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 98–104
pdf (0.96 MB)

Malakostratigrafie pleistocenních svahovin u Dolních Věstonic (CHKO/BSR Pálava)
Ložek,V., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 104–109
pdf (0.55 MB)

Formy zvětrávání skalního podloží v Průčelské rokli a Čertově jizbě v Českém středohoří
Raška,P., Cajz,V., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 109–112
pdf (0.8 MB)

Strukturně podmíněné svahové pohyby ve východní části Moravskoslezských Beskyd
Rybář,J., Jánoš,V., Klimeš,J., Nýdl,T., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 113–118
pdf (1.56 MB)

Mlčechvostský slepenec – geologie a stratigrafie
Tyráček,J., Zelenka,P., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 118–119
pdf (0.68 MB)