Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Úhlová diskordance v malešických vrstvách mšensko-roudnické a žihelské pánve (stephan B)

 

Richard Lojka, Pavel Bosák, Jiří Pešek

Zprávy o geologických výzkumech 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 16–18
Mapové listy: Jesenice (12-13), Mělník (12-22), Benátky nad Jizerou (13-11)

Celý článek (PDF, 1.66 MB)

 

Literatura

BOSÁK, P. (1989): Výsledky vrtu Bš 4. - MS Geoindustria. Praha.

BOSÁK, P. (1991): Litofaciální korelace, sedimentologie a vývoj karbonu mšenské oblasti. In: J. ŽBÁNEK et al.: Závěrečná zpráva vyhledávacího průzkumu Mělník-Benátky nad Jizerou. Surovina černé uhlí, příl. č. B 2/2-2-1: 1-220. - MS Čes. geol. služba, Praha.

KADLEČÍK, J. et al. (1985): Souborné hodnocení geofyzikálních měření v oblasti mšenské pánve z let 1979-1982. - MS Čes. geol. služba, Praha.

KADLEČÍK, J. et al. (1990): Závěrečná zpráva vyhledávacího průzkumu Mělník-Benátky nad Jizerou. Surovina: černé uhlí, příl. č. C 5/2. - MS Čes. geol. služba, Praha.

OPLUŠTIL, S. (2003): Sedimentace a paleogeografie radnických vrstev (duckmant/bolsov) v kladenské části kladensko-rakovnické pánve. - Sbor. Západočes. Muz. v Plzni, Příroda 102, 1-83.

PEŠEK, J. (1994): Carboniferous of central and western Bohemia (Czech Republic). - 60 str. Čes. geol. služba, Praha.

PURKYNĚ, C. (1899): Nýřanská sloj uhelná u Nýřan. - Rozpr. Čes. Akad. Vědy, Slovesn. Umění, Tř. II 8, 31, 1-30.

ŽBÁNEK, J. et al. (1990a): Zpráva o mapovacích vrtech. Surovina: černé uhlí. Závěrečná zpráva úkolu Mělník-Benátky nad Jizerou. - MS Čes. geol. služba, Praha.

ŽBÁNEK, J. et al. (1990b): Zpráva o vrtu Sš 1. Surovina: černé uhlí. Závěrečná zpráva úkolu Mělník-Benátky nad Jizerou. - MS Čes. geol. služba, Praha.