Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Paleontologický význam dutin ve fosilních dřevech permokarbonského stáří středočeských a západočeských kamenouhelných pánví

 

Radek Mikuláš, Bořek Zasadil