Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "JESENICE (12-13)" se týkají následující články:

Barytová mineralizace na kůzovské zlomové zóně v čistecko-jesenickém plutonu: studium fluidních inkluzí a stabilních izotopů
Petr Dobeš, Josef Klomínský, Bohuslava Čejková, Ivana Jačková, Zdeňka Lněničková, ročník 51, číslo 2, 2018, str. 141–147
pdf (5.46 MB)

Úhlová diskordance v malešických vrstvách mšensko-roudnické a žihelské pánve (stephan B)
Lojka,R., Bosák,P., Pešek,J., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 16–18
pdf (1.66 MB)

Reliéf a geologická stavba podloží žatecké dílčí pánve
Mlčoch,B., Skácelová,Z., ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 51–55
pdf (1.06 MB)

Paleontologické výzkumy v karbonu okolí Jesenice (žihelská pánev)
Šimůnek,Z., Lojka,R., Zajíc,J., Drábková,J., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 163–166
pdf (0.24 MB)

Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika
Dolejš,D., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 151–155
pdf (0.82 MB)

Stáří fenitů od Hůrek v čisteckém masivu ve světle složení klastik v jejich předpolí, západní Čechy
Fediuk,F., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 23–24
pdf (0.33 MB)

Paleontologický význam dutin ve fosilních dřevech permokarbonského stáří středočeských a západočeských kamenouhelných pánví
Mikuláš,R., Zasadil,B., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 124–127
pdf (1.26 MB)

Ilmenity z reliktu terciérních sedimentů, tzv. Hlavačovských štěrků, mezi Rakovníkem a Velkou Černocí
Stárková,M., Táborský,Z., Sidorinová,T., Malec,J., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 193–196
pdf (0.52 MB)

Granitoidy tiského masivu
Breiter,K., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 13–16
pdf (0.89 MB)

Zpráva o revizi třetihorní flóry hlavačovského pruhu a okolí Holedeče
Teodoridis,V., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 147–149
pdf (0.13 MB)

Společenstva flóry, miospor a megaspor z kounovských vrstev u Kněževsi (rakovnická pánev)
Drábková,J., Šimůnek,Z., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 48–50
pdf (0.11 MB)

lntermediární intruze v proterozoiku mezi Rakovníkem a Plasy
Dolejš,D., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 40–42
pdf (0.11 MB)

Vzájemné vztahy mezi flórami z peruckých vrstev v Čechách a na Moravě
Knobloch,E., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 47–49
pdf (0.15 MB)