C -
Paleontologie

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 (ročník 41)

C - PALEONTOLOGIE

Mikropaleontologický výzkum svrchně pleistocenních sedimentů v pískovně u pístů
Hradecká,L., Břízová,E., Havlíček,P., Svobodová,M., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 120–123
pdf (1.28 MB)

Paleontologický význam dutin ve fosilních dřevech permokarbonského stáří středočeských a západočeských kamenouhelných pánví
Mikuláš,R., Zasadil,B., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 124–127
pdf (1.26 MB)

Souhrnné výsledky mikropaleontologických analýz sedimentů podorlické křídy se zaměřením na foraminifery
Pokorný,R., Škrabalová,E., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 128–130
pdf (0.36 MB)

Scopeloides glarisianus (Gonostomatidae, Stomiiformes) na středně oligocenní lokalitě Rožnov pod Radhoštěm – Rysova hora (Česká republika)
Přikryl,T., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 130–131
pdf (0.24 MB)

Fauna bohdaleckého souvrství z dočasného odkryvu v Praze 4
Röhlich,P., Budil,P., Steinova,M., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 132–133
pdf (0.45 MB)

Revize druhu Ctenodonta bohemica (Barrande, 1881) (Bivalvia) z českého darriwilu (ordovik)
Steinova,M., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 133–134
pdf (0.25 MB)

Nové fytopaleontologické sběry na haldě Dolu Ignác v Markoušovicích (karbon, vnitrosudetská pánev)
Šimůnek,Z., Jirásek,V., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 135–136
pdf (0.39 MB)