Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "NYMBURK (13-14)" se týkají následující články:

Charakter eluvií granitoidů v severozápadní části Jizerských hor: typické profily a distribuce draslíku
Štor,T., Martínek,K., ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 168–172
pdf (0.8 MB)

Kvartérní a křídové sedimenty na území listu 13-141 Nymburk
Čech,S., Holásek,O., Havlíček,P., Skácelová,Z., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 59–61
pdf (0.32 MB)

Mikropaleontologický výzkum svrchně pleistocenních sedimentů v pískovně u pístů
Hradecká,L., Břízová,E., Havlíček,P., Svobodová,M., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 120–123
pdf (1.28 MB)

Kvartérní a křídové sedimenty mezi velkým Osekem, Veltruby a Sendražicemi
Čech,S., Holásek,O., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 20–24
pdf (0.51 MB)

Kvartérní sedimenty v širším okolí pískovny Písty (list 13-141 Nymburk)
Havlíček,P., Holásek,O., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 62–63
pdf (0.35 MB)

Křídová výplň poděbradské zřídelní struktury
Čech,S., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 20–21
pdf (0.84 MB)

Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi na základě studia vápnitých nanofosilií
Švábenická,L., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 44–47
pdf (0.16 MB)

První studium foraminifer na lokalitě Lom u Radimi
Sviták,C., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 143–144
pdf (0.07 MB)

Nové předběžné výsledky výzkumu svrchnokřídových sedimentů v lomu v Plaňanech
Sviták,C., Labuťa,R., Urban,M., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 145–146
pdf (0.07 MB)

Nový druh křídové ústřice z lokality Plaňany u Kolína
Záruba,B., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 110–111
pdf (0.07 MB)

Nové nálezy rudistů v české svrchní křídě
Žítt,J., Peza,L.H., Nekovařík,Č., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 114–116
pdf (0.09 MB)

Poznámky k taxonomii a výskytu ústřice Gryphaeostrea Canauculata (J. Sowerby, 1813) na lokalitě Plaňany u Kolína (česká křídová pánev)
Záruba,B., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 50–51
pdf (0.09 MB)

Křídové sedimenty na území listu 13-143 Pečky
Zelenka,P., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 24–24
pdf (0.06 MB)

Zajímavý profil sedimentů s akumulací koprolitů, ústřic a červů (Plaňany, česká křídová pánev)
Žítt,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 25–27
pdf (0.47 MB)

Zpráva o pleistocenních fluviálních sedimentech na listu 13-134 Pečky
Holásek,O., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 26–27
pdf (0.11 MB)

Horninové prostředí a jeho inženýrskogeologická charakteristika na listu 13-143 Pečky
Lochmann,Z., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 33–37
pdf (0.25 MB)

Radiokarbonové datování sedimentů z paleomeandrů Labe
Břízová,E., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 147–149
pdf (0.12 MB)

Vztah zříceniny hradu Mydlovary u Nymburka k holocenním fluviálním sedimentům Labe
Zeman,A., Růžičková,E., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 170–172
pdf (0.14 MB)

Palynologický výzkum organických výplní paleomeandrů Labe
Břízová,E., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 162–163
pdf (0.1 MB)

Předběžné vyhodnocení vrtu Kouty BJ-16 (česká křídová pánev)
Hradecká,L., Pražák,J., Švábenická,L., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 113–115
pdf (0.15 MB)

Pylová analýza kvartérních sedimentů
Břízová,E., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 15–15
pdf (0.05 MB)

Korelace turonských sedimentů východočeské křídy
Čech,S., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 23–24
pdf (0.1 MB)

Přehled palynologických výzkumů kvartérních sedimentů v roce 1993
Břízová,E., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 14–15
pdf (0.05 MB)

Nové poznatky o lilijicích příbřežního vývoje české křídy (kolínská litofaciální oblast)
Žítt,J., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 87–88
pdf (0.08 MB)

Kvartérní sedimenty na území listu Nymburk
Holásek,O., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 58–62
pdf (0.19 MB)