Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Mikropaleontologický výzkum svrchně pleistocenních sedimentů v pískovně u pístů

 

Lenka Hradecká, Eva Břízová, Pavel Havlíček, Marcela Svobodová

Zprávy o geologických výzkumech 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 120–123
Mapové listy: Nymburk (13-14)

Celý článek (PDF, 1.28 MB)