H -
Hydrogeologie

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 (ročník 41)

H - HYDROGEOLOGIE

Hydrogeologická charakteristika Oderské kotliny
Čurda,J., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 211–214
pdf (0.24 MB)

Bývalé lázničky s kapličkou ve Zdravé Vodě u městyse Nové Hvězdlice
Čurda,J., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 215–217
pdf (0.34 MB)

Doba setrvání a původ nitrátů v podzemní vodě v okrajových partiích křídových pánví
Kadlecová,R., Bruthans,J., Buzek,F., Oster,H., Zeman,O., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 217–224
pdf (2.6 MB)

Aplikace počítačového modelování při využívání geotermální energie
Lukeš,P., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 225–228
pdf (0.68 MB)

První hlubinný geotermální vrt v Českém masivu
Myslil,V., Burda,J., Čtyroká,J., Drábková,J., Pošmourný,K., Táborský,Z., Žáček,V., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 228–231
pdf (0.25 MB)

Závislost hydraulické vodivosti granitů na míře jejich porušení
Rukavičková,L., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 232–235
pdf (0.76 MB)