Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013 (ročník 47)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE, GEOCHEMIE

Vertikální distribuce objemové aktivity radonu v prostředí s extrémně nízkou mocností půd a zemin
Barnet,I., Pacherová,P., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 99–102
pdf (0.61 MB)

Radioaktivita granitoidů krkonošsko-jizerského plutonu: Statistické zhodnocení archivních údajů
Černík,T., Goliáš,V., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 103–106
pdf (0.44 MB)

Provenience sedimentů karpatu (miocén) ve střední části karpatské předhlubně (Kroměřížsko, Zlínsko): předběžné posouzení asociací detritických granátů
Francírek,M., Otava,J., Nehyba,S., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 107–109
pdf (1.15 MB)

Minerální fáze ve fermentačních zbytcích bioplynových stanic
Geršl,M., Findura,P., Mareček,J., Matýsek,D., Vítěz,T., Geršlová,E., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 110–111
pdf (0.12 MB)

Minerální fáze průmyslových kompostů stanovené rtg.-difrakcí a Rietveldovou kvantitativní fázovou analýzou
Geršl,M., Matýsek,D., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 112–114
pdf (0.12 MB)

Petrografie, geochemie a posterupční projevy olivínem chudého apatitického nefelinitu Slánské hory
Jáklová,K., Trubač,J., Magna,T., Rapprich,V., Haloda,J., Erban,V., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 115–119
pdf (3.18 MB)

Fojtské hybridní granitoidy - strukturní a litologické markeryv krkonošsko-jizerském plutonu
Klomínský,J., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 120–125

Fojtské hybridní granitoidy - strukturní a litologické markeryv krkonošsko-jizerském plutonu
Klomínský,J., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 120–125
pdf (19.75 MB)

Jaký je původ uranu ve vojenském újezdu Boletice?
Knésl,I., Dvořák,I.,J., Hejtmánková,P., Poňavič,M., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 126–129
pdf (6.37 MB)

Katodoluminiscence horninotvorných minerálů a fosilií s využitím spektrometrie
Procházka,V., Zachariáš,J., Matějka,D., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 130–133
pdf (1.73 MB)

Kontaminace zvětralého melechovského granitu
Procházka,V., Žáček,M., Matějka,D., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 134–139
pdf (1.58 MB)

Příspěvek k poznání petrografie, mineralogie a fluidních inkluzí jeskynních sintrů první generace z Koněpruských jeskyní a z některých lokalit v jejich okolí
Suchý,V., Dobeš,P., Zeman,A., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 140–143
pdf (2.39 MB)

Korund-kyanit-zoisit-muskovitická hornina z Chýnova u Tábora
Vrána,S., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 144–148
pdf (2.45 MB)

Povariské kalcitové žíly a sedimenty z krasových dutin v Solvayových lomech: příspěvek k upřesnění stáří hydrotermálních procesů v Českém krasu
Zeman,A., Suchý,V., Dobeš,P., Filip,J., Hauková,P., ročník 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 149–153
pdf (3.43 MB)