Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Bývalé lázničky s kapličkou ve Zdravé Vodě u městyse Nové Hvězdlice

 

Jan Čurda

Zprávy o geologických výzkumech 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 215–217
Mapové listy: Kojetín (24-42)

Celý článek (PDF, 0.34 MB)